Pages Menu
Categories Menu

Posted on 23/01/2012 in Zorginnovatie | 0 comments

Subsidie voor nieuwe onderzoekslijn Zelfmanagement

TAilored Self-management & E-health, kortgezegd TASTE heet de nieuwe onderzoekslijn die zelfmanagement bij chronisch patiënten tegen het licht gaat houden. Van ZonMw heeft deze onderzoekslijn in wording een subsidie ontvangen van 750.000 euro. Trekker is hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans.

Zelfmanagement in de zorg is nu nog veel te algemeen”, stelt Schuurmans, een soort van Haarlemmerolie. We streven naar zelfmanagement op maat voor optimale effectiviteit. “One size doesn’t fit all”.

Eigen subsidiekalender 
TASTE staat voor TAilored Self-managemenT & E-health. “We gaan een duurzame onderzoekslijn opzetten”, vervolgt Schuurmans. “Onder de paraplu van TASTE vallen straks diverse onderzoeken en een eigen subsidiekalender. Er komen twee promovendi. Studenten zullen instromen. Alles gebeurt binnen één thema: zelfmanagement bij chronisch patiënten.”

Gereedschap
Zelfmanagement is nu nog veelal gericht op de aandoening en niet zozeer op de patiënt erachter. Dr. Jaap Trappenburg is bewegingswetenschapper en als postdoc verbonden aan dit project: “Je hebt patiënten die vanuit zichzelf zeer proactief met hun ziekte omgaan, patiënten voor wie bijvoorbeeld een training zou helpen, en patiënten bij wie geen enkele hoop op enige soort van zelfmanagement is. Wij gaan nu kijken naar de mensen áchter de aandoeningen COPD, hartfalen en diabetes. Wie zijn deze patiënten die meedoen aan de verschillende zelfmanagementprogramma’s” Bij wie werkt het nu echt? Hierbij nemen we persoonsfactoren, ziekte- en omgevingsfactoren onder de loep. En wat betreft de aanbieders, de zorgverleners: hoe zijn die getraind? Wellicht bestaat er bij hen behoefte aan selectiever gereedschap die ze gerichter, per individu kunnen inzetten.

Effectief actief
TASTE omvat een grootschalig project. “Bij zeker tienduizenden patiënten evalueren we opnieuw waarom een bepaalde interventie wel of juist niet het gewenste resultaat had”, vervolgt Schuurmans. “Ook houden we onderzoeken die al zijn uitgevoerd tegen het licht. We werken samen met de universiteiten Leiden en Twente en met de Hogeschool Utrecht. Ook hebben we internationale partners; zo zit de voorzitter van onze international advisory board in Zweden. We gaan net een tandje dieper om goed te kunnen meten wat de resultaten zijn van de zelfmanagementprogramma’s op de gebieden COPD, hartfalen en diabetes tot nu toe. Wanneer we alle karakteristieken boven tafel hebben kunnen we over aanpassingen gaan nadenken. De zorgvraag is straks oneindig. Om de kostenbaten verhouding in evenwicht te houden, moeten zorgverleners effectief kunnen samenwerken met hun patiënten. Patiënten zijn zoveel mogelijk effectief actief in hun eigen zorgproces.”

Bron: UMCU

Read More

Posted on 12/09/2011 in eHealth | 0 comments

Clienten ontmoeten elkaar via TV bij Proteion

Proteion Thuis biedt haar thuiszorgcliënten met Zorg TV sinds kort de unieke service aan om niet alleen op elk gewenst moment contact te leggen met een zorgverlener, maar nu ook met elkaar.” Een ideale oplossing om ‘bij elkaar op bezoek te gaan’ zonder dat je de deur uithoeft”, vertellen Tiny Trines (58) en Toos Kessels (60). Beide dames zijn, vanwege respectievelijk een herseninfarct en rugklachten, slecht ter been en kunnen niet zomaar de deur uit. “Vooral als het slecht weer is, durf ik er niet zo makkelijk op uit te gaan met mijn scootmobiel”, vertelt Toos Kessels. “Dat we nu via de TV contact met elkaar kunnen hebben, is een mooie oplossing. Zaterdagavond is onze vaste avond. We nemen er dan gezellig koffie en een koekje bij en vertellen elkaar wat we gedaan hebben die week.” Tiny Trines: “Het voelt echt alsof je bij elkaar op bezoek bent. Nu doen we dit een keer in de week. Maar als het dadelijk winter is en je moeilijk de straat op kan, gaan we Zorg TV vaker gebruiken voor een praatje.”

Proteion Thuis biedt momenteel aan 225 cliënten in Noord- en Midden-Limburg Zorg TV aan. Met behulp van Zorg TV kunnen mensen op een veilige manier zelfstandig thuis blijven wonen. Cliënten kunnen via hun TV zelf contact opnemen met een zorgverlener als ze zich niet lekker voelen of vragen hebben over bijvoorbeeld hun medicatie. Daarnaast is het ook mogelijk gebruik te maken van medicatiebegeleiding, waarbij verpleegkundigen op vaste momenten contact opnemen om cliënten te herinneren aan het innemen van medicijnen. Bij de ‘Goedemorgen-goedeavond-service’ neemt de zorgverlener contact op om te zien en te horen hoe het met iemand gaat. Relatiemanager Franca Gost: ”Met deze uitbreiding van Zorg TV, waarbij cliënten ook contact kunnen opnemen met elkaar, hopen we dat mensen die zich eenzaam voelen elkaar vinden. Met name in de donkere herfst- en wintermaanden wanneer cliënten meer aan huis gekluisterd zijn, hopen we een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid.”

Bron: Proteion Thuis

Read More

Posted on 24/05/2011 in Internet | 0 comments

Online calculators prostaatkanker getest

Voor patiënten die naar de uroloog gaan met een lage verdenking op prostaatkanker heeft de online calculator uit de ‘European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer’ (ERSPC) meer toegevoegde waarde dan de oudere calculator van de ‘Prostate Cancer Prevention Trial’ (PCPT). De bevindingen bij transrectale echografie zijn de belangrijkste voorspellers van aan- of afwezigheid van prostaatkanker.

Dat blijkt uit een studie in het Princess Margaret Hospital in Toronto onder 982 mannen die waren verwezen met een verhoogd PSA, een afwijkend rectaal toucher, mictieklachten, een positieve familie-anamnese of grote ongerustheid (BJU Int. 2011; doi:10.1111/j.1464-410X.2011.10207.x).

Lees het hele artikel.

Bron: NTvG

Read More

Posted on 13/05/2011 in Software | 0 comments

Psyquin biedt online zelfhulp via smartphone aan

Psyquin, ontwikkelaar van online ‘interactieve zelfhulp’, brengt als eerste Nederlandse aanbieder van online zelfhulp een smartphone app uit. Met de app, geschikt voor Android toestellen, kan via mobiel internet aan de leermodules van Psyquin gewerkt worden.

In het kader van zorginnovatie is online hulpverlening, oftewel ‘e-mental health’ bij psychische klachten de laatste jaren in opkomst. Psyquin richt zich met name op mensen met relatief milde klachten. “Wij gaan uit van het principe van zelfwerkzaamheid. Mensen met milde klachten zijn doorgaans goed in staat om zelfstandig aan oplossingen te werken. Psyquin biedt hun een stap voor stap handleiding en de middelen om hun oplossingen of leerdoelen te bereiken.” aldus Marcia Bulder, psycholoog en mede-ontwikkelaar van Psyquin. Daarmee schaart Psyquin zichzelf niet onder de online hulpverleners, die uit gaan van (online) contact met een hulpverlener. “Doordat er bij interactieve zelfhulp geen inmenging van een therapeut nodig is ontstaat een traject dat volledig anoniem en voor iedereen direct toegankelijk is, terwijl de kosten laag blijven.”

Doordat interactieve zelfhulp volledig online en zonder begeleiding van een therapeut werkt kunnen gebruikers altijd en overal werken aan hun online cursus. De app geeft toegang tot de leermodules, die zijn opgedeeld in afzonderlijke sessies en een dagboekfunctie. Dankzij de app wordt het gebruiksgemak in het werken aan de online cursussen groter. Naar verwachting zullen in de toekomst meer aanbieders hun eigen app gaan uitbrengen.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het online bijhouden van een dagboek en het maken van opdrachten zeer effectief kunnen zijn bij het verlichten van milde psychische klachten.

Bron: Psyquin

Read More