Categorie | Infrastructuur

Veilige overdracht medicatiegegevens

Ook Nictiz wil graag nogmaals wijzen op de brief die de IGZ heeft verstuurd aan alle zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 27 april 2010 een brief verstuurd aan alle zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners over de richtlijn voor veilige overdracht van medicatiegegevens. In deze brief vraagt de IGZ aandacht voor de richtlijn en de invoering hiervan.

Op initiatief van de IGZ en het Ministerie van VWS stelden 19 veldpartijen gezamenlijk een conceptrichtlijn vast voor veilige overdracht van medicatiegegevens. Met deze partijen heeft de IGZ een traject afgesproken om de richtlijn in te voeren voor de periode april 2008 tot en met 31 december 2010. De conceptrichtlijn wordt eind 2010 als richtlijn vastgesteld. De afspraak met alle partijen is dat vanaf 1 januari 2011 bij elk voorschrijfmoment een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is. In 2011 gaat de inspectie de naleving van de richtlijn toetsen en handhaven bij risicovolle situaties.

Voor vragen over de richtlijn verwijzen wij u naar www.medicatieoverdracht.nl. U kunt ook contact opnemen met uw koepel of belangenvereniging.

Voor overige vragen die hiermee niet beantwoord zijn, kunt u een mail sturen aan de IGZ; loket@IGZ.nl

Bron: Nictiz.nl

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter