Categorie | Software

Zelfzorg Ondersteund van start met kwaliteitseisen

Leveranciers van zorg-ICT kunnen zich vanaf nu aanmelden voor een formele toetsing aan kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Bij die toetsing bekijkt een auditor of de software en/of hardware voldoet aan de basiseisen voor zogeheten zelfzorgplatforms die de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!) eerder dit jaar publiceerde. Deze basiseisen zijn in samenwerking met Nictiz geformuleerd.

Zelfzorg Ondersteund heeft inmiddels een aantal auditors geselecteerd die de toetsing aan de basiseisen officieel mogen uitvoeren. In ZO! werken patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars samen om een grootschalige implementatie van ondersteunde zelfzorg te realiseren in Nederland. Het opstellen van basiseisen waaraan zogeheten zelfzorgplatforms moeten voldoen is een belangrijke doelstelling van ZO!. Zelfzorgplatforms zijