Pages Menu
Categories Menu

Posted on 25/03/2015 in Software | 0 comments

Erasmus MC en Yenlo zorgen voor nieuwe kijk op patiënt

Erasmus MC en Yenlo hebben een tekenprogramma voor stambomen aan het electronische geneticadossier, Genesis, toegevoegd. Genesis is een volledig patiënteninformatiesysteem voor de Klinische Genetica waarin allerlei informatie over patiënten en hun familieleden is opgeslagen. Bij het tekenen van een genetische stamboom wordt al deze – aan een specifieke patiënt gerelateerde – informatie beknopt weergegeven. Artsen krijgen hierdoor een uitgebreid en volledig beeld van hun patiënten en de overerving van aandoeningen binnen hun families.

Stambomen tekenen in Genesis
Genesis wordt continu verbeterd en uitgebreid aan de hand van nieuwe inzichten en wensen vanuit de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC, aangevuld met wensen vanuit de andere deelnemende centra. Jaarlijks komen nieuwe releases uit. Vanaf vandaag wordt de mogelijkheid om stambomen te tekenen aan Genesis toegevoegd.

Koppeling aan database
De ontwikkeling van dit tekensysteem en de mogelijkheid om tijdens het tekenen voorhanden zijnde informatie te koppelen en weer te geven, heeft tot ongekende mogelijkheden geleid. “Genesis legt onvermoede biologische verbanden bloot en tekent die automatisch in de stamboom,” aldus Rob Verhage, ICT-architect Erasmus MC. “In de database is ook andere informatie, zoals administratieve, diagnostische en labdata, opgeslagen. Dat gaat dus verder dan familiebanden. Deze gegevens zijn nu vanuit de stamboom direct in te zien. Een arts krijgt tijdens het tekenen een holistisch beeld van zijn patiënt. Bij terugkerende ziektes of afwijkingen worden ook nog markeringen toegevoegd, waardoor patronen zichtbaar worden. Op basis hiervan kunnen artsen conclusies trekken over bijvoorbeeld erfelijke ziektes.”

Revolutie in medische wetenschap
Tijdens de specificatie van het programma werd duidelijk wat de implicaties zouden kunnen zijn; tijdens de bouw werden gebruikers zich daarvan pas echt bewust. De nieuwe dynamische functionaliteit ‘stamboomtekenen’ in Genesis geeft nieuwe mogelijkheden omtrent beeldvorming van een patiënt. Het biedt een potentie die op dit moment nog niemand overziet. Voor artsen kan deze benadering leiden tot een hele nieuwe manier van diagnosticeren, waarbij de balans tussen ethiek en privacy enerzijds en beschikbaarheid van onvermoede informatie anderzijds nog gevonden zal moeten worden gevonden.

Bron: Yenlo (persbericht)

Read More

Posted on 04/10/2014 in Internet | 0 comments

Cliënten met verstandelijke beperking krijgen uniek internetportaal

Jouw Internet Portaal (JIP) is een innovatief portaal om internet toegankelijker te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo wordt de online wereld voor hen net zo vanzelfsprekend als voor ieder ander. JIP is een bijzonder project dat dit jaar de Intra.NET Award 2014 won in Berlijn. Het portaal is bedacht door de ’s Heeren Loo Zorggroep met ondersteuning van het KPN Mooiste Contact Fonds. Op 30 september en 1 oktober vieren we de introductie van JIP in het Rijksmuseum in Amsterdam. 240 Cliënten maken tijdens deze dagen kennis met het portaal en worden daarbij geholpen door 240 KPN-vrijwilligers.

Cliëntenportaal JIP
JIP is een veilige internetomgeving, met unieke interfaces, aangepast aan het niveau en mogelijkheden van de cliënt. Een omgeving waar zij voor hen bestemde informatie kunnen zoeken en vinden. Met JIP krijgen cliënten meer regie, doen ze actiever mee in de samenleving en kunnen ze hun netwerk verbreden. Want in overleg met hun verwanten bepalen ze zelf hoe de internetomgeving eruitziet en of ze er bijvoorbeeld spelletjes, foto’s, YouTube-filmpjes of radio op (laten) zetten. De eenvoudige bediening, met behulp van touch screen of drukknop, maakt dat zij al snel hun weg vinden. De ’s Heeren Loo Zorggroep liet ontwikkelaar iPROFS dit unieke portaal bouwen op basis van Liferay.

KPN Mooiste Contact Fonds
JIP is mede mogelijk gemaakt door KPN Mooiste Contact Fonds. Dit fonds is een initiatief van KPN, waarmee maatschappelijke initiatieven worden ondersteund die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Jaarlijks zetten honderden KPN-vrijwilligers zich in voor de projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds. Alleen al tijdens het bezoek aan het Rijksmuseum zijn 240 vrijwilligers van KPN aanwezig. Bij alle projecten die KPN Mooiste Contact Fonds ondersteunt, wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die IT biedt om sociaal contact te vergemakkelijken. JIP is hiervan een mooi voorbeeld.

Introductie
John van Vianen, directeur KPN Zakelijke Markt vertelde tijdens de opening hoe trots hij was om bij de introductie van JIP te zijn in het Rijksmuseum. “Voor KPN Mooiste Contact Fonds is het doel om mensen met elkaar in contact te laten komen. En dankzij dit portaal kunnen mensen met een verstandelijke beperking het internet op om met elkaar, vrienden en familie te communiceren.”
Paul de la Chambre, bestuursvoorzitter ’s Heeren Loo Zorggroep: “de hele wereld kan internetten, daarom moeten ook onze cliënten kunnen internetten. Dankzij JIP kan dat nu op een veilige manier.“ Daarna bedankte hij KPN Mooiste Contact Fonds met een schilderij gemaakt door cliënte Sandra Karssen.

Bron: ’s Heerenloo (persbericht)

Read More

Posted on 24/04/2014 in Internet | 0 comments

Website voor eerste hulp bij digitaal pesten

Kinderen, ouders en leraren kunnen sinds vorige week terecht op de website www.digitaalpesten.nl voor eerste hulp bij digitaal pesten. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Kinderombudsman Marc Dullaert lanceren met deze website een platform tegen cyberpesten.

Veel jongeren slachtoffer van cyberpesten
Een op de vijf jongeren in Nederland is het slachtoffer van cyberpesten, bleek onlangs nog uit onderzoek. Het onderzoek geeft ook aan dat digitaal pesten steeds vaker voorkomt en dat de impact op het leven van gepeste scholieren vele malen groter is dan ‘gewoon’ pesten. Door de anonimiteit van het internet worden de grenzen van de pester verlegd. Cyberpesten gaat verder, daar waar gewoon pesten ophoudt.

Online platform
Op het platform tegen cyberpesten is er voor leerlingen een forum ingericht om met andere jongeren over hun ervaringen te kunnen praten. Ook is er een functie waarmee je direct hulp kunt krijgen om het online pesten te stoppen. Staatssecretaris Dekker: “Pesten is onacceptabel, in elke situatie. Kinderen die online gepest worden, moeten weten dat ze er niet alleen voor staan. Het platform tegen cyberpesten biedt kinderen een helpende hand.”

Ouders en leraren zijn zich vaak minder bewust van de manier waarop kinderen elkaar via social media pesten. Cyberpesten is niet direct zichtbaar. Ouders en leraren vinden op het platform informatie, goede voorbeelden en tips over het tegengaan van digitaal pesten.

Lancering
Kinderombudsman Marc Dullaert lanceert vandaag het platform in het bijzijn van 120 brugklassers van het Stanislas College in Pijnacker, die zich de afgelopen week verdiepten in het thema cyberpesten. Dullaert: “Bij het inrichten van de website is ook geluisterd naar de kinderen en de zaken die zij belangrijk vinden. Verder is het ook belangrijk dat het platform kan bijdragen aan bewustwording van ouders en leraren over wat er online gebeurt.”

Experts betrokken bij ontwikkeling site
De website www.digitaalpesten.nl is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemaakt door Stichting School en Veiligheid, de organisatie achter de veel gebruikte website www.pestweb.nl. De Stichting School en Veiligheid kreeg de laatste jaren steeds meer specifieke vragen over cyberpesten. Cyberpestexperts als Niels Baas (Universiteit Twente) en Remco Pijpers (Mijn Kind Online) hebben ook hun expertise ingezet.

Onderdeel plan van aanpak tegen pesten
In maart vorig jaar presenteerden Dullaert en Dekker een gezamenlijk plan van aanpak tegen pesten. Behalve dit platform is een belangrijk onderdeel van het plan dat scholen verplicht worden om pesten aan te pakken en daarbij te kiezen voor een bewezen effectieve methode. Experts onderzoeken de methodes op dit moment, onder begeleiding van het Nederlands Jeugd Instituut. In mei worden de resultaten verwacht.

Bron: Rijksoverheid

Read More

Posted on 19/09/2013 in Internet | 0 comments

DementieOnline brengt hulp aan mantelzorgers dichtbij

Stichting Geriant lanceert op 23 september in het AZ-stadion in Alkmaar DementieOnline.nl. Deze website biedt online hulp aan mantelzorgers, zoals familie en vrienden, van mensen met dementie. Zij kunnen hier terecht voor informatie, praktische tips en een online cursus.

In Nederland lijden momenteel zo’n 300.000 mensen aan dementie. En dit aantal neemt elke dag toe. Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Dat vraagt veel van de mantelzorgers. DementieOnline biedt hen ondersteuning. ‘Mantelzorgers hebben het niet gemakkelijk’, stelt Jan Vuister. Hij is directeur van Stichting Geriant, de initiatiefnemer van DementieOnline. ‘De zorg die ze verlenen is zowel fysiek als emotioneel zwaar. Daarbij verloopt de ziekte dementie vaak onvoorspelbaar. Met DementieOnline maken we  mantelzorgers krachtiger om de zorg voor hun naasten met dementie langer vol te houden.’

