Pages Menu
Categories Menu

Posted on 11/02/2014 in eHealth | 0 comments

Effectieve behandeling voor vermoeidheid na borstkanker nu ook online

Het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) van het Radboudumc start in februari een onderzoek met de nieuwe internetbehandeling “Op weg naar herstel”. Het is een online versie van de gesprekstherapie voor vermoeidheid na borstkanker, waarmee goede resultaten worden geboekt. Driekwart van de patiënten herstelt hiermee van ernstige vermoeidheid.

De internetbehandeling is een online versie van de cognitieve gedragstherapie. Gestart wordt met twee gesprekken met een ervaren gedragstherapeut bij het NKCV, waarin een op maat gemaakt behandelplan wordt opgesteld. Dit gaan mensen stap voor stap volgen via het internet. Op de internetsite staan oefeningen en wordt informatie gegeven. Patiënten kunnen er ook hun voortgang bijhouden. Onder begeleiding van de gedragstherapeut wordt via e-mail en Facetalk (een videoverbinding) de internettherapie doorlopen. Voordelen van internet zijn de toegankelijkheid voor patiënten in heel Nederland en het gemak waarmee zij de behandeling kunnen volgen. Patiënten kunnen zelf bepalen wanneer ze aan de slag gaan met de behandeling en hoeven niet meer te reizen naar het behandelcentrum.

Zelden spontaan herstel vermoeidheid 
Ongeveer één op de drie patiënten blijft na behandeling van borstkanker last houden van ernstige vermoeidheid. Patiënten ondervinden veel hinder van deze klacht en worden belemmerd in het oppakken van hun dagelijks leven. Spontaan herstel komt zelden voor bij ernstige vermoeidheid na kanker. Effectieve behandeling is daarom van groot belang. Met cognitieve gedragstherapie voor vermoeidheid na kanker herstelt het merendeel van de patiënten van de vermoeidheid. Deze therapie richt zich op het veranderen van factoren die ervoor zorgen dat de vermoeidheid blijft bestaan, zoals een onregelmatig slaap-waakritme of angst voor terugkeer van de kanker. Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat 75% van de patiënten die de volledige therapie hebben afgerond, herstelt van de ernstige vermoeidheid.

Helaas is de behandelcapaciteit van de cognitieve gedragstherapie beperkt en is er een wachttijd. Therapeuten moeten opgeleid worden om de behandeling te kunnen geven en de therapie is slechts in enkele behandelcentra in Nederland beschikbaar.  Met de komst van de internetbehandeling “Op weg naar herstel” komt hier verandering in. Het doel van de internetbehandeling is herstel van de ernstige vermoeidheidsklachten. Met subsidie van Pink Ribbon wordt momenteel onderzocht of de internetbehandeling effectief is. 

Bron: Radboudumc (persbericht)

Read More

Posted on 07/11/2012 in Internet | 0 comments

Unieke online behandelingen voor angst en depressie bij kinderen

Accare startte onlangs als eerste van de K7, het samenwerkingsverband van de zeven grote kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen in Nederland, met twee unieke vormen van online behandelen: Doepressie en Dappere kat. De behandelingen zijn uniek, omdat deze zijn gebaseerd op de meest effectieve protocollen en in nauwe samenwerking met jongeren zijn vormgegeven. De K7 streeft ernaar om met deze behandelingen beter aan te sluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren en de zorg voor hen toegankelijk te houden.

Online in combinatie met face tot face
Deze nieuwe vormen van behandelen zijn zogenaamde blended behandelingen, waarbij jongeren naast contacten op de polikliniek onderdelen van de behandeling thuis op de computer kunnen doen.

Aansluiten bij doelgroep
Jongeren zijn nauw betrokken bij het ontwerp van de online behandelingen. De vormgeving en de manier waarop de programma’s gebruikt worden zijn helemaal afgestemd op de leeftijdsgroepen. Kinderen en jongeren kunnen zelf ook wijzigingen aanbrengen in de manier waarop het eruit ziet, zoals kleurgebruik en illustraties.

Digitaal spreekt jongeren aan
Digitale behandelvormen spreken jongeren aan zoals blijkt uit de lovende kritieken die jongeren sturen naar 99gram.nl: ‘Dankzij het programma van 99gram gaat het al een stuk beter dan eerst!’ Deze website startte Accare ruim een jaar geleden om meiden te helpen bij vragen over en problemen met eten. Dagelijks wordt de site inmiddels door bijna 300 meiden bezocht.

Onderzoek naar effect
Om de kwaliteit van de online behandelingen te waarborgen, zijn de auteurs van de reguliere behandelingen nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van de online versie en zullen zij de effectiviteit van de online versies gaan onderzoeken.

Samenwerking kinder- en jeugdpsychiatrie
De behandelvormen zijn door Accare, De Bascule en De Jutters ontwikkeld in nauwe samenwerking met Triversum, Karakter, Yulius en Curium. Deze organisaties vormen samen de K7. Al deze instellingen zullen de behandelingen gaan aanbieden.

Bron: Accare (persbericht)

Read More

Posted on 10/07/2012 in Internet | 0 comments

Instituut Veranwoord Medicijngebruik opent online discussieplatform

Om rationeel voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen te bevorderen, moeten artsen goed geïnformeerd zijn, ervaringen uitwisselen en met elkaar in discussie gaan. Dat stelt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Voor nieuwe geneesmiddelen zijn nog geen richtlijnen, maar artsen krijgen wel al veel informatie van de fabrikant. Dit maakt het lastig te bepalen wat de meerwaarde is ten opzichte van de bestaande geneesmiddelen. Het IVM helpt daarbij door het bieden van feitelijke en actuele informatie en een interactief platform voor discussie met en door het veld via de website www.medicijnbalans.nl.

Het IVM start het programma MedicijnBalans met informatie over nieuwe antistollingsmiddelen. Er is veel discussie over de meerwaarde van deze middelen, maar ook over de kosten, het vergoedingsbeleid en de rol van trombosediensten. ‘Er bestaat nog geen plek waar alle deskundigen, artsen, de industrie en andere betrokkenen met elkaar in discussie kunnen over de rol van nieuwe antistollingsmiddelen zoals dabigatran en rivaroxaban’, licht IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel toe. ‘Terwijl artsen juist willen weten wat hun collega’s over de nieuwe middelen vinden, wat de actuele stand van zaken is en of de marketingclaims van de fabrikanten kloppen’. Volgens Coolen van Brakel geeft het IVM met MedicijnBalans op dit gebrek een antwoord.

Onderbouwde keuze
Het IVM heeft voor MedicijnBalans beschikbare informatie over klinische onderzoeken, recente meta-analyses, productinformatie en marketingclaims van dabigatran en rivaroxaban op een rij gezet. Daarnaast laat MedicijnBalans in een webcast deskundigen aan het woord. ‘MedicijnBalans biedt op overzichtelijke wijze informatie over nieuwe geneesmiddelen zodat artsen er een mening over kunnen vormen en een onderbouwde keuze kunnen maken als ze de middelen gaan voorschrijven. Patiënten hebben daar recht op’, aldus Coolen van Brakel.

Meer informatie
MedicijnBalans komt binnenkort met meer informatie en discussie over nieuwe geneesmiddelen voor diabetes type 2. Via de IVM-nieuwsbrief en het twitteraccount @MedicijnBalans kunnen geïnteresseerden de laatste ontwikkelingen van MedicijnBalans volgen. Het ministerie van Volksgezondheid financiert het programma.

Bron: IVM (persbericht)

Read More

Posted on 02/12/2011 in Internet | 0 comments

Máxima Medisch Centrum start met Ziekenhuisplanner.nl

Máxima Medisch Centrum (Eindhoven/Veldhoven) maakt als eerste ziekenhuis in Nederland gebruik van Ziekenhuisplanner.nl. Via deze website kan een gebruiker zelf de ziekenhuisopname van een familielid, vriend of kennis volgen en informatie delen via een gezamenlijke agenda. Ziekenhuisplanner.nl gaat binnen Máxima Medisch Centrum deel uitmaken van de standaard service voor patiënten.

Ziekenhuisplanner.nl is het initiatief van onafhankelijk particulier Hans van der Houven. Dit naar aanleiding van de drukte rondom bezoekuren in ziekenhuizen. De site blijkt te voorzien in een behoefte, nu Ziekenhuisplanner.nl inmiddels in de belangstelling staat van meerdere ziekenhuizen. Als eerste ziekenhuis gaat Maxima Medisch Centrum nu daadwerkelijk met de site aan de slag.

Via Ziekenhuisplanner.nl kan iedereen als initiatiefnemer een online groep starten, en anderen daarvoor via e-mail uitnodigen. Samen volgen de gebruikers de opname van een bekende, waarbij ze onder andere een online kalender gebruiken. Zo kan iedereen van elkaar zien wie wanneer naar het ziekenhuis gaat en vervolgens zelf afspraken inplannen. Dat is niet alleen handig voor de bezoeker en het verplegend personeel, maar vooral een verademing voor de patiënt.

Naast de agenda bevat Ziekenhuisplanner.nl ook een dagboek, waarmee de gebruikers elkaar op de hoogte kunnen houden van het wel en wee van de patiënt. De afzender kiest zelf naar wie hij of zij het bericht verstuurt, waarop anderen weer een reactie kunnen plaatsen. Een bericht alsnog verwijderen is mogelijk, net als het overdragen van het beheer van de online groep aan een ander en het tegelijkertijd volgen van meerdere patiënten.

Ziekenhuisplanner.nl is laagdrempelig. Een e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord zijn voldoende om de site te gebruiken. Uiteraard gebeurt dit binnen een beveiligde verbinding, zodat de deelnemers zeker zijn van hun privacy. Ook hanteert Ziekenhuisplanner.nl strenge voorschriften voor wat betreft privacygevoelige gegevens binnen de databases van de website. Overigens omvat de gratis site zowel alle Nederlandse ziekenhuizen als een groot aantal verpleeg- en verzorgingstehuizen. De verwachting is dat dit aantal met een toename van het gebruik van de site alleen maar groeit.

Bron: Maxima Medisch Centrum

Read More

Posted on 24/10/2011 in Internet | 0 comments

Huisartsen krijgen eigen online discussieplatform

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) lanceren op maandag 24 oktober HAweb, het online netwerk voor huisartsen. HAweb bestaat uit een netwerk en een dashboard. Binnen het besloten netwerk kunnen huisartsen contacten leggen met collega’s en samenwerken in groepen. Het dashboard is een overzichtspagina van relevante internetbronnen. Het werken met HAweb zal huisartsen meer overzicht, meer kennis  en tijdwinst opleveren.

Alle leden van de LHV en het NHG kunnen zich vanaf 24 oktober gratis aanmelden via www.haweb.nl. Via het netwerk komen huisartsen met elkaar in contact.  Daarnaast is er de mogelijkheid om groepen te vormen. Binnen een groep kan men vragen stellen, discussiëren en aan documenten werken. Naast het netwerk biedt HAweb met het dashboard een handig overzicht van relevante internetbronnen. Het dashboard bestaat uit verschillende tabbladen, zoals het tabblad Spreekuur met alle online informatiebronnen die nodig zijn tijdens het spreekuur. En vanzelfsprekend kunnen de persoonlijk favoriete websites aan het dashboard worden toegevoegd. Het dashboard is namelijk helemaal naar eigen wens in te richten.

Gezamenlijk product
Er bestaat onder huisartsen veel behoefte om via internet met elkaar te communiceren, buiten fysieke en geografische grenzen, maar wel binnen een veilig en onafhankelijk platform”, verklaart projectleider Khing Njoo het ontstaan van HAweb. “De LHV en het NHG hebben daarom de handen ineen geslagen en dit netwerk ontwikkeld. Het is een besloten netwerk zonder invloed van commerciële partijen. De content is ook niet vindbaar voor zoekmachines als Google.” Projectleider Njoo verwacht dat HAweb de huisarts veel op zal leveren:  “Meer overzicht bijvoorbeeld omdat de gebruiker met het dashboard al zijn informatiebronnen in een oogopslag beschikbaar heeft. En meer kennis omdat het netwerk van de huisarts veel groter wordt. Njoo onderstreept ook de voordelen voor de huisartsenverenigingen NHG en LHV zelf: “Het geeft de mogelijkheid om meer met onze leden in contact te komen en te luisteren naar de wensen en gedachten die er binnen de beroepsgroep leven. We blijven natuurlijk verder werken aan het verbeteren van alle functionaliteiten.”

Bron: NHG / LHV

Read More