Pages Menu
Categories Menu

Posted on 26/02/2015 in e-Learning | 0 comments

Noordhoff Uitgevers nieuwe eigenaar Nationale Kennistoetsbank voor de Zorg

Noordhoff Uitgevers is de nieuwe eigenaar van de Nationale Kennistoetsbank voor de Zorg, die vanaf nu ‘Toetsvragenbank Zorg’ zal heten. Deze toetsvragenbank bestaat uit een database van meer dan 12.000 gevalideerde toetsvragen om de kennis van zorgprofessionals te beoordelen.

Verpleegkundigen van verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen en HBO-V docenten en vakdidactici hebben samengewerkt aan de totstandkoming van de kennisitems in de databank. Na het faillissement van Stichting Leerstation Zorg, de vorige eigenaar, dreigde de met zorg opgebouwde kennis uit de databank verloren te gaan. Nu Noordhoff Uitgevers de auteursrechten in handen heeft, kunnen huidige en nieuwe klanten gebruik blijven maken van de databank. Alle activiteiten met betrekking tot de ‘Toetsvragenbank Zorg’ worden ondergebracht bij Noordhoff Health, de zorgafdeling van Noordhoff Uitgevers.

André Matera, directeur van Noordhoff Health: ‘Wij zien dat toetsing en assessment steeds belangrijker worden als bewijs voor behaalde competenties, maar dat toetsen ook steeds vaker gebruikt worden om sturing te geven aan individuele leertrajecten. Maar dan moet de kwaliteit wel hoog zijn. Als Noordhoff Health staan we voor deze hoge kwaliteit. Wij zetten ons daarom in de toetsen uit de toetsvragenbank nog verder uit te breiden en te verbeteren. De komende tijd gaan we hierover in gesprek met instellingen en partners in de zorg.’

Bron: Noordhoff Health (persbericht)

Read More

Posted on 15/10/2012 in Internet | 0 comments

E-learningmodules ‘Ouderen in Veilige Handen’ beschikbaar

In het kader van het VWS-Actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’ hebben Stichting Leerstation Zorg, het lectoraat Langdurige Zorg van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Noordhoff Uitgevers in samenwerking met MOVISIE in opdracht van het Ministerie van VWS drie doelgroepgerichte e-learningmodules ontwikkeld.

Naar schatting 200.000 ouderen worden jaarlijks slachtoffer van ouderenmishandeling.  Met het Actieplan Ouderen in Veilige Handen richt het ministerie zich op preventie, signaleren, melden en verbetering van de ondersteuning van slachtoffers. Eén van de concrete acties is het ontwikkelen en verspreiden van een e-learningmodule.

Professionals moeten getraind en opgeleid worden in het signaleren van ouderenmishandeling, anders missen zij signalen. Vervolgens moeten zij weten wat zij met deze signalen kunnen doen.

E-learningmodules ‘Ouderen in Veilige Handen’
Er zijn drie verschillende modules ontwikkeld, gericht op drie doelgroepen: (student)verpleegkundigen, (student)verzorgenden en (student)medici. De modules zijn online te volgen en worden voorafgegaan door en afgesloten met een toets. De modules kunnen een belangrijke rol spelen bij de implementatie van de meldcode in instellingen en leiden tot een certificaat met accreditatiepunten erkend voor het kwaliteitsregister V&V. Accreditatie voor module medici is bij GAIA aangevraagd. Gebruikers van de modules wordt gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar de effecten van de module, uitgevoerd door het lectoraat Langdurige Zorg van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Met de resultaten kan ouderenmishandeling nog beter worden aangepakt.

Tot 15 december gratis toegang
Tijdens het druk bezochte symposium ‘Signaleren Ouderenmishandeling’ op 8 oktober jl. zijn de modules online gezet en dus nu beschikbaar. Ter introductie zijn de modules tot 15 december 2012 gratis te doorlopen. De modules zijn in groepsverband en individueel te volgen.

Direct aan de slag
De modules zijn online te vinden op www.leerstationzorg.nl/ouderenmishandeling.

Bron: Noodhoff Uitgevers (persbericht)

Read More

Posted on 27/04/2012 in e-Learning | 0 comments

E-learning helpt hemofiliepatiënt

Een kort online nascholingsprogramma verbetert de kennis en vaardigheden die hemofiliepatiënten nodig hebben om thuis hun behandeling te ondergaan. Dat melden Greta Mulders c.s. van de afdeling Hematologie van het Erasmus MC in Haemophilia (2012; epub 28 maart).

Sinds 2002 worden alle Nederlandse hemofiliepatiënten op gestandaardiseerde wijze geschoold zodat zij zichzelf thuis kunnen behandelen. Naar de optimale methode voor deze scholing is al veel onderzoek gedaan, aldus de Rotterdamse onderzoekers, maar studies naar methoden om deze kennis en vaardigheden op peil te houden zijn er nog relatief weinig. Mulders et al. onderzochten of een e-learningprogramma hiervoor geschikt is.

Zij verdeelden 30 patiënten in 2 groepen waarbij een groep (n = 16) een online nascholingsprogramma volgde en een andere groep geen extra scholing kreeg (n = 14). Door vooraf en na afloop van de scholing de kennis en vaardigheden van patiënten te toetsen, kregen de auteurs een indruk van de effectiviteit van e-learning.

Lees meer

Br0n: NTvG

Read More

Posted on 06/04/2012 in e-Learning | 0 comments

Prijs ter ere van 10.000ste e-learning module

Op 23 maart ontving het Keizer Karel College in Amstelveen een speciale prijs ter gelegenheid van de aanschaf van de 10.000ste e-learning module roken, drinken en blowen.

Een tweedejaars atheneumklas, die de alcoholmodule had gevolgd, werd getrakteerd op een workshop cocktails maken met groenten en fruit, naar het zogenaamde ifruit concept.

Het ifruit concept maakt onderdeel uit van de website www.happydrinks.nl en is bedoeld voor de jongere kinderen en leerlingen van groep 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De leerlingen gingen in de workshop enthousiast aan de slag met verschillende soorten groenten en fruit. Het was leuk om te zien hoe ze voor hen onbekende fruit- en groentesoorten ontdekten en ook nog konden ervaren hoe lekker deze smaakten. De meeste leerlingen gaven overigens hun voorkeur aan de fruitcocktails.

De prijs werd uitgereikt door De gezonde school en genotmiddelen (DGSG), een integraal onderwijsprogramma van het Trimbos-instituut. Het programma stimuleert schoolgaande jongeren bewust na te denken over alcohol, tabak en drugs en leert hen om te gaan met groepsdruk.

Kijk voor meer informatie op www.dgsg.nl.

Bron: Trimbos

Read More

Posted on 30/11/2011 in e-Learning | 0 comments

E-learning over delier moet zorg verbeteren

Het NIVEL en EMGO+ van VUmc beginnen een onderzoek naar vermijdbare schade bij oudere patiënten en de implementatie van het thema ‘Kwetsbare ouderen’ van het VMS Veiligheidsprogramma. Verpleegkundigen kunnen binnen dit onderzoek met een e-learningprogramma van Noordhoff Uitgevers hun kennis over delier bijspijkeren.

Voor de zorg voor ‘kwetsbare ouderen’ is een praktijkgids ontwikkeld om ziekenhuizen te ondersteunen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten van 70 jaar of ouder. Bij opname van ouderen zullen ziekenhuizen systematisch aandacht gaan besteden aan fysieke beperkingen, ondervoeding, vallen en delier. Delier of acute verwardheid vormt een ernstig probleem bij ziekenhuisopname: 10 tot 40% van de oudere patiënten maakt een delier door. Om dit vroegtijdig te herkennen en passende zorg te bieden, is bijscholing van belang.

E-learning Delier
Voor de implementatie in ziekenhuizen van de werkwijze rondom delier biedt Noordhoff Uitgevers een e-learning module aan. De module bestaat uit de cursus ‘Delier, preventie en zorg in het ziekenhuis’ en twee kennistoetsen. De cursus is gebaseerd op de richtlijn CBO/NVvP, het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de praktijkgids Kwetsbare ouderen. De cursus is interactief en bevat realistische casuïstiek om aan te sluiten bij de ziekenhuispraktijk.

Onderzoeksopzet
Het NIVEL en de afdeling Sociale Geneeskunde/EMGO+ van VU Medisch Centrum werken samen onder de naam ‘Safety 4 Patients’. Ze voeren een dossieronderzoek uit, houden interviews en verzamelen gegevens over het gebruik van de e-learningcursus. Het onderzoek biedt inzicht in de effecten van de e-learningcursus op de kwaliteit van de zorg voor ouderen in ziekenhuizen. Aan het onderzoek werken 18 ziekenhuizen (2 afdelingen per ziekenhuis) mee. Verpleegkundigen van alle geselecteerde afdelingen zullen de e-learningcursus doorlopen en de bijbehorende kennistoetsen maken. Het eerste ziekenhuis is 1 juni 2011 gestart met de cursus. De deelnemende afdelingen hebben vanaf de startdatum gedurende drie maanden toegang tot de e-learningcursus en kennistoetsen. De laatste ziekenhuizen beginnen in maart 2012. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Resultaten
De mate van implementatie van het thema ‘Kwetsbare Ouderen’ van het VMS Veiligheidsprogramma en de effectiviteit van e-learning bij het implementeren van dit thema zullen naar verwachting eind 2012 bekend zijn.

Voor meer informatie over het veiligheidsprogramma en het thema Kwetsbare ouderen kunt u terecht op www.vmszorg.nl

Voor meer informatie over de e-learning cursus Delier van CampusMed van Noordhoff Uitgevers kunt u terecht op www.campus-med.nl

Bron: Nivel

Read More