Tag Archief | "LSP"

Afspraken zorgkoepels maken doorstart LSP mogelijk

De landelijke organisaties van apothekers (KNMP), huisartsen (LHV) en huisartsenposten (VHN) hebben afspraken gemaakt die de doorstart in 2012 van de infrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor het regionaal uitwisselen van medische gegevens van patiënten mogelijk maken. Deze afspraken worden ondersteund door de Vereniging Nederlandse Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse PatiëntenConsumenten Federatie (NPCF). De […]

Lees meer

Geplaatst in InfrastructuurReacties (0)

Voortzetting LSP toegelicht op ICT-bijeenkomst NVZ

De ontwikkelingen rondom de oprichting van het Servicecentrum voor Zorgcommunicatie, de opvolger van de functionaliteiten die het Landelijk Schakelpunt (LSP) bood, zal worden toegelicht op de ICT-managersbijeenkomst op 14 september. Edwin Velzel, de projectleider voor deze verandering zal de laatste stand van zaken uit de doeken doen. Verder wordt tijdens deze bijeenkomst van gedachten gewisseld […]

Lees meer

Geplaatst in InfrastructuurReacties (0)

Zorg ICT en recht: Advies CBP inzake doorstartmodel LSP

Naar aanleiding van het verzoek van Minister Schippers, is Nictiz gekomen met het Doorstartmodel landelijke infrastructuur. Dit document is nog niet openbaar. Wel is een deel van het voorstel af te leiden van de Zienswijze van het College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”). Nictiz heeft het College gevraagd om een aantal vragen ten aanzien van de juridische […]

Lees meer

Geplaatst in ZorgICT en rechtReacties (0)

Zorg ICT en recht: LSP – waar wachten we op?

Het zomerreces is bijna afgelopen en dus gaan de politieke molens binnenkort draaien. Daarmee gaat de vraag wat te doen met het landelijk schakelpunt (“LSP”) ook weer spelen. Nadat het EPD wetsvoorstel was gesneuveld, is er een “private” doorstart geopperd. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten in de nabije toekomst? Op 11 april j.l. heeft Minister […]

Lees meer

Geplaatst in ZorgICT en rechtReacties (0)

Zienswijze CBP over doorstartmodel LSP

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in een zienswijze drie vragen beantwoord over een door Nictiz voorgelegd doorstartmodel voor de landelijke verwerking van medische gegevens via het zogeheten landelijk schakelpunt (LSP). Het doorstartmodel beschrijft de juridische aspecten van een scenario waarin zorgaanbieders via het LSP patiëntgegevens vastleggen en uitwisselen zonder dat hiervoor een specifieke wettelijke regeling […]

Lees meer

Geplaatst in EPDReacties (0)

Zorg ICT en recht: LSP – Nu actie nodig?

Strikt juridisch gezien kan worden betoogd dat een zorgaanbieder – voorzover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is (!) – zonder toestemming van de patiënt indexgegevens mag opnemen in het dossier. Door de indexgegevens op te nemen in het elektronisch patiëntendossier ontstaat de mogelijkheid om (onderdelen van) het dossier uit […]

Lees meer

Geplaatst in ZorgICT en rechtReacties (0)

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter