Categorie | Experts

Virtual Reality in de Zorg en Onderwijs

Virtual Reality in de Zorg en Onderwijs

De geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en onderwijs staan op scherp, de praktijk is strak gepland en er wordt knijterhard gewerkt om iedereen met aandacht te behandelen. Is dit dan het moment om te investeren in nieuwe technologieën zoals virtual reality en neurofeedback? Zeker! Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de toepassing van virtual reality in de praktijk in de geestelijke gezondheidszorg direct verhoogde efficiëntie en effectiviteit met zich meebrengen. Neuro- en biofeedback verzorgen fysiologische metingen die kunnen helpen bij het versnellen van het bewustwordingsproces van cliënt of leerling en geven data waarmee professionals concreet zicht krijgen over de resultaten die geboekt worden.

Waar kun je praktisch aan denken?

VR in de Geestelijke Gezondheidszorg
Een psychische stoornis brengt iemand vaak, naast de stoornis op zich, in een moeilijke maatschappelijke situatie. Vrienden en familie krijgen de rol van hulpverlener of verdwijnen uit het leven en er zijn vaak problemen met school, werk en dus inkomen. De maatschappelijke acceptatie van mensen met psychische stoornissen, of het ontbreken daarvan, versterkt deze negatieve gevolgen.
Social VR Biofeedback programma’s zullen deze problemen nooit oplossen maar bieden zeker tools voor cliënten om het proces van bewustwording en het oefenen van sociale situaties te versnellen. Daarnaast ontsluit het objectieve data waardoor de voortgang beter te monitoren is. In de virtual reality programma’s kun je als cliënt in een veilige virtuele wereld oefenen in het herkennen van gedrag van anderen en van jezelf. In elke situatie kun je zien wat je mate van spanning of ontspanning is en zelf oefenen om ontspannen in de situatie te staan. De objectieve data die ontsloten wordt uit de biofeedback kan naast de bekende subjectieve metingen gelegd worden voor personalisering van de therapie of training.

VR in Onderwijs
Regulier onderwijs en speciaal onderwijs zijn bij elkaar gebracht. Wat brengt dit bijvoorbeeld met zich mee? Onderwijzend personeel krijgt een diversiteit met speciale gevallen in de klas zonder kennis te hebben van wat dit inhoudt en hoe hiermee om te gaan. Kinderen en jongeren krijgen meer te maken met afleiding en vinden het moeilijk hun focus te vinden. Met virtual reality is het mogelijk te werken aan bewustwording en het verbeteren van je focus in een klaslokaal met de nodige afleiding. Of geeft een oefensituatie voor leraren over hoe om te gaan met verbaal en non verbaal agressief gedrag. Met virtual reality programma’s kun je werken aan het beleven van situaties vanuit andermans perspectief, bijvoorbeeld van pester of gepeste of een inlevingsprogramma vanuit autisme.

VR in de Ouderenzorg
We weten allemaal dat het aantal ouderen de afgelopen jaren sterk is gestegen en dat deze stijging doorgaat. Aan de andere kant zijn ouderen nu langer gezond, assertiever en willen blijven deelnemen aan sociale activiteiten. De wensen blijven bestaan maar de mobiliteit wordt hoe dan ook minder. Met virtual reality toepassingen is het nu mogelijk om reizen mee te maken, ontmoetingen met mensen die je een prettig gevoel geven of een concert te beleven alsof je in een theater zit. Ook bij het ouder worden blijft de behoefte om zelf beslissingen te nemen. Als de fysieke mogelijkheden afnemen wordt vaak ook steeds meer controle overgenomen. Het toevoegen van Neuro- en biofeedback creëert de mogelijkheid om in de virtuele wereld invloed uit te oefenen zonder fysieke kracht of beweging, maar door bijvoorbeeld focus of ontspanning.

Esther Simao tijdens de vakbeurs Zorg en ICT 2016
Wil je voorbeelden beleven, zien en bespreken? De Jaarbeurs organiseert voor de vakbeurs Zorg en ICT 2016 (5 t/m 7 april, Jaarbeurs Utrecht) samen met Redmax (adviesbureau voor digitale zorginnovatie) een inhoudelijk programma gericht op de menselijke kant van digitale zorginnovatie.

Bekijk het hele Zorg&ICT programma en registreer hier.

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter