Pages Menu
Categories Menu

Posted on 11/03/2015 in Software | 0 comments

Tools4ever ontwikkelt koppeling met dienstroosterplanning applicatie InPlanning

Tools4ever heeft een applicatiekoppeling ontwikkeld met InPlanning, geïntegreerde oplossing voor zelfroosteren, dienstroosterplanning en flexpool. Door de koppeling tussen UMRA en InPlanning van leverancier Intus is het mogelijk om geautomatiseerd autorisaties in (zorg)applicaties aan medewerkers te verlenen aan de hand van de dienst en de locatie waarvoor de medewerker is ingepland. Op die manier wordt daags voorafgaand aan de dienst extra benodigde rechten toegekend en na afloop van de dienst worden de extra autorisaties weer ontnomen. Het grote voordeel van deze koppeling is dat medewerkers nooit teveel of te weinig autorisaties hebben.

De koppeling houdt in dat UMRA per ingeplande medewerker uit InPlanning het rooster uitleest (aan de hand van kostenplaats en medewerkersnummer) en deze gegevens vergelijkt met de gegevens in de Active Directory. Vervolgens worden extra benodigde autorisaties geactiveerd, een aantal dagen voor aanvang van de geplande dienst in InPlanning. Een aantal dagen na het einde van de dienst worden de autorisaties in InPlanning weer ontnomen. Het aantal in te stellen dagen is volledig configureerbaar. UMRA kan tevens een notificatie-mail van de verwerking sturen naar de medewerker en/of verantwoordelijk manager.

Dankzij deze koppeling beschikken medewerkers altijd over de autorisaties die zij nodig hebben om hun werk uit te oefenen. Bij zorginstellingen kan dit er bijvoorbeeld voor zorgen dat medewerkers alleen die patiëntgegevens in het ECD kunnen benaderen voor de patiënten waarvoor zij op dat moment de zorg dragen. En dat is een belangrijk gegeven om te kunnen voldoen aan de eisen van de NEN7510.

Bron: Tools4ever (persbericht)

Read More

Posted on 11/02/2015 in Software | 0 comments

RIBW ZWWF start met digitaal inplannen van cliëntafspraken

RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland is landelijk de eerste GGZ instelling waarbij het plannen van cliëntafspraken centraal verloopt via planning- en registratieplatform Careware van softwareontwikkelaar helpLine. Dit geldt zowel voor de huisbezoeken als de gesprekken op afstand via Facetime. Ook de administratie van verleende zorguren verloopt digitaal met behulp van een applicatie op de iPad. Dit ontlast de ambulante begeleiders; zij hoeven niet langer zelf te plannen en registreren, wat de zorgkwaliteit ten goede komt.

Verhoging serviceniveau
De RIBW introduceert met de uitrol van Careware een nieuwe werkwijze binnen de GGZ en verhoogt hiermee het serviceniveau van de daadwerkelijke zorgverlening. Hoofd P&O Ingrid Rempt-Leijdendekker: “Het doel was niet digitaal te registreren, maar het maken van efficiënte planningen die aansluiten bij de wensen van onze cliënten. Careware biedt die mogelijkheid. Ook het koppelen met andere software, zoals ons systeem voor personeelsplanning, werkt uitstekend.”

Voordelen medewerkers
Voor de professionals betekent de werkwijze een omslag. Voorheen maakten zij zelf afspraken met cliënten en registreerden ze deze in een roostersysteem. Het plannen van afspraken gebeurt nu centraal. Rempt-Leijendekker: “Hoewel medewerkers een stukje vrijheid inleveren, zien zij ook zeker de voordelen. De winst zit vooral in de administratieve afhandeling. Waar medewerkers vroeger dezelfde gegevens in verschillende systemen moesten invoeren, gaat nu alles in een keer via de app. Dat geldt voor zowel de registratie van gemaakte uren, de facturatie als voor de kilometerregistratie die voortaan automatisch bij de salarisadministratie binnenkomt.”

Facetime gesprekken met cliënten
Ook cliënten profiteren van de digitalisering. Zo kunnen RIBW-medewerkers, dankzij de iPads met mobiel internettoegang, direct ter plekke prangende vragen beantwoorden en/of begeleiding bieden. Hierbij is de hulpvraag van de cliënt leidend. Bijzonder is verder dat niet alleen alle medewerkers van de RIBW over een iPad beschikken, ook de meeste cliënten hebben inmiddels een iPad in bruikleen. Hierdoor zijn nu korte contactmomenten via Facetime mogelijk. Als een cliënt daar behoefte aan heeft, worden ook vaste Facetime afspraken met een van de vaste begeleiders ingepland via Careware. Deze vorm van begeleiding is aanvullend op de reguliere huisbezoeken. “De cliënt krijgt hierdoor veel meer de regie in handen. Een vorm van cliënt-emancipatie waar we in de toekomst verder op in willen zetten”, besluit Rempt-Leijendekker.

Bron: Helplijn (persbericht)

Read More

Posted on 02/02/2015 in Software | 0 comments

Software Lievestro bespaart miljoenen aan zorgkosten door betere planning in ziekenhuizen

Nederlandse ziekenhuizen kunnen zeker tien miljoen euro per jaar aan zorgkosten besparen door de bezetting van operatiekamers, bedden en specialisten beter op elkaar af te stemmen. PPM Oost investeert daarom, via het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), in het Ruurlose bedrijf Lievestro, dat unieke capaciteitsplanningssoftware voor ziekenhuizen ontwikkelt. PPM Oost stapt samen met twee private investeerders in Lievestro. 

Read More

Posted on 27/01/2015 in Software | 0 comments

Symbiant en Comicro kiezen voor integrale roosterplanning van Paralax

Symbiant en Comicro hebben na een kort selectietraject getekend voor Rostar CAS. Vanaf 1 januari worden alle 220 medewerkers van Symbiant en Comicro ingepland met het integrale roosterplanningssysteem van Paralax. Beide expertisecentra willen vanuit een shared service-gedachte de dienstverlening aanbieden in de regio Noord-Holland Noord en daarbuiten. Onder deze shared service-gedachte valt ook het gezamenlijk inrichten van backoffice-processen zoals het inroosteren van medewerkers. Hiervoor werd er gezocht naar een nieuw roosterpakket.

Symbiant is een expertisecentrum op het gebied van pathologie. Het centrum is opgericht door drie Noord-Hollandse medische centra: Medisch Centrum Alkmaar, Westfriesgasthuis en Zaans Medisch Centrum. De pathologische patiëntenzorg heeft als belangrijkste rol om op basis van biopten, chirurgisch verwijderd weefsel en losse cellen een diagnose te stellen. Symbiant speelt hierin een belangrijke rol in zowel de vaststelling van de diagnostiek als de advisering richting de aanvragende arts. Comicro, een expertisecentrum op het gebied van microbiologie van het Wesfriesgasthuis, Zaans Medisch Centrum en Waterlandziekenhuis, is daar onlangs bij aangesloten. Medische Microbiologie richt zich op de rol van schadelijke (pathogene) micro-organismen in het menselijk lichaam. In een van de vele microbiologische laboratoria onderzoeken microbiologen dat materiaal. Aan de hand van de uitslag kan een diagnose gesteld worden en met een juiste behandeling gestart worden.

Met de aansluiting van Comicro moest de inrichting van het roostersysteem opnieuw worden bekeken. Een belangrijke voorwaarde was dat het nieuwe roosterpakket naadloos gekoppeld moest kunnen worden met de bestaande systemen van AFAS, om informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Als partner van AFAS voldoet Rostar CAS van Paralax hieraan. Daarnaast moesten medewerkers via het nieuwe systeem toegang hebben tot een persoonlijke portal.

Omdat vestigingen van Comicro en Symbiant verspreid liggen over meerdere locaties, is het ook belangrijk dat het nieuwe roostersysteem planners inzicht geeft in het aantal beschikbare medewerkers per locatie en de tekorten aan medewerkers.

“Er heerste een enorme tijdsdruk omdat we in januari 2015 live moesten gaan en er in november nog een keuze moest worden gemaakt. Paralax dacht hierin erg goed met ons mee. Zij stelden voor om de implementatie in twee fases te verdelen”, zegt Peter Melman, controller bij Symbiant. “In de eerste fase werden basisfunctionaliteiten geïmplementeerd die echt noodzakelijk zijn. In de tweede fase dragen ze zorg voor functionaliteiten zoals de webportal applicatie, participerend plannen en zelfroosteren. Deze gefaseerde aanpak geeft heel veel rust en overzicht.”

“Met de keuze voor Rostar CAS kiezen Symbiant en Comicro niet voor een tijdelijke oplossing, maar voor een oplossing die hen de komende vijf jaar zal ondersteunen”, zegt Rob Buikema, algemeen directeur bij Paralax Planning Solutions. “De mogelijkheden van het pakket sluiten goed aan bij de strategie en ambitie op lange termijn. Het aantal in te plannen medewerkers is eenvoudig op te schalen als de organisatie uitbreidt. Rostar CAS is heel flexibel in te richten en past dus goed bij de situatie van Symbiant en Comicro.”

Bron: Paralax (persbericht)

Read More

Posted on 13/01/2015 in Software | 0 comments

Medisch Centrum Leeuwarden benut opleidingsplaatsen optimaal met ORTEC

Per jaar lopen honderden leerlingen stage bij het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), daarnaast ronden een paar honderd coassistenten en semiartsen er hun 5e of 6e jaar af. Om al deze stagiaires en coassistenten goed te matchen binnen de organisatie koos het Medisch Centrum Leeuwarden ervoor de planning van leerlingen, studenten en coassistenten te optimaliseren met ORTEC. Bijkomend voordeel is dat het systeem van ORTEC mede voorziet in een sluitende registratie en boekhouding ten bate van de te ontvangen subsidies uit het Stagefonds.

Alles wat bij Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) rondloopt aan studenten en stagiaires moet worden gepland met ORTEC”, aldus coördinator stages MCL Academie en functioneel beheerder Lampkje Bulstra. Hierbij gaat het bij MCL om honderden opleidings- en stageplekken. Zo’n 65% van de stagiaires en coassistenten worden inmiddels gepland met ORTEC. Dit naar volste tevredenheid van Lampkje Bulstra die erg te spreken is over de samenwerking. “Er wordt bijzonder goed naar ons geluisterd en meegedacht.

Voorwaarde die we stelden aan het in gebruik nemen van het systeem was wel dat ORTEC binnen de applicatie een e-mail functie zou creëren. Dat heeft ORTEC gedaan en daarmee bleek dit voor ons de ideale oplossing. Al met al is het een planning systeem dat ook echt voor de zorg is gemaakt”, vertelt Bulstra, die erg enthousiast is over ORTEC Student Tracking & Placement (voorheen ORTEC Leerling Volg en Match Systeem, oftewel LVMS).

Een druk op de knop
Lampkje Bulstra: “De planautomaat in de applicatie ORTEC Student Tracking & Placement is fantastisch. Geweldig hoe je met een druk op de knop voor bijvoorbeeld een coassistent meerdere periodes (coschappen) automatisch achter elkaar kunt laten plannen. Met de e-mail functie, waarbinnen we standaard templates beschikbaar hebben, kunnen we bovendien de planning en daaraan gerelateerde informatie sturen aan leerlingen, stagiaires en coassistenten, afdelingen en opleidingsinstituten. Bijvoorbeeld naar de verschillende afdelingen die stagiaires ontvangen, zij weten dan gelijk waar ze aan toe zijn en kunnen hun eigen planning hierop afstemmen.”

De MCL Academie plant de opleidings- en stageplekken gemiddeld tot een half jaar vooruit. Dat gebeurt uiteraard ook op basis van beschikbare capaciteit. Zo kunnen afdelingen al vroeg rekening houden met stagiaires, coassistenten en semiartsen die hun afdeling komen versterken.

Stagefonds

“Een ander voordeel is dat je gelijk kunt zien of er capaciteit beschikbaar is”, aldus Lampkje Bulstra. “Wanneer er gevraagd wordt om te schuiven, kun je direct zien of dat wel mogelijk is. Ook mooi meegenomen, is dat we nu geen subsidies meer mislopen vanuit het Calibris Stagefonds. De oplossing biedt uitermate handige rapportagefunctionaliteit, waarmee alles automatisch geteld en meegenomen wordt. Deze rapportages zijn accountant proof.

Voorheen – toen we nog handmatig planden – hadden we niet een volledige benutting van de subsidiemogelijkheden ten gevolge van onvoldoende registratie van stagiaires. Dankzij ORTEC zitten we nu zeker op 100%. Daarmee is de terugverdientijd van ORTEC 1 tot 2 jaar. We missen gewoon niks meer.”

De ontwikkelingen met betrekking tot ORTEC Student Tracking & Placement staan bovendien niet stil. Samen met Pat Learning Solutions, een partij die gespecialiseerd is in ontwikkeling en toepassing van electronisch leermanagement, is ORTEC bezig om te kijken of hier bij MCL een koppeling mogelijk is tussen ORTEC Student Tracking & Placement, waar de praktische leerroute wordt gepland en Het Fries Leerplein, waar de inhoudelijke digitale leerroute kan worden geboden. “Dankzij een nog te realiseren koppeling met PulseWeb willen we de planning van ORTEC Student Tracking & Placement doorsturen naar Het Fries Leerplein zodat zij tijdig overzicht hebben wie naar een nieuwe afdeling gaat, een signaal krijgt en zo ook tijdig de competenties en handelingen kan aanleren die bij de nieuwe afdeling behoren. Daarmee is het cirkeltje dan echt rond. Dan plannen we niet alleen optimaal capaciteitsgericht, maar ook meer competentiegericht.”

Bron: ORTEC (persbericht)

Read More