Pages Menu
Categories Menu

Posted on 09/02/2016 in Software | 0 comments

Zorggroep Capelle start met nieuwe generatie KIS

Na een uitgebreid selectietraject voor ketenzorgsoftware heeft Zorggroep Capelle gekozen voor het VitalHealth KIS 3.0. Gesprekken met verschillende leveranciers en praktijkbezoeken aan zorggroepen zijn doorslaggevend geweest voor de keuze voor VitalHealth. Het KIS 3.0 maakt integrale regiozorg mogelijk waarmee patiënten ondersteund worden op basis van individuele behoeften. In eerste instantie zal Zorggroep Capelle gebruik maken van Module Diabetes en het zelfzorgplatform e-Vita. Daarna volgt de implementatie van zorgmodules zoals COPD, Ouderenzorg, CVRM en GGZ.

Zorggroep Capelle is recent opgericht en streeft naar optimalisatie van zorg. Daarin zien zij een belangrijke rol voor gebruiksvriendelijke software om zorgprogramma’s multidisciplinair te ondersteunen. Met 19 huisartsen, die ook lid zijn van de grootste Hagro van Nederland, kiest Zorggroep Capelle eensgezind voor implementatie van een Regionaal eHealth Platform. Na gesprekken met verschillende aanbieders en een aantal referentiebezoeken bij huidige klanten van VitalHealth heeft Zorggroep Capelle een weloverwogen keuze gemaakt voor het VitalHealth KIS 3.0. Met dit regioplatform wordt optimale ondersteuning en proactieve participatie van de patiënt mogelijk doordat de verschillende disciplines optimaal met elkaar kunnen samenwerken.

Het VitalHealth KIS is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg waarmee maximale ondersteuning wordt geboden voor de behandeling van cliënten met (meerdere) chronische aandoeningen. Het VitalHealth KIS sluit direct aan op het HIS, waardoor alle gegevens optimaal toegankelijk blijven.

“VitalHealth KIS is duidelijk het meest klantvriendelijke KIS. De manier waarop je wordt begeleid bij de implementatie kan niet beter!” vertelt Peter Aalstein, voorzitter en huisarts van Zorggroep Capelle.

Het VitalHealth KIS 3.0 is, net als alle andere oplossingen van VitalHealth, gebaseerd op het VitalHealth Platform, een krachtige modelleerbare software-ontwikkelomgeving voor de gezondheidszorg die speciaal is ontworpen om snel (cloud-based) eHealth-oplossingen te realiseren.

Sinds januari is het VitalHealth KIS bij zorggroep Capelle operationeel. Naar verwachting zullen de ketenpartners in februari operationeel zijn. In de regio werken inmiddels meerdere zorggroepen met het VitalHealth KIS, waardoor VitalHealth haar positie in de regio versterkt.

Read More

Posted on 23/12/2015 in Experts | 0 comments

Populatiemanagement met KIS

Het belang van datamanagement neemt toe. Big-data lijkt het goud van de nabije toekomst te zijn. Digitalezorg.nl Magazine sprak met VitalHealth Software, leverancier van een Keten Informatie Systeem dat integrale regiozorg mogelijk maakt voor zorggroepen. “Er is steeds meer vraag naar gedegen zorgresultaten die eenvoudig gegenereerd kunnen worden. De nieuwe generatie Keten Informatie Systemen geeft zorggroepen de mogelijkheid om proactief te anticiperen op de huidige zorgontwikkelingen op dit vlak”, vertelt Arjan Karens, Sales Manager bij VitalHealth Software. Ook Dave van Dijk, Manager eHealth Solutions, deelde zijn visie.

Read More

Posted on 30/06/2015 in Software | 0 comments

Ook zorggroep Schouwen-Duiveland kiest voor Keten Informatie Systeem

Zorggroep Schouwen-Duiveland is een samenwerking van huisartsen op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland met als doel eerstelijnszorg voor mensen met een chronische aandoening vorm te geven. Zij hebben gekozen voor het Keten Informatie Systeem (KIS) met de totaaloplossing van SHL-groep en VitalHealth Software voor het verder vormgeven van de ketenzorg. Met deze keuze van de zorggroep is nu nagenoeg heel Zeeland over op het VitalHealth KIS.

De samenwerking tussen SHL-Groep en VitalHealth Software biedt de zorggroep zorginhoudelijke ondersteuning bij het verder vormgeven van de diverse ketenzorgprogramma’s. De combinatie van de oplossing van SHL-Groep en het VitalHealth Keten Informatie Systeem biedt de zorggroep zowel zorginhoudelijke ondersteuning alsook ondersteuning van het primaire proces zoals declaratie, uitbetaling van huisartsen en ketenpartners. Daarnaast ondersteunt SHL-Groep als gecertificeerd Regionaal Data Centrum (RDC) in Nederland de zorggroep bij de rapportagebehoeftes die er zijn.

“In deze tijd is zorginnovatie essentieel. Zorggroep Schouwen-Duiveland is scherp op eHealth-oplossingen die zorgverbeteringen bieden. Wij werken al geruime tijd goed samen met SHL-Groep en door de uitbreiding op de diensten met het VitalHealth KIS kiezen wij voor een toekomstbestendige oplossing waar de patiënt rechtstreeks de vruchten van plukt.” aldus dr. Arie Speelman, huisarts en voorzitter van Zorggroep Schouwen-Duiveland.

De kracht van SHL-Groep ligt in de sterk inhoudelijke kennis van de eerste lijn, de relaties met zorggroepen, het leveren van diensten op het gebied van ketenzorg en het faciliteren van diagnostiek. De kracht van VitalHealth ligt in de ontwikkeling van eHealth-oplossingen voor onder andere ketenzorg en het actief betrekken van de patiënt bij zijn zorgproces.

De inzet van ketenzorg software met proactieve integrale zorgondersteuning wordt steeds belangrijker door de prevalentie van chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD/Astma en hart- en vaatziekten. Het VitalHealth KIS is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg waarmee maximale ondersteuning wordt geboden voor de behandeling van cliënten met (meerdere) chronische aandoeningen. Het VitalHealth KIS sluit direct aan op het HIS, waardoor alle gegevens optimaal toegankelijk blijven.

Bron: VitalHealth Software

Read More

Posted on 18/12/2014 in Software | 0 comments

Integratie POH 5minuten-infosysteem en VitalHealth KIS

Stichting September, September Multimedia en VitalHealth Software werken al langere tijd samen rondom het zelfmanagementplatform e-Vita. Door IT en educatie te combineren wordt de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbeterd. De samenwerking wordt nu uitgebreid door een integratie tussen het POH 5minuten-infosysteem en VitalHealth KIS op te zetten. Op die manier heeft de POH vanuit het VitalHealth KIS meer inzicht in de educatie die de patiënt doorlopen heeft en kan de POH nieuwe educatie voor de patiënt klaarzetten. Dit draagt bij aan de zelfredzaamheid van chronische patiënten en is tevens een tool die de POH sterk ondersteunt.

Met 5minuteninfo heeft de patiënt de mogelijkheid om vanuit huis via internet op speelse wijze de hoognodige informatie over zijn chronische aandoening te ontvangen en zo om te leren gaan met zijn aandoening. Educatie is namelijk niet de enige, maar wel een noodzakelijke voorwaarde voor verantwoord zelfmanagement. Een educatietool die ook mogelijkheden biedt tot zelfmanagement en werkt in het tempo dat de patiënt aangeeft. Alle educatie wordt aangeboden in blokjes van 5 minuten. Deze blokjes bevatten tekst, beelden en mondelinge toelichting. Dit vergroot de kans dat de boodschap aankomt.

Het POH 5minuten-infosysteem
Het POH 5minuten-infosysteem is ontwikkeld om de POH te ondersteunen bij de toename in werkzaamheden waar educatie een aanzienlijk deel van uitmaakt. Het systeem laat de POH zien welke educatie doorlopen is. Dit in tegenstelling tot folders of het verwijzen naar websites. De POH kan vooraf educatieonderdelen aanbevelen. Op die manier kan de patiënt zich voorbereiden op het consult met de POH en alvast bedenken welke vragen hij heeft. Zo wordt de agenda voor het consult mede bepaald door de patiënt. Aangezien patiënten bij thuiskomst veel informatie, ongeveer 70%, uit het consult weer vergeten zijn, hebben zij op deze manier ook de mogelijkheid om de informatie later nog eens door te lopen. Consulten krijgen zo meer diepgang en de patiënt is beter op de hoogte van zijn eigen aandoening.
Het systeem is uitgebreid in de praktijk getest. Praktijkondersteuners zijn enthousiast en patiënten gaan werkelijk aan de slag. De Diabetes Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Praktijk Ondersteuners hebben hieraan meegewerkt en zijn positief over het 5minuteninfo systeem.

Integratie KIS
Door het POH 5minuten-infosysteem te integreren met het Keten Informatie Systeem biedt dit meer gemak voor de POH. Door een Single Sign-On koppeling kan de POH direct vanuit het KIS inzien wat de voortgang van de patiënt is met 5minuteninfo. Ook kunnen zij dan vanuit het KIS direct nieuwe educatie aanbevelen. Op deze manier werkt de POH maar vanuit één systeem (het KIS) en heeft direct overzicht over de patiëntgegevens, specifieke gegevens over de chronische aandoening en de informatie uit het POH 5minuten-infosysteem.

“Uit onderzoek is bekend dat slechts zo’n dertig procent van de informatie uit een consult blijft hangen bij de patiënt. Met dit systeem kan de patiënt altijd in alle rust nog de gewenste informatie tot zich nemen. De introductie van het bijbehorende POH-systeem gaf al een belangrijke meerwaarde voor POH en patiënt maar nu het systeem ook nog gekoppeld is met het KIS van VitalHealth geeft dit nog meer gemak voor de POH. VitalHealth is marktleider en daarom voor ons een interessante partner hierin.” aldus Dan Coene, arts en directeur van September.

De koppeling tussen het POH 5minuten-infosysteem en het VitalHealth KIS is medio 2015 gereed en kan voor alle KIS-klanten van VitalHealth worden geactiveerd als een add-on op het KIS. Zorggroepen sluiten rechtstreeks contacten met September voor de 5minuteninfo educatie.

Bron: VitalHealth Software (persbericht)

Read More