Pages Menu
Categories Menu

Posted on 21/09/2015 in EPD | 0 comments

Magentazorg kiest Unit4 Cura ECD

Magentazorg gaat over op het elektronische cliëntendossier (ECD) van Unit4. Hiermee is de Noord-Hollandse ouderenzorgorganisatie in staat om cliëntdossiers centraal op te slaan terwijl medewerkers de gegevens bij voorkeur éénmalig en direct verwerken op de plaats waar zij de zorg daadwerkelijk verlenen.

“Het ECD ondersteunt ons niet alleen in het samenvoegen, ordenen en delen van grote hoeveelheid informatie in verschillende dossiers, het helpt onze medewerkers ook echt om betere zorg te leveren omdat informatie centraal beschikbaar en actueel is”, aldus Nicole de Reuver, projectleider bij Magentazorg. “Het ECD gaat ons helpen om efficiënter en doelgerichter te werken en deze tijdswinst komt weer ten goede aan de tijd voor de cliënten.”

Magentazorg heeft 14 woonzorglocaties in Noord-Kennemerland en is de moederorganisatie voor Actiezorg en Behandelzorg. Actiezorg levert thuiszorg, hulp bij het huishouden, dagbesteding en ambulante begeleiding. Behandelzorg richt zich op behandeling voor kwetsbare ouderen in zowel de woonzorglocaties als bij cliënten thuis. Bij Magentazorg werken 1.950 mensen voor 2.700 cliënten.

De organisatie ontstond door de jaren heen door een aantal fusies. Op verschillende locaties werd dan ook verschillend gewerkt. Daarom had Magentazorg behoefte aan een oplossing die gezamenlijk werken mogelijk maakt, die een meerwaarde heeft voor cliënten en die bovendien klaar is voor toekomstige veranderingen in de wet- en regelgeving.

Na een gedegen en uitvoerig selectietraject is gekozen voor Unit4 Cura ECD. Met een brede groep vanuit de gehele organisatie zijn verschillende leveranciers en pakketten nader bekeken en beoordeeld. “Het pakket van Unit4 bleek het beste aan te sluiten bij de eisen en wensen die Magentazorg stelt aan een ECD, aldus Nicole de Reuver.

Frank van der Maarel, adviseur Gezondheidszorg bij Unit4: “Zorgorganisaties zijn in transitie naar een nieuwe organisatievorm waarin de cliënt centraal staat en waar vanuit de zorgverlening is georganiseerd. We zijn trots dat Magentazorg ons ECD en onze organisatie heeft gekozen om deze transitie te ondersteunen.”

Als eerste gaat Magentazorg aan de slag met de invoering van het administratieve gedeelte. Tegelijkertijd start de voorbereiding voor het invoeren van het zorg- en behandeldossier in de intramurale zorg. Naar verwachting is Unit4 Cura eind 2016 volledig in gebruik voor de intramurale zorg. De invoering van het ECD voor de extramurale zorg volgt later, in 2017.

Read More

Posted on 17/09/2015 in Software | 0 comments

Roessingh Arbeid pakt primeur in de re-integratie sector met VitalHealth QuestManager

Roessingh Arbeid levert een bijdrage aan een snelle, efficiënte en optimale re-integratie van zieke medewerkers of personen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Zij debuteren in de re-integratie sector met het gebruik van VitalHealth QuestManager. QuestManager is een softwareoplossing waarin meetwaarden worden aangeboden die de voortgang van de patiënt volgen en inzichtelijk maken. Dit brengt Roessingh Arbeid hogere patiënttevredenheid, gerichtere behandelplannen en tijds- en kostenbesparingen.

Roessingh Arbeid is een zelfstandig functionerend onderdeel van Roessingh Revalidatie. Roessingh Revalidatie maakte eerder al gebruik van QuestManager op de afdelingen Developmental Coordination Disorder en Neuromusculaire aandoeningen.

Hogere patiënttevredenheid
QuestManager wordt door Roessingh Arbeid ingezet om voorafgaand aan een consult de context van de patiënt te bepalen. Dit wordt gedaan door de patiënt een online vragenlijst te laten invullen. Het consult kan daarmee beter worden afgestemd op de specifieke behoeften van de patiënt. In de loop van het behandeltraject worden er op vaste momenten opnieuw vragenlijsten afgenomen. De behandelaar monitort hiermee zorgvuldig het verloop van de behandeling, de ervaringen van de patiënt en signaleert zo nodig gemakkelijk additionele behoeften.

Gerichtere behandelplannen
De meetwaarden bieden op een overzichtelijke manier gerichte input voor de behandeling van de patiënt. Patiëntspecifieke informatie hoeft met QuestManager niet meer in een consult uitgevraagd te worden maar is nu vooraf aan het consult beschikbaar voor de behandelaar. Het consult wordt hierdoor efficiënter en meer gericht op het uitzetten van een doelgericht behandelplan.

Tijds- en kostenbesparingen
Doordat er al vooraf aan het eerste consult meer patiënt context bekend is, worden de consulten gerichter ingevuld. Er is minder tijd voor contact nodig tussen behandelaar en patiënt om een goed behandeltraject uit te zetten. Logischerwijs geeft deze tijdswinst een kostenbesparing op de consulten.

Read More