Pages Menu
Categories Menu

Posted on 19/06/2014 in Zorginnovatie | 0 comments

Snelle signalering van potentiële gezondheidsrisico’s

Sociale media kunnen waardevolle informatie opleveren voor het toezicht op de gezondheidszorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vooral het snel signaleren van mogelijke risico’s lijkt een nuttige aanvulling op het bestaande instrumentarium van IGZ. Dit concluderen onderzoekers van het Radboudumc in een vandaag gepubliceerd rapport.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Voor uitoefening van het toezicht heeft IGZ diverse instrumenten tot haar beschikking. Onderzoekers van het Radboudumc gingen na of informatie van sociale media zoals Twitter, Facebook en ZorgkaartNederland daar een waardevolle toevoeging op kan zijn.

Aanvullend onderzoek
De onderzoekers zagen zowel in de onderzoeksliteratuur als in eigen case studies dat sociale media een bruikbare bron kunnen zijn voor tijdige signalering van mogelijke risico’s in de zorg. Onderzoeker Tom van de Belt: “Onze case studies maken duidelijk dat deze informatie bruikbaar is als bij het verzamelen van de informatie de juiste zoekstrategieën en selecties worden gebruikt. Op dit moment bevat de waarderingssite ZorgkaartNederland de meest relevante informatie.”

Verder zagen de onderzoekers dat ongeveer de helft van de geselecteerde mededelingen en waarderingen van toegevoegde waarde zijn voor de IGZ. In bijna tien procent van de gevallen wilden de inspecteurs naar aanleiding van de informatie op ZorgkaartNederland aanvullend onderzoek.

Slimme zoekstrategie
Voor dit onderzoek selecteerde de IGZ vier onderwerpen in de intramurale ouderenzorg die voor haar toezicht van groot belang zijn: hygiëne, deskundigheid, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. Van de Belt ontwikkelde samen met experts van de IGZ slimme zoekstrategieën voor ieder onderwerp, waarmee ZorgkaartNederland werd doorzocht. Nadat de onderzoekers niet relevante berichten uit de eerste oogst hadden verwijderd, beoordeelden ervaren inspecteurs de bruikbaarheid van de overgebleven berichten. Van deze berichten over hygiëne, deskundigheid, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking was respectievelijk 88, 47, 76 en 100 procent van toegevoegde waarde voor het toezicht van IGZ op de zorg.

Uitbreiding
Van de Belt pleit voor verder onderzoek om te zien of ZorgkaartNederland ook in andere sectoren zoveel bruikbare informatie voor het toezicht oplevert. “Daarnaast willen we bekijken in hoeverre we uit andere bronnen, zoals fora voor patiënten en hun naasten, ook zinvolle informatie kunnen destilleren”.

Bron: Radboudumc (persbericht)

Read More

Posted on 21/02/2014 in Internet | 0 comments

Sociale media geven inzicht in zorgkwaliteit

De reacties die patiënten op sociale media geven over hun behandeling zijn bruikbaar om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg. Deze informatie is daarom een goede aanvulling op het reguliere kwaliteitsonderzoek. Informatie op sociale media is gerelateerd aan traditionele metingen van kwaliteit, zoals patiëntervaringen en complicaties. Dit blijkt uit een literatuurstudie van Lise Verhoef en haar collega’s van het Radboudumc die op 21 februari verscheen in het Journal of Medical Internet Research.

Hoe leuker hoe beter
De onderzoekers vonden opmerkelijke resultaten bij het opstellen van een overzicht van de recente wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen sociale media en zorgkwaliteit. Zo blijkt dat ziekenhuizen die vaker leuk gevonden worden op Facebook, lagere sterftecijfers hebben. Patiënten van die ziekenhuizen zijn ook meer tevreden over de zorg.

De meeste onderzochte artikelen gingen over zogenaamde waarderingssites. Hierop kunnen patiënten een zorgverlener of een ziekenhuis beoordelen. In de artikelen werd beschreven dat ziekenhuizen met een hogere waardering onder andere minder heropnames en infecties hebben. Verhoef: “De resultaten zijn veelbelovend en kunnen een nieuwe kijk geven op het in kaart brengen van kwaliteit van zorg.”

Overwegend positief
Een nadeel van traditionele kwaliteitsmeting met vragenlijsten is dat patiënten mogelijk sociaal wenselijke antwoorden geven. Een ander nadeel is dat er vaak veel tijd zit tussen de behandeling en het moment van meten. Sociale media hebben deze nadelen veel minder en bieden kansen volgens Verhoef: “Steeds meer mensen gebruiken sociale media, ook om ervaringen over zorg te delen. Hier zitten natuurlijk ook wel nadelen aan. Je weet natuurlijk nooit of een reactie op internet echt van een patiënt komt. Een arts kan zichzelf bijvoorbeeld goede beoordelingen geven, net als de kok van een restaurant dat op Iens kan doen. Ook is de groep mensen die actief is op sociale media niet representatief voor de hele patiëntenpopulatie. En er staan op waarderingssites vaak nog maar weinig beoordelingen. Het is echter niet zo dat alleen boze of verongelijkte patiënten hun waardering achterlaten. Beoordelingen zijn juist overwegend positief.”

Kwaliteit voorspellen
De onderzoekers verwachten veel van de voorspellende waarde van online informatie: “Het is nu al mogelijk om bijvoorbeeld een griepepidemie te voorspellen op basis van zoekgedrag naar informatie over griepsymptomen. De toegevoegde waarde van sociale media kan vooral zitten in het snel signaleren van trends. Zo zou in de nabije toekomst voorspeld kunnen worden bij welke ziekenhuizen de kwaliteit van zorg te wensen over laat.”

Onderzoek op sociale media zal de traditionele vragenlijsten voorlopig nog niet vervangen. De onderzoekers bevelen dan ook aan om informatie uit sociale media vooralsnog alleen als extra informatie te gebruiken.

Bron: Radboudumc (persbericht)

Read More

Posted on 05/02/2014 in Internet | 0 comments

Patiënt blijkt beter geïnformeerd met sociale media

Wie een reis boekt, of een nieuwe keuken koopt, vindt het heel gewoon om sociale media te gebruiken om te zien wat anderen vonden van het hotel, of van een koelkast. Ook in de gezondheidszorg hechten mensen grote waarde aan informatie die door patiënten zelf is samengesteld. Tom van de Belt bestudeerde als eerste in Nederland het gebruik van sociale media in de gezondheidszorg. Hij concludeert dat de zorg andere branches gaat volgen en dat het sociale media gebruik onvermijdelijk zal toenemen. Tom van de Belt promoveert op 7 februari aan het Radboudumc met dit onderzoek.

Kwart Nederlanders wil sociale media
Uit het onderzoek van Van de Belt bleek dat voor meer dan 80% van de bevolking internet de meest geraadpleegde bron is voor informatie over gezondheid. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking zoekt daarnaast online naar beoordelingen van zorgverleners. Een kwart van de Nederlanders zou ook via sociale media willen communiceren met hun behandelaars. Van de Belt: “In de afgelopen jaren zijn ziekenhuizen wel steeds actiever geworden op sociale media, maar het is nog onvoldoende duidelijk of deze activiteit ook aansluit bij de behoefte van de patiënten en dus bijdraagt aan betere communicatie.”

Folders vertellen het halve verhaal
Veel ziekenhuizen bieden patiëntinformatie aan via folders, al dan niet online beschikbaar. Van de Belt zag dat deze folders slechts de helft van de vragen van patiënten beantwoorden. Patiënten worden door de meeste ziekenhuizen niet betrokken bij het samenstellen van dit informatiemateriaal. Zij beschikken wel over bruikbare informatie over de beleving van een ziekte waar andere patiënten veel vragen over hebben. Van de Belt keek of hij dit probleem kon oplossen met collective writing applications, oftewel wiki’s. Hiermee is informatie van patiënten te combineren met informatie van het ziekenhuis en van zorgverleners.

Betere informatie door samen schrijven
In zijn onderzoek keek Van de Belt specifiek naar de samenwerking tussen patiënten die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan en hun zorgverleners. Hij ontdekte dat bij deze groep het gebruik van wiki’s helpt bij het verbeteren van de patiëntinformatie. Van de Belt wijst ook een aantal beperkingen aan. Zo speelt in de gezondheidszorg betrouwbaarheid van informatie en privacy een veel grotere rol dan in bijvoorbeeld de reisbranche. Van de Belt doet daarom aanbevelingen hoe in toekomstige projecten omgegaan kan worden met deze belemmeringen. Bijvoorbeeld het markeren van de recente wijzigingen in de wiki zodat anderen makkelijk kunnen controleren of iets ook echt klopt.

Niet blindstaren op Twitter of Facebook
Van de Belt benadrukt dat hij zeker niet wil verkondigen dat alle zorgverleners nu direct op Twitter of Facebook moeten: “Het gaat niet puur om het gebruik van bepaalde sociale media. Kijk maar naar Hyves. Een paar jaar geleden was dit het grootste online platform van Nederland met bijna 10 miljoen leden. Een deel van ons onderzoek hebben wij ook op Hyves gedaan. Nu is het weg. Waar het om gaat is dat zorgverleners kennis hebben over de principes van sociale media en begrijpen hoe deze de interactie tussen zorgverleners en patiënten kunnen ondersteunen.” Van de Belt blijft dit onderwerp na zijn promotie verder onderzoeken bij het Radboud REshape & Innovation Center van het Radboudumc.

Bron: Radboudumc (persbericht)

Read More

Posted on 17/06/2013 in Internet | 0 comments

Online informatieplatform en sociale netwerk Kanker.nl van start

Vandaag gaat het online informatieplatform en sociale netwerk Kanker.nl van start. Een platform voor patienten en hun omgeving, aangevuld met onafhankelijke informatie van oncologieprofessionals, psychologen, patientenorganisaties en onderzoekers. Kanker.nl is het resultaat van een unieke samenwerking en ambitie: het verbeteren van de digitale informatievoorziening aan kankerpatienten en hen zo beter voorbereiden op keuzes die ze moeten maken tijdens hun behandelproces.

Unieke samenwerking
Kanker.nl is een gezamenlijk initiatief van KWF Kankerbestrijding met IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), IKZ (Integraal Kankercentrum Zuid), de NFK (Nederlandse Federatie voor Kankerpatientenorganisaties) en haar aangesloten patientenverenigingen. Samen streven zij ernaar om de informatie en kennis die nu op veel verschillende plaatsen op internet te vinden is, te bundelen op Kanker.nl. En te combineren met ervaringsinformatie patienten, ex-patienten en hun naasten.

Sociaal netwerk
Op het moment van lancering bevat Kanker.nl een bibliotheek met informatie over zo’n 50 kankersoorten, ingedeeld naar fasen in de ziekte, zoals onderzoek, behandeling en gevolgen. Daarnaast is er een sociale netwerkfunctie. Voor en door kankerpatienten, ex-kankerpatienten, naasten of nabestaanden. Welke ervaringen hebben anderen met bepaalde behandelmethoden of ziekenhuizen? Hoe ga je om met vermoeidheid of emoties? Welke vragen durf je moeilijk te stellen aan je dokter? Door een profiel aan te maken kun je in een besloten omgeving ‘anderen zoals jij’ vinden en meedoen in discussiegroepen. Veilig en als je wilt volledig anoniem. Niet iedereen wil immers zijn ervaringen in het openbaar delen.

Getest door patienten
Het platform is ontwikkeld volgens het door het team van Kanker.nl bedachte Dwunfu-principe: ‘develop with us, not for us’. Meer dan 1.000 patienten uit alle leeftijdsgroepen, met veel of nauwelijks internetervaring hebben meegeholpen. Een veel gehoorde uitspraak is: “Ik heb lang op een platform als Kanker.nl gewacht.”Kanker.nl sluit aan bij de behoefte aan relevante, betrouwbare en persoonlijke informatie en ervaringen. En is op ieder moment van de dag of nacht gratis beschikbaar. In de toekomst zal het platform verder ontwikkeld worden op basis van wensen en behoeften van patienten en samenwerking op inhoud.

Bron: KWF (persbericht)

Read More

Posted on 18/10/2012 in Internet | 0 comments

Online oplossing voor stijgende zorgvraag in Nederland

Zorgvoorelkaar lanceerde gisteren de online marktplaats www.zorgvoorelkaar.com. Een website voor wie zorg en hulp nodig heeft en voor wie juist iets voor een ander wil betekenen. Zorgvoorelkaar beantwoordt aan de groeiende vraag naar zorg en volgt op het succes van websites zoals Marktplaats en Facebook. Na succesvolle pilots in Zuid-Holland en Noord-Brabant is www.zorgvoorelkaar.com klaar om ook de rest van Nederland meer voor elkaar te laten zorgen.
“E-daten voor zorg en hulp”
Zorgvoorelkaar biedt een toegankelijke website voor mensen die hulp of zorg nodig hebben. Met behulp van de website komen zij makkelijk in contact met vrijwilligers of professionals bij hen in de buurt. Veel mensen zijn bereid om iets voor een ander te doen, het is alleen niet altijd eenvoudig om iemand te vinden met wie je matcht. Op de website Zorgvoorelkaar.com wordt vraag en aanbod inzichtelijk gemaakt en weten deze elkaar gemakkelijker te vinden. Annette die op Zorgvoorelkaar.com de juiste thuiszorg vindt voor haar bejaarde moeder. Of Hans die wekelijks een ziek meisje samen met haar moeder naar het ziekenhuis brengt. Via Zorgvoorelkaar.com vond Daniëlle (36 jaar) uit Bavel een maatje met wie zij af en toe iets leuks onderneemt. “Ik ben mindervalide en in mijn positie wil je niet altijd een beroep doen op familie en vrienden. Bovendien vind ik het leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Daarom plaatste ik een oproep op Zorgvoorelkaar. Al snel kwam ik in contact met een naamgenoot met wie ik een goede klik had. Samen gaan wij nu regelmatig op pad. Het is bijna een soort van e-daten voor zorg en hulp!”
De Facebook-revolutie in de zorg
Zorgvoorelkaar brengt vraag en aanbod van vrijwillige én professionele hulp voor het eerst samen op een landelijke website. En dat komt op het juiste moment. De Nederlandse Staat kan de stijgende kosten van zorg en welzijn niet meer dragen en bezuinigt flink. Door de vergrijzing neemt de zorgbehoefte echter alleen maar toe en zullen burgers dit meer samen moeten oplossen. Patrick Anthonissen van Zorgvoorelkaar: “De overheid zet terecht in op de eigen kracht van burgers en (lokale) gemeenschappen. Met Zorgvoorelkaar.com bieden wij een praktische tool om deze kracht te activeren en benutten. En slagen wij er in om een nieuwe doelgroep vrijwilligers te bereiken. Dit zijn vooral jonge mensen die geen of bijna geen ervaring hebben met vrijwilligerswerk, wél iets voor een ander willen betekenen, maar niet weten waar en hoe. Het is een doelgroep die zich minder gemakkelijk bindt en onder flexibele  voorwaarden een ander wil helpen. Met de online benadering lukt het ons om mensen elkaar te laten vinden en samen duurzame zorg in buurten te realiseren: vrijwillig en professioneel, jong en ouder. Wij noemen het de Facebook-revolutie in zorg en welzijn.”
De zorgkracht van sociale netwerken
Sociale netwerken kunnen een cruciale rol spelen bij het organiseren van zorg. Het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor sociale vraagstukken (Movisie) deed in 2012 onderzoek naar de zorgkracht van sociale netwerken. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek sluiten naadloos aan op de visie van Zorgvoorelkaar: sociale netwerken in de zorg dragen bij aan levenskwaliteit, werken preventief en bieden een oplossing voor de terugloop in professionele zorg. Matthijs Terpstra van Movisie vertelt: “In het huidige zorgstelsel is het sociale aspect wat op de achtergrond geraakt. Tijd, geld en capaciteit spelen vooral nog een grote rol. Maar er is juist behoefte aan veel meer sociale netwerken van mantelzorgers en vrijwilligers. De hulpvraag is indirect vaak ook een vraag om contact en aandacht. Met behulp van deze website vindt men gemakkelijker die hulp of iemand om juist zelf te kunnen helpen. Zorgvoorelkaar is een slimme oplossing waarmee een groeiend aantal mensen met verschillende behoeften elkaar vindt en ondersteunt. In mijn ogen is het dan ook meer dan alleen een website voor het beantwoorden van de hulpvraag”.
Bron: Zorgvoorelkaar (persbericht)
Read More