Pages Menu
Categories Menu

Posted on 15/05/2012 in eHealth | 0 comments

Telemonitoring maakt ouderen niet gezonder

102 bejaarden met een grote kans op ziekenhuisopname kregen gedurende 1 jaar een apparaat mee naar huis waarmee ze op afstand informatie over hun gezondheid naar hun arts konden versturen en ontvangen. De betrokken onderzoekers van de Mayo Clinic in Minnesota concluderen in Archives of Internal Medicine: telemonitoring helpt niet (2012; doi:10.1001/archinternmed.2012.256).

Paul Takahashi et al. rekruteerden de gemiddeld 80,3 jaar oude mensen op basis van een verhoogde risicoscore voor bejaarden. Mits ze geen dementie of andere contra-indicaties hadden, randomiseerden de auteurs hen voor de standaardbehandeling of de standaardbehandeling plus een gecertificeerd telemonitoringsysteem. Dat was uitgerust met onder andere sensoren voor bloeddruk, zuurstofverzadiging en bloedsuiker, en kon bovendien live videocontact maken met een verpleegkundige of arts.

Na 1 jaar was 63,7% van de op afstand gecontroleerde groep op de SEH geweest of opgenomen in een ziekenhuis geweest, wat niet statistisch afweek van de 103 controlepatiënten (57,3%).

Lees het hele artikel

Bron: NTvG, auteur Lucas Maillette de Buy Wenniger

Read More

Posted on 02/05/2012 in eHealth | 0 comments

Draft Code of Practice for Telehealth Services Launched (en)

The Medetel Conference in Luxembourg last week saw release of the first version of a new European Code of Practice for Telehealth Services. The Code offers the prospect of a quality standard that will guide telehealth service development and engender greater trust among stakeholders. The Draft Code is being tested this year in five EU countries before its final launch at Medetel in 2013.

What is distinctive about the Draft Code is its wide view of health and its clear intent that services should, wherever possible, give greater control and choice to patients and users. It adopts an approach that is applicable to people of all ages, addressing lifestyles and wellbeing as well as more clinical health agendas. Notable is the Draft Code’s affirmation that services must move from ‘those that have been delivered to patients’. Rather it promotes service delivery in ways that enable access by people who seek to use them.

Following from this it is unsurprising that the Draft Code is as much concerned with aspects of health under the headings of medication compliance, health training and activity monitoring as with vital signs monitoring. Telecare and social alarms are also included.

Further detail of the Draft Code is available at http://www.telehealthcode.eu/component/content/article/70

Bron: HDTI (persbericht)

Read More

Posted on 27/01/2012 in eHealth | 0 comments

Eerste hartfalen patiënt op 8 februari online

Op 8 februari gaat de eerste hartfalen patient “on-line” die thuis gemonitord wordt op Gewicht, Bloeddruk en Ritme ECG. Deze primeur gaat naar de Polikliniek Hartfalen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse, zij hebben een 35–tal patiënten geselecteerd en bereidt gevonden mee te doen voor een proef van 3 maanden. Tijdens de proefperiode wordt een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door het IBMG van de Erasmus Universiteit, onder auspiciën van Prof. Dr. Joris van de Klundert en Dr. Marleen de Mul.

Dr. Salomonsz, van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is de verantwoordelijke Cardioloog.

Na maanden van voorbereidende werkzaamheden is de nagelnieuwe werkplek van Mobile Cardio BV operationeel en zal vanuit dit centrum 24 uur per dag 7 dagen per week via een geavanceerde 3G verbinding de patiënt gemonitord worden. Bij hartfalen patiënten is het van belang om dagelijks het gewicht en de bloeddruk te kunnen meten. Door het nieuwe systeem is de patiënt in staat dit geheel zelfstandig te doen. Ook  worden de gegevens real-time doorgezonden naar het Observatorium in Rijswijk. Daar zijn CCU verpleegkundigen aanwezig om de ontvangen data te analyseren en de patient te adviseren.

Op basis van de meetwaarden kan de patiënt direct zien hoe het met hem of haar gaat, maar kan ook het observatorium de gegevens in dringende gevallen direct doorzetten naar de behandelend Cardioloog. Een directe terugkoppeling  vindt dan plaats naar de patiënt thuis en therapie of medicatie kan worden bijgesteld. In zeer urgente gevallen kan het Observatorium zonder tussenkomst van de cardioloog of huisarts een ambulance oproepen zodat geen kostbare tijd verloren gaat. Met de MKA van de regio zijn daar afspraken mee gemaakt.

Bron: Mobile Cardio BV

Read More

Posted on 07/12/2011 in eHealth | 0 comments

Eerste uitkomsten grootste klinische thuiszorgstudie

Koninklijke Philips Electronics was verheugd over de resultaten van een klinische thuiszorgstudie die vandaag door het Britse ministerie van Volksgezondheid werden gepubliceerd. Met een onderzoekspopulatie van circa 6000 patiënten op drie locaties verspreid door Groot-Brittannië is deze twee jaar durende studie wereldwijd de grootste in zijn soort die ooit is uitgevoerd, voor zover bekend. De klinische studie, genaamd `WSD (Whole System Demonstrator)-programma, werd gesubsidieerd door het Britse ministerie van Volksgezondheid. De studie had tot doel om wetenschappelijk bewijslijst te vergaren die de meerwaarde van de inzet van telezorgsystemen in de zorg onderbouwt. De ingezette oplossingen waren gericht op het verlagen van de financiële druk op de zorg voor chronisch zieken.

De eerste resultaten van het WSD-programma laten zien dat indien correct ingezet klinische telezorg een afname van 15% van het aantal personen dat op de afdeling Spoedeisende Hulp werd opgenomen, 20% afname van spoedopnames, 14% afname van ziekenhuisopnames, 14% afname in het aantal ligdagen en 8% reductie van de zorgkosten. Het meest opmerkelijk was een 45% afname van het sterftecijfer.

Philips werd geselecteerd als een van de slechts drie leveranciers van TeleHealth-technologieën in het kader van het WSD-programma. Philips leverde het patiëntbewakingssysteem op afstand Motiva aan circa 550 patiënten met hartfalen, COPD (chronic obstructive pulmonary disease) en diabetes in het Londense stadsdeel Newham. Newham worstelt met de zware taak om langdurige zorg te leveren aan meer dan 17% van de populatie. Bovendien heeft het stadsdeel het hoogste percentage diabetespatiënten en de hoogste sterftecijfers als gevolg van beroerte. Dat bewijst eens te meer hoezeer het zorgstelsel onder druk staat in het Verenigd Koninkrijk. Philips leverde verder een bijdrage aan de WSD-studie in de vorm van een zogeheten `zorgtraject’: het plan dat bepaalt hoe de patiënt wordt bewaakt en hoe deze informatie verstrekt en ontvangt.

“Philips vervult al meer dan tien jaar een voorhoederol als aanbieder van thuiszorgoplossingen. Wij blijven ons inzetten voor het leveren van innovatieve thuiszorgoplossingen die patiënt en zorgverlener met elkaar in contact brengen, en voor het faciliteren van de bewaking en behandeling van chronische aandoeningen. Op deze manier kunnen wij een wezenlijke rol spelen bij het leveren van betere zorgkwaliteit tegen lagere kosten,” aldus Steve Rusckowski, CEO bij Philips Healthcare. “De bemoedigende eerste resultaten van de WSD-studie bevestigen de waarde van onze strategie en geven een impuls aan een duurzame vorm van samenwerking met zorg- en thuiszorgverleners. Ze stellen ons in staat wezenlijke innovaties te ontwikkelen die voorzien in klinische behoeften en die de patiënt een betere kwaliteit van leven bieden.”

Wat betreft de extra kosten die de invoering van TeleHealth-technologieën met zich meebrengt, gaf Malcolm Hart, hoofd van de afdeling thuisbewaking van Philips UK, de volgende reactie: “De behandeling van chronische aandoeningen kost de Britse NHS miljarden per jaar. Invoering van het Philips-patiëntbewakingssysteem Motiva zou maximaal EUR100 per patiënt per maand aan zorgkosten betekenen. De eerste resultaten van het WSD-programma laten zien dat thuisbewakingstechnologieën, indien correct toegepast, kunnen leiden tot een daling van het aantal ziekenhuisbezoeken van patiënten met een chronische aandoening. Als je dan bedenkt dat vervoer naar Spoedeisende Hulp of een ziekenhuisopname al gauw EUR3500 kost, zouden thuisbewakingstechnologieën tot een efficiënter middelengebruik van de NHS kunnen leiden, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgkwaliteit.”

Het Philips-patiëntbewakingssysteem Motiva analyseert de vitale functies van de patiënt (bloeddruk, gewicht en bloedsuikerconcentraties) via thuisbewakingssystemen die draadloos met de tv van de patiënt thuis zijn verbonden. Eventuele afwijkingen in de vitale functies worden via een beveiligde breedbandverbinding verzonden naar zorgprofessionals, die de gegevens op afstand beoordelen. Via Motiva ontvangen patiënten al in een vroege fase meldingen over hun gezondheidstoestand, zodat ze thuis actie kunnen ondernemen om hun gezondheid te verbeteren. Ze hoeven dus niet te wachten tot hun situatie is verergerd en ze de Spoedeisende Hulp moeten bezoeken of ziekenhuisopname noodzakelijk is geworden.

Motiva verstrekt educatieve zorginformatie in de vorm van video’s, herinneringen voor het innemen van medicatie en gezondheidstips op basis van evaluaties op afstand door zorgprofessionals van de doorlopend bewaakte vitale functies, en verschilt in dat opzicht van traditionele thuisbewakingstechnologieën. De educatieve informatie is bedoeld om de patiënt te `stimuleren’ hun dagelijkse gewoonten op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en medicatie zo aan te passen dat ze beter omgaan met hun chronische aandoening.

Yvonne Fenn werkt als algemeen hoofd bij de afdeling Noord-Oost van de NHS Foundation Trust Oost-Londen. Met betrekking tot de voordelen voor patiënten en zorgverleners merkte ze het volgende op: “Motiva laat zich eenvoudig afstemmen op de behoeften van zowel patiënten als zorgprofessionals. Zorgteams kunnen klinische gegevens van de patiënt bekijken en het ziekteproces analyseren om te zien of de klinische waarden een stijgende of dalende trend vertonen, en waar nodig voor de juiste follow-up zorgen. Op hun beurt hebben patiënten meer het gevoel dat iemand over hun gezondheid waakt, terwijl ze toch gewoon thuis hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. Bovendien ontvangen ze ondersteuning in de vorm van instructievideo’s met onderwerpen die zijn afgestemd op hun zorgbehoeften. Daardoor krijgen ze meer greep op hun aandoening en kunnen ze hun gedrag aanpassen, waardoor de kans op toekomstige complicaties en heropnamen wordt verkleind.”

Gewapend met de eerste resultaten van het WSD-programma kan Philips samen met zorgprofessionals gaan bekijken hoe technologieën als Motiva breder beschikbaar kunnen worden gesteld aan patiënten met bijvoorbeeld een chronische hartaandoening, COPD of diabetes. Malcolm Hart zei verder: “Ik ben enthousiast over de positieve resultaten die we vandaag. Bij Philips geloven wij immers dat er ruimte is voor een bredere toepassing van thuisbewakingstechnologieën, ook bij patiënten met minder ernstige aandoeningen of bij mensen die simpelweg een actievere rol willen spelen bij het bewaken van hun gezondheid. Gesterkt door de gisteren gepubliceerde resultaten blijven wij dan ook zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor thuisbewakingstechnologieën in de toekomst.”

Bron: Philips

Read More

Posted on 17/11/2011 in eHealth | 0 comments

Onafhankelijke alarmcentrale voor zorg op afstand

Ouderen, gehandicapten en psychiatrisch patiënten geven er steeds vaker de voorkeur aan om thuis te blijven wonen. Zorginstellingen hebben moeite om aan deze groeiende zorgvraag te voldoen. Daarom introduceert dienstverlener Facilicom uit Schiedam De Zorgcentrale.nl. De centrale wordt bemand door gediplomeerde verpleegkundigen en biedt 24 uur per dag zorg.

De ZorgCentrale is een alarmcentrale die zorginstellingen ondersteunt bij het bieden van zorg op afstand, met een persoonsalarmeringssysteem en het toezien bij medicijngebruik op afstand met behulp van camera’s.

De individuele zorgvraag van thuiswonende cliënten vereist professionele bedrijfsoplossingen. Zorginstellingen neigen steeds vaker naar uitbesteding van een aantal competenties. De alarmcentrale biedt daarom niet alleen de dienst op afstand aan, maar verzorgt ook de technische installatie en bijvoorbeeld ontsluitingsoplossingen.

“We denken graag met de zorginstellingen mee om innovatieve toepassingen op gebieden als domotica, telemedicine en beeldcommunicatie naar een integraal zorgproduct te vertalen. Inmiddels maken al twee grote zorginstellingen gebruik van de diensten van De Zorgcentrale.nl. Volgend jaar hopen we zo te groeien dat we ons verpleegkundigenteam kunnen uitbreiden”, aldus Paul Janssen, marketingdirecteur van Facilicom Services Group.

Bij de alarmcentrale moet straks plaats zijn voor 50 gediplomeerde verpleegkundigen.

Bron: Zorginstellingen.nl

Read More