Vuister verwacht veel van de online hulpverlening. ‘Mantelzorgers hebben vaak weinig tijd om hulp buiten de deur te zoeken. Via internet is dat gemakkelijker. We brengen de hulp dichterbij.’

Online cursus
Een online cursus is een belangrijk onderdeel van DementieOnline. Vanachter hun eigen computer leren mantelzorgers beter om te gaan met de ziekte dementie, het veranderende gedrag van hun naaste en hun eigen emoties. Cursisten krijgen begeleiding van een persoonlijke coach. Veel zorgverzekeraars vergoeden de cursus volledig.

Boekje met tips
Bezoekers aan de site kunnen ook een gratis boekje bestellen met meer informatie en tips om overbelasting te voorkomen.

Mantelzorgdag
De lancering van DementieOnline.nl vindt plaats tijdens de Mantelzorgdag, op 23 september 2013 in het AZ-stadion in Alkmaar.

Bron: Stichting Geriant (persbericht)

Read More

Posted on 29/08/2013 in Internet | 0 comments

Grip op reuma dankzij speciale website

Op internet je eigen gegevens inzien helpt mensen met reuma om meer grip te krijgen op hun ziekte. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Ongeveer de helft van de gebruikers die hun eigen informatie kan inzien op een reumaportaal, heeft het gevoel meer betrokken te zijn bij hun eigen behandeling.

Internet vervult een steeds belangrijkere rol in de zorg, ook als het om reuma gaat. Onderzoeker Rosalie van der Vaart van de Universiteit Twente ontwikkelde, in samenwerking met het Reumacentrum Twente, een website waarop patienten kunnen zien hoe het met hun reuma gaat en waar zij vragenlijsten kunnen invullen over hun kwaliteit van leven.

Goede toevoeging 
Het digitaal reumaportaal blijkt een goede toevoeging aan de zorg voor mensen met reuma. Zo’n 44% van de gebruikers heeft het gevoel meer grip te hebben op de ziekte. Dat concludeert Van der Vaart in haar proefschrift over het reumaportaal. Gebruikers van het portaal zijn meer betrokken bij de zorg en hebben meer kennis over hun reuma doordat zij zelf gegevens te kunnen inzien en aanvullen.

Inzien en invullen 
Patienten van Reumacentrum Twente kunnen inloggen op het reumaportaal. Daar vinden zij een overzicht van hun diagnose, medicatie, bloedwaarden en ziekteactiviteit. Hun kwaliteit van leven en hun functioneren houden zij bij met het invullen van vragenlijsten. Op het open gedeelte, dat voor iedereen toegankelijk is, vindt men algemene informatie over reuma, de behandeling en over het Reumacentrum. Ook andere ziekenhuizen zijn bezig met de ontwikkeling van soortgelijke reumaportalen. Met name het UMC Utrecht is er ver mee voor jongeren met reuma.

Patienten nauw betrokken 
‘Uniek aan Reumaportaal Twente is dat wij onze patienten bij elke stap van de ontwikkeling van het portaal betrokken hebben’, vertelt Van der Vaart. ‘De site is gebouwd op basis van de wensen, behoeften en vaardigheden van patienten.’ Nadat Van der Vaart had vastgesteld waaraan patienten precies behoefte hadden, legde zij dit voor aan de behandelaren. Die bleken enthousiast en wilden graag meewerken om patienten meer te betrekken bij de behandeling. Van der Vaart: ‘Hun enige bezwaar was dat sommige behandelgegevens moeilijk te interpreteren zijn en tot verwarring kunnen leiden. Daarom hebben we alleen een deel van het medische dossier aan het reumaportaal gekoppeld.’

Voorbereiding consult 
Vijf maanden na de lancering onderzocht Van der Vaart hoe gebruikers de site ervaren. 70% van de patienten met toegang tot het internet had de site bekeken en 54% heeft daarbij ook ingelogd om het eigen medisch dossier te bekijken en vragenlijsten te kunnen invullen. 44% van hen had het gevoel meer betrokken te zijn bij de behandeling. 37% had meer kennis opgedaan over de behandeling. Opvallend is dat de meeste patienten inloggen vlak voor het consult bij de reumatoloog. Van der Vaart is daar blij mee: ‘Ik denk dat een zorgvuldige voorbereiding op consulten de behandeling ten goede kan komen. Je weet beter hoe het met je reuma gaat en kun daardoor gemakkelijker praten over de behandeling.’

Meer gebruikers 
Het Twentse reumaportaal bestaat nu een jaar en zal verder ontwikkeld worden. Volgens Van der Vaart is er vooral nog winst te halen bij de groep die nog geen gebruik maakt van het reumaportaal. ‘De mensen die het portaal tot nu toe gebruikt hebben, waren al erg betrokken bij hun behandeling.  Mensen die minder betrokken zijn, kunnen actiever gemotiveerd worden om het portaal te gebruiken. Ik denk dat ook zij profijt hebben van goede informatie en zo meer grip kunnen krijgen op hun ziekte.’

Bron: Reumafonds (persbericht)

Read More