Pages Menu
Categories Menu

Posted on 04/10/2014 in Software | 0 comments

Huisartsen verwijzen digitaal naar het Sint Franciscus Gasthuis

Vanaf maandag 15 september 2014 kunnen huisartsen hun patiënten ook digitaal naar het Sint Franciscus Gasthuis verwijzen. In de ZorgDomein Verwijsapplicatie staat actuele informatie over onder andere het actuele zorgaanbod en wachttijden van het Sint Franciscus Gasthuis en andere zorginstellingen. Op basis van de klacht van de patiënt kiezen de huisarts en de patiënt samen voor het gewenste zorgaanbod bij de gewenste zorginstelling.

Sneller bij juiste specialist
Sint Franciscus Gasthuis ontvangt via ZorgDomein goed leesbare verwijzingen en krijgt exact te zien wat de verwijsreden is. Hierdoor kan het ziekenhuis patiënten sneller bij de juiste specialist of voor het juiste spreekuur of onderzoek inplannen. Daarnaast kunnen ook direct meerdere afspraken achter elkaar worden ingepland, dat scheelt patiënten veel tijd en ongemak. Ook zorgt dit er voor het gehele zorgtraject efficiënter verloopt. De specialist beschikt voorafgaand aan het consult over alle informatie die nodig is voor een kwalitatief goed consult.

Elektronisch Patiëntdossier
Patiënten kunnen nu niet alleen sneller en makkelijker door hun huisarts worden verwezen, ook levert het gebruik ervan completere verwijsinformatie op dat direct wordt geplaatst in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

Rijnmond Ziekenhuizen
In de loop van 2014 en 2015 gaan alle ziekenhuizen van de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen gebruik maken van ZorgDomein.

Bron: Sint Francisus Ziekenhuis (persbericht)

Read More

Posted on 25/09/2012 in Infrastructuur | 0 comments

Ziekenhuis Bernhoven online bereikbaar voor verwijzen van patiënten en aanvragen van laboratorium diagnostiek

Vanaf 19 september 2012 kunnen huisartsen in de regio Noordoost Brabant hun patiënten online via ZorgDomein verwijzen naar het ziekenhuis Bernhoven in Oss en Veghel. Naast verwijzen kan ook laboratorium diagnostiek digitaal worden aangevraagd.

Met het online beschikbaar maken van het zorgaanbod van Ziekenhuis Bernhoven via ZorgDomein gaat een wens van de huisartsen in de regio in vervulling. Voor Ziekenhuis Bernhoven betekent het digitaal ontvangen van de verwijzingen en de laboratorium aanvragen in de informatiesystemen van het ziekenhuis een optimalisatie van het werkproces. Bernhoven is het eerste ziekenhuis in Nederland waarbij een directe koppeling is gerealiseerd met het ziekenhuis informatiesysteem xCare. Dit betekent dat de verwijsbrief direct wordt ingelezen in het Elektronisch Patiënten Dossier.

Voordelen patiënt, huisarts en ziekenhuis
De huisarts kan in ZorgDomein aangeven naar welk specialisme hij de patiënt wil verwijzen en wat de reden van verwijzing is. Hierdoor wordt de patiënt direct naar de juiste plek in het ziekenhuis verwezen. Als de huisarts de patiënt verwijst via ZorgDomein, dan beschikt de specialist voorafgaand aan het consult over alle benodigde informatie. Alles wordt sneller en voor de patiënt prettiger afgehandeld, aldus Ziekenhuis Bernhoven. Ditzelfde geldt voor een laboratorium aanvraag, waarbij het digitale aanvraagformulier rechtstreeks in het LIS (Laboratorium Informatie Systeem) komt. Waardoor laboranten geen gegevens meer hoeven over te typen. Dit scheelt veel tijd en voorkomt fouten.

Verbinden van zorgverleners
Ruim 70% van de huisartsen in Nederland gebruikt de web-applicatie ZorgDomein. Hierdoor hebben zij en hun patiënten altijd een actueel inzicht in het zorgaanbod, de toegangstijden en de (regionale) afspraken. Met ZorgDomein behoren papieren verwijs- en aanvraagformulieren tot het verleden.

Bron: ZorgDomein (persbericht)

Read More

Posted on 13/07/2012 in Zorginnovatie | 0 comments

Gratis luisterboeken voor patiënten in het Vlietland Ziekenhuis

Patiënten kunnen tijdens hun verblijf in het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis gratis luisteren naar literatuur via hun multimediaterminal. Deze unieke service wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met de Bibliotheek Schiedam, die haar collectie beschikbaar stelt. Eerder al heeft Ascom, specialist in bedrijfskritieke communicatie, bedden van het Vlietland Ziekenhuis voorzien van multimediaterminals.

Voor mensen die in een ziekenhuis liggen, is afleiding meer dan welkom. Patiënten van het Vlietland Ziekenhuis konden al gebruikmaken van televisie en internet aan het bed. Nu komen daar de luisterboeken van de Bibliotheek Schiedam bij. Patiënten hebben direct toegang tot de laatste boeken uit de collectie van de bibliotheek. Zij kiezen eenvoudig een boek op het scherm dat bij het bed hangt. Daarna kunnen zij met koptelefoon genieten van het boek van hun voorkeur. Het Vlietland Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland, dat luisterboeken op deze innovatieve manier aanbiedt.

Ascom heeft 350 bedden van het Vlietland Ziekenhuis voorzien van een multimediaterminal. De meest gebruikte functie is internet. Televisie, radio en spelletjes zijn ook belangrijk voor patiënten voor ontspanning en informatie. Evenals telefoon, omdat mensen graag zelfstandig contact houden met hun eigen omgeving. De Ascom-multimediaterminal sluit goed aan bij de ICT-wensen van het ziekenhuis. Dankzij de geïntegreerde computer die het contact met het netwerk verzorgt, is er een open en flexibel informatiekanaal. Naast toegang tot een luisterboek krijgen patiënten ook de mogelijkheid om via een touchscreen hun maaltijdkeuze door te geven. Tien Nederlandse ziekenhuizen maken gebruik van multimediaterminals van Ascom.

Bij de opening kreeg Aad de Groot, lid van de raad van bestuur van het Vlietland Ziekenhuis, symbolisch een bundel met luisterboeken overhandigd. Dit gebeurde door de Schiedamse wethouder van Cultuur Johan Grijzen, samen met Karin Visser, directeur van de Bibliotheek Schiedam. Vervolgens trok de Voorleesbrigade door het ziekenhuis om verhalen te vertellen aan de patiënten.

Juist patiënten hebben veel voordeel van een medium als luisterboeken. Tijdens het herstel hebben zij niet altijd energie om televisie te kijken of om te surfen op internet. Luisteren naar een boek kost minder inspanning en is ook geschikt voor mensen die slecht kunnen zien, of moeite hebben met lezen.

Het beschikbaar maken van luisterboeken is het begin van een samenwerking tussen het Vlietland Ziekenhuis en de Bibliotheek Schiedam. Beide partijen kijken naar mogelijkheden om de samenwerking in de toekomst verder uit te breiden.

Bron: Ascom (persbericht)

Read More

Posted on 25/05/2012 in EPD | 0 comments

Lievensberg start met invoering van papierloze dossiers

Vandaag wordt op verpleegafdeling Algemene Chirurgie van het Lievensberg ziekenhuis, het startschot gegeven voor het digitaal dossier. Op die dag wordt het digitale basisdossier en vervolgens het verpleegkundig dossier in het Lievensberg ziekenhuis in gebruik genomen.

Het basisdossier bevat medische gegevens die elke specialist nodig heeft voor het verlenen van medische zorg aan de patiënten van Lievensberg. Het Verpleegkundig dossier is bedoeld voor de medische gegevens die nodig zijn voor het verlenen van verpleegkundige zorg aan patiënten van Lievensberg. Hiermee beschikt elke zorgverlener op alle plaatsen en tijden over de meest recente patiëntgegevens. Dat werkt wel zo prettig en veilig en is voor de patiënten aangenaam en vertrouwd.

Het Lievensberg ziekenhuis werkt al geruime tijd aan de voorbereidingen van papierloze dossiers. Alle medische en behandelinformatie van de patiënt is in Lievensberg binnenkort bij alle relevante en geautoriseerde zorgverleners altijd en up-to-date beschikbaar. Alle belangrijke zorginformatie van de patiënt is daardoor overal in te zien. De patiënt hoeft de algemene vragen slechts eenmaal te beantwoorden. Daarbij wordt steeds de privacy van de patiënten zoveel mogelijk gewaarborgd. In de komende maanden volgen alle andere afdelingen, totdat elke specialist en elke verpleegkundige met digitale dossiers werkt.

Bron: Lievensberg ziekehuis (website)

Read More

Posted on 24/05/2012 in Infrastructuur | 0 comments

Nederlandse ziekenhuizen goed op weg met IT

Informatietechnologie (IT) is niet meer weg te denken uit de Nederlandse ziekenhuizen. Dit blijkt uit de resultaten van de IT-monitor Nederlandse Ziekenhuizen.

De IT-monitor Nederlandse Ziekenhuizen is een samenwerkingsproject tussen de partners Windesheim lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hochschule Osnabrück en Results 4 Care en is bedoeld om een overzicht te krijgen van de invoering van IT. De uitvoering van het project is in handen van dr. Irene Krediet en dr. William Goossen, beide verbonden aan het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim.

Voorbeelden van IT in de Nederlandse ziekenhuizen zijn het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), elektronische beeldverwerking, laboratoriumsystemen en elektronische medische correspondentie. Qua hardware voert de PC de boventoon, maar laptop en notebook doen daar met 70% en 60% bijna niet meer voor onder. Artsen en verpleegkundigen zijn nagenoeg altijd intensief betrokken bij de EPD-ontwikkelingen.

De ziekenhuizen hebben voor de komende jaren plannen voor verdere ontwikkeling van IT op de ondersteuning van workflow, zorgketens en elektronische uitwisseling. Ook wensen ze uitbreidingen van het EPD, verpleegkundig dossier en elektronische archivering van papieren dossiers. Qua hardware zijn de Tablet en iPad wel aanwezig, maar nog beperkt tot 25% en 20%.

Omdat in Duitsland in dezelfde periode dezelfde vragenlijst werd uitgezet, kon de Nederlandse en Duitse situatie worden vergeleken. In de vragenlijst werd ook een klein deel van de vragen uit de Overzorg-enquête (NVZ, AVVV, Nictiz, 2002) opgenomen. Hierdoor kon het verleden en de huidige situatie van de ontwikkeling van IT voor de verpleging in ziekenhuizen naast elkaar worden gelegd. In vergelijking met de Overzorg-studie blijkt dat de verpleging de afgelopen jaren de IT-ontwikkelingen goed heeft bijgehouden, maar de achterstand ten opzichte van andere gebruikers nog niet heeft ingehaald. Op het terrein van het EPD en algemene zorgtoepassingen doet de verpleging nu wel serieus mee. Een rapportage wordt eind 2012 verwacht.

Het project IT-monitor Nederlandse Ziekenhuizen kwam tot stand door intensieve samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitaire ziekenhuizen (NFU) en de Vereniging van Informatica en Gezondheidszorg (VI&G). Aan de monitor werkten twintig ziekenhuizen mee, representatief qua omvang, type en verspreiding naar regio.

Bron: Hogeschool Windesheim (persbericht)

Read More