Categorie | Internet

Trimbos en CCV starten nieuwe kennisbank

Minder geweldsincidenten en overlast, minder jongeren die op de eerste hulp belanden tijdens een stapavond en minder hiermee samenhangende hoge kosten. Het nieuwe Centrum Veilig en Gezond Uitgaan (CVGU) ondersteunt gemeenten in hun doelen naar een gezonder en veiliger uitgaansklimaat. Het CVGU stimuleert daarbij een integrale
aanpak van de uitgaansproblematiek, waarin tegelijkertijd aandacht is voor de gezondheid én de veiligheid van uitgaanspubliek.

Het Trimbos-instituut en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) hebben de handen ineen geslagen en het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan (CVGU) opgericht. Dit samenwerkingsverband heeft als doel om gemeenten te ondersteunen om uitgaansproblemen zowel vanuit veiligheids- als gezondheidsperspectief aan te
pakken.

Gemeenten hebben baat bij een aantrekkelijk uitgaansleven: het levert bedrijvigheid en werkgelegenheid in vooral de horeca op en het draagt bij aan een positief imago van een gemeente. Uit de Rapportage Uitgaansgeweld van het CCV, blijkt dat 83% van de 73 ondervraagde gemeenten regelmatig last heeft van uitgaansgeweld. Denk bijvoorbeeld aan vandalisme, overlast en geweld. Dronkenschap is hiervoor de meest voorkomende aanleiding. Tegelijkertijd leidt schadelijk alcohol- en drugsgebruik tot gezondheidsproblemen, zoals ongelukken en letsel. Hulpdiensten hebben de handen vol aan arrestaties en spoedopnames op de eerste hulp. Uit onderzoek blijkt dat gemeentelijk alcoholbeleid losstaat van het veiligheidsbeleid. Dat is een gemiste kans, want een gezond en veilig uitgaansleven vraagt juist om een integrale aanpak.

Winst boeken met veilig en gezond uitgaan
Het CVGU wil een integrale aanpak van uitgaansproblematiek bij gemeenten en hun maatschappelijke partners stimuleren. Deze aanpak heeft meerwaarde omdat het bijdraagt aan het oplossen en tegengaan van uitgaansproblemen op alle fronten. Lokale beleidsprofessionals kunnen bij het CVGU terecht om slimme combinaties te maken tussen veiligheids- en gezondheidsaanpakken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van praktijkervaringen die in gemeenten zijn opgedaan en van inzichten in aanpakken.

Wat weten we, en wat werkt?
·         Uitgaanders voelen zich veiliger als er wordt geïnvesteerd in de inrichting van het uitgaanscentrum. Denk aan verlichting, cameratoezicht, prullenbak, urinoirs etc.
·         Samenwerking binnen gemeenten tussen publieke en private actoren blijkt effect te hebben op het verminderen van het aantal lichte geweldsincidenten.
·         Polycarbonate glas in de horeca kan letselschade voorkomen en bijdragen aan gevoelens van veiligheid onder personeel en bezoekers.
·         Trainingen voor barpersoneel zijn effectief in het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren onder de 16 jaar en in het terugdringen van agressie in de horeca.

Een integrale aanpak waarin maatregelen en handhaving hand in hand gaan, kan kosteneffectief zijn. In Zweden bleek elke geïnvesteerde euro negenendertig euro te besparen.

De website van het CVGU
www.veiligengezonduitgaan.nl<http://www.veiligengezonduitgaan.nl> is een centrale kennisdatabank met een verzameling van effectieve aanpakken. Beleid, interventies en maatregelen worden laagdrempelig en samenhangend in beeld gebracht en aangeboden. Via de nieuwsbrief UIT!, infosheets en thematische bijeenkomsten houdt het CVGU
geïnteresseerden op de hoogte van actuele informatie, praktijkvoorbeelden en nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van veiligheid en gezondheid in het uitgaanscircuit.

Meer informatie is te vinden op www.veiligengezonduitgaan.nl.

Bron: CVGU

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter