Categorie | Internet

Webtool maakt rendement samenwerking eerste lijn zichtbaar

TNO heeft een gebruiksvriendelijke, digitale businesscase tool ontwikkeld voor de eerstelijnszorg. Hiermee kunnen zorgverleners en hun adviseurs de effecten van nieuwe samenwerkingsvormen vooraf inschatten en onderbouwen. Zo wordt duidelijker wat investeren in samenwerking oplevert in kwaliteit, geld en werkplezier.

Een belangrijke vraag bij een idee voor een nieuwe samenwerking of het verbeteren van de zorg is of de vernieuwing winst oplevert voor de zorgverleners én de patiënt. Met de webtool worden alle variabelen die van belang zijn gestructureerd in kaart gebracht. Daardoor worden de effecten voor zorgverlener en patiënt inzichtelijk. Op basis van deze inzichten kunnen zinvolle discussies worden gevoerd over de werkelijke meerwaarde van de vernieuwing.

Overtuigen
Een beter inzicht in investeringen en opbrengsten is van belang voor de samenwerkingspartners zelf, maar ook voor besprekingen met verzekeraars en banken. Vaak worden onderdelen van de nieuwe manier van werken immers niet zomaar vergoed vanuit de bestaande vergoedingsstructuren.

Voor wie
De webtool is bedoeld voor samenwerkende zorgverleners/-organisaties in de eerstelijnszorg en voor samenwerkingsverbanden tussen disciplines uit de eerstelijnszorg en de nulde-, tweede- en derdelijnszorg. Natuurlijk kunnen ook adviseurs en beslissers de webtool gebruiken.

De webtool is kosteloos beschikbaar op businesscase-eerstelijn. In een kort instructiefilmpje wordt uitgelegd hoe de tool werkt en hoe de verschillende variabelen kunnen worden ingevuld.

Voorbeeld
Fysiotherapeuten van één van de gezondheidscentra van Zorg op Noord wilden graag meer met groepen gaan werken. Aan de hand van de webtool bekeken zij dit idee van meerdere kanten: is er vraag naar groepswerk, hoeveel meer patiënten kunnen er worden behandeld, wat betekent ochtend- en avondopenstelling voor het personeel, wat kost het en welke kosten moet je compenseren? Rob van Staveren, adviseur en projectleider bij Zorg op Noord, was betrokken bij de ontwikkeling van de webtool. Hij benadrukt dat het vooral gaat om de vragen achter de cijfers: “Tot nu toe gingen we steeds uit van aannames en onderbuikgevoelens, daar moeten we vanaf. Met deze webtool kunnen we de risico’s en gevolgen in kaart brengen”.

De digitale businesscase tool is in opdracht van het ZonMw-programma Op één lijn ontwikkeld.

Bron: ZonMw

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter