Pages Menu
Categories Menu

Posted on 24/01/2013 in Internet | 0 comments

GGD direct via Twitter bereikbaar voor vragen

Sinds kort worden via Twitter twee GGD-initiatieven voor de jeugdgezondheidszorg landelijk ingezet. Het gaat om de Twitteraccounts @deschoolarts en @ggdjongeren. Jongeren en hun ouders in het hele land kunnen vanaf nu terecht bij deze Twitteraccounts.

Voorheen werd het Twitteraccount @deschoolarts lokaal gebruikt door de regio GGD Midden-Nederland en het Twitteraccount @ggdjongeren door de regio GGD Hart voor Brabant. Ook Twitteraars uit andere regio’s deden echter regelmatig een beroep op deze GGD-initiatieven.

Om die reden worden de Twitteraccounts vanaf nu landelijk ingezet. Jeugdartsen en -verpleegkundigen van GGD Amsterdam, GGD Midden-Nederland, De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant beheren deze Twitteraccounts nu gezamenlijk.

Het account @deschoolarts richt zich voornamelijk op ouders met opvoedvragen en vragen van medische aard. Het account @ggdjongeren wordt ingezet voor jongeren, met interessante weetjes, testjes en andere informatie over gezondheid. Vragen over gezondheid zijn van harte welkom en worden beantwoord door gekwalificeerde jeugdartsen en -verpleegkundigen. De GGD is hiermee direct bereikbaar voor ouders en jongeren voor vragen over gezondheid.

Bron: GGD (persbericht)

Read More

Posted on 21/05/2012 in Internet | 0 comments

Scholen overwegend veilig – sociale media vormen nieuwe uitdaging

Verreweg de meeste leerlingen en docenten voelen zich veilig op school. Tegelijk stellen sociale media scholen voor nieuwe uitdagingen. Sociale media bieden scholen veel kansen, maar misbruik ervan kan tot cyberpesten leiden en dit soort gedrag loopt in de digitale wereld ook sneller uit de hand. Dit staat in de jaarlijkse brief over veiligheid in het onderwijs die minister Van Bijsterveldt vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit onderzoek blijkt dat 91 tot 94% van de leerlingen en personeelsleden op basisscholen en middelbare scholen zich veilig voelen. In het mbo is dit 95% van de leerlingen en 97% van het onderwijspersoneel. Sinds 2008 is in het mbo een verdere daling te zien van spijbelen, wapenbezit en drugs in en rond de locatie en materieel geweld.

Veiligheidsmonitor
De brief is gebaseerd op veiligheidsmonitoren in het primair- voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en op onderzoek van de Onderwijsinspectie. Behalve informatie over de veiligheidsbeleving van leerlingen en onderwijspersoneel bevat de brief aanbevelingen om veiligheid op scholen te verbeteren.

Sociale media
OCW ondersteunt scholen bij het tegengaan van misbruik van sociale media, onder meer via informatievoorziening door het Centrum School en Veiligheid, Pestweb en Kennisnet. De MBO Raad heeft bijvoorbeeld ‘de structurele aaanpak bij pesten’ gelanceerd dat een respectvolle digitale omgang met elkaar moet bevorderen. In 2012 gaat OCW via deze bestaande kanalen extra aandacht besteden aan het verschijnsel sociale media en de bijbehorende uitdagingen.

‘Pas als leerlingen zich veilig voelen, kunnen ze toekomen aan leren en aan het ontwikkelen van hun talenten. Personeel dat zich veilig voelt ervaart meer werkplezier en komt tot betere prestaties. We zien dat de overgrote meerderheid van de leerlingen en leraren zich veilig voelt op school, maar daarmee zijn we er niet. Ik ga scholen dan ook actief ondersteunen om een veilige werk en leeromgeving te behouden of te creëren.’ Aldus minister Van Bijsterveldt.

VOG
In overleg met de sociale partners heeft Van Bijsterveldt besloten de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) effectiever in te zetten. Medewerkers hoeven straks alleen een VOG in te dienen bij een nieuwe dienstverband. Een VOG blijft zes maanden geldig en kan bij meerdere werkgevers ingezet worden. Dat scheelt tijdelijke krachten een hoop rompslomp. In de toekomst zullen ook stagiairs en nieuwe onderwijsbestuurders een VOG moeten kunnen overleggen. Dit laatste moet nog verder worden uitgewerkt.

Incidentenregistratie
Er ligt momenteel een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat scholen verplicht om incidenten op uniforme wijze te registreren. Het is op dit moment niet duidelijk of dit wetsvoorstel door de zittende Kamer wordt behandeld.

Bron: Rijksoverheid

Read More

Posted on 08/05/2012 in Experts | 1 comment

Facebook moet donorschap boost geven

“Arnhems ziekenhuis zoekt sperma via Facebook,” kopte De Gelderlander. En sinds 7 mei is het ook mogelijk om via het sociale netwerk aan te geven of je orgaandonor bent. Zo niet, dan kun je uiteraard je direct opgeven bij het donorregister. Oftewel, in korte tijd een hoop rumoer over donorschap en Social Media. Het lijkt in eerste instantie heel wat, maar wat betekent dit nou concreet?

Spermadonoren via Facebook
Het werven van spermadonoren door Ziekenhuis Rijnstate betekent tot op heden dat zij via Twitter enkele berichten posten met hashtags als #spermabank en #donorsperma. Door het gebruik van verschillende hashtags is het wat lastig inzien of er veel mensen het bericht oppakken op Twitter. Op de Facebook pagina is eveneens een oproep gedaan. De oproep is op 4 mei geplaatst en helaas nog slechts acht keer geliked (08.45 uur op 8/5). Op SpitsNieuws laat Maaike de Ridder, woordvoerster van het ziekenhuis, weten inmiddels vier nieuwe aanmeldingen te hebben dankzij de actie. Kortom, in mijn ogen veel ophef in de landelijke media over een zeer kleinschalig initiatief. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het heel goed dat Rijnstate op deze manier nieuwe spermadonoren probeert te werven. En hoewel vier aanmeldingen niet heel veel lijkt, kun je er wel mensenlevens mee veranderen. Het gaat mij er meer om hoe breed dit wordt uitgemeten. Want commerciële partijen verzorgen dagelijks dit soort acties op Social Media. Het is toch eigenlijk gek dat de zorgsector niet eerder gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheden?

Orgaandonorschap toevoegen aan Facebook
Een week geleden maakte Mark Zuckerberg bekend dat je voortaan op je Facebook account kan aangeven of je orgaandonor bent. Het nieuws werd met veel bombarie gepresenteerd. Sinds gister blijkt dat Nederland één van de vier eerste landen ter wereld is waar we van deze functie gebruik kunnen maken. Ik ben in mijn tijdlijn op Facebook één van de eersten die deze functie heeft gebruikt. Het is heel simpel.

 

 

 

 

 

1. Op je eigen pagina selecteer je ‘Levensgebeurtenis’ en onder ‘Gezondheid en welzijn’ kies je voor ‘Orgaandonor’.

 

 

 

 

 

2. In het volgende scherm kun je aangeven sinds wanneer je orgaandonor bent en eventueel een comment toevoegen. Of je kun je direct aanmelden bij het orgaandonorregister. Via DigiD kun je je dan aanmelden als donor.

   

 

 

 

 

 

3. Vervolgens verschijnt er de melding op je timeline dat je geregistreerd bent als donor.

 

 

 

 

Tja, en dan? Dan niks eigenlijk. Het idee is natuurlijk dat je met jouw mededeling dat je orgaandonor bent je omgeving inspireert om dat ook te worden. Maar stiekem is de mogelijkheid niet nieuw, het wordt alleen breed uitgemeten. Al in 2010 bracht een donoractie op Hyves zo’n 25.000 donoren op. Ik ben benieuwd wat de Facebook-actie oplevert, want een mooi idee blijft het natuurlijk wel.


Kim Sterenborg is Consultant Nieuwe Media bij Ordina. Zij combineert haar eerder opgedane kennis over de zorg bij Skipr en MedischContact.tv met nieuwe media. Op Digitalezorg.nl blogt Kim over nieuwe media, communicatie en marketing in de zorg. Volg haar ook op Twitter.

Read More

Posted on 27/03/2012 in Internet | 0 comments

Een teek? Pak ‘m beet!

Van een tekenbeet kunt u ziek worden. Controleer uzelf en anderen op tekenbeten nadat u ‘in het groen’ geweest. Bent u gebeten door een teek, dan is het belangrijk dat u hem snel weghaalt. Om hier aandacht voor te vragen begint vandaag de jaarlijkse Week van de Teek. Van maart tot oktober krijgen de meeste mensen een tekenbeet.

Teken zijn hele kleine spinachtige beestjes die leven van bloed. Teken komen in het hele land voor, in bos, park, hei, duinen of in de tuin. Ze zitten in de buurt van bomen of stuiken in hoog gras of tussen dode bladeren. Teken kunnen zich vastbijten in de huid van mensen. Van een tekenbeet kunt u de ziekte van Lyme krijgen. Om te voorkomen dat u ziek wordt na een tekenbeet, is het belangrijk om uzelf en anderen op tekenbeten te controleren nadat u in het groen bent geweest. Haal de teken vervolgens snel weg en houd uw gezondheid in de gaten.

Teek control
Op dinsdag 27 maart lanceert het RIVM een spel voor kinderen van 10 tot 12 jaar over tekenbeten. In het spel kunnen kinderen anderen waarschuwen voor tekenbeten. Door het spel te spelen leren kinderen wanneer het nodig is om zich te controleren op tekenbeten. Tijdens de lancering zal het RIVM het spel op een basisschool in Bilthoven spelen met kinderen.

Voorlichtingsmateriaal
Het voorlichtingsmateriaal van het RIVM is herzien en in een nieuw jasje gestoken. In de campagne ligt de nadruk op het belang om te controleren op tekenbeten en teken snel te verwijderen. De campagne loopt van april tot oktober. Op verschillende momenten zal het RIVM aandacht vragen voor tekenbeten en de ziekte van Lyme.

Week van de teek
Tijdens de week van de teek vragen verschillende partijen aandacht voor het risico op tekenbeten. De week van de Teek wordt georganiseerd door de Stigas. Het programma van de week van de teek kunt u vinden op www.weekvandeteek.nl

Bron: RIVM

Read More

Posted on 12/03/2012 in Experts | 0 comments

Zorgverleners en Social Media?

Moeten zorgverleners zich online profileren? Zorginstellingen maken die stap immers al en er zijn een aantal voorlopers onder artsen en verpleegkundigen te vinden die zich actief op Social Media begeven. Moeten zorgverleners dus massaal van de daken schreeuwen hoe goed ze zijn?

Van Dale legt profileren als volgt uit: “een eigen karakter vertonen”.  In eerste instantie denk je bij ‘online profilering’ daarom aan het bedrijfsleven. Daar draait van oudsher alles om onderscheidend vermogen. Niet alleen voor de organisaties, maar ook de medewerkers. Met alle ontwikkelingen in de zorg (denk bijvoorbeeld aan marktwerking en specialisatie van ziekenhuizen) neemt het belang van onderscheidend vermogen, en daarmee online profilering,voor zorginstellingen alsmaar toe.

De verantwoordelijkheid voor de online activiteiten van de gehele organisatie ligt in de handen van marketing en communicatieafdelingen. Maar dat weerhoudt werknemers er natuurlijk niet van om zich ook online te begeven. Zorgverleners maken net zo goed gebruik van Social Media kanalen als Twitter, Facebook et cetera. De één gebruikt de kanalen vanuit een vakinhoudelijk oogpunt, de ander puur privé. En hoewel we van alle kanten gewaarschuwd worden voor onze privacy gaat het toch mis. Blijkbaar beseffen we nog onvoldoende wat voor een gevolgen onze uitingen online kunnen hebben. Zo heeft een Amerikaanse verpleegkundige onlangs een flinke straf gekregen voor het posten van een naaktfoto van een patiënt op Facebook en stond een verpleegkundige in Engeland terecht voor uitingen op het netwerk Bebo.

Ik wil daarom de term online profilering ook breder trekken dan het actief promoten van jezelf. Je hoeft niet direct al je kennis en kunde te gaan showen, maar je moet wel zorgen dat er geen schadelijke dingen over of van jezelf online staan.  Je hebt natuurlijk zelf in de hand wat je wel en niet online zet, maar ook anderen kunnen iets over jou op het Internet plaatsen. En je online verleden kan je lang achtervolgen.

De eerste stap is uiteraard jezelf googelen. Welke resultaten levert dat op? Want reken maar dat een patiënt zijn of haar arts online natrekt. En doe dat ook even op andermans computer, Google personaliseert namelijk de zoekresultaten. Misschien blijkt het afgeschermde Facebook profiel toch niet zo geheim als je zelf dacht. Het plaatsen van informatie over patiënten is natuurlijk ook met een afgeschermd profiel niet goed te praten, maar privégesprekken met je vrienden en vakantiefoto’s wil je wellicht ook niet voor iedereen inzichtelijk maken.

Er zijn dus gradaties in online profilering: van een zeer actieve vorm tot een meer passievere vorm waarbij je vooral nagaat dat er niets kwalijks online verschijnt. Dus ja, ook zorgverleners moeten zich online profileren.


Kim Sterenborg is Consultant Nieuwe Media bij Ordina. Zij combineert haar eerder opgedane kennis over de zorg bij Skipr en MedischContact.tv met nieuwe media. Op Digitalezorg.nl blogt Kim over nieuwe media, communicatie en marketing in de zorg. Volg haar ook op Twitter.

Read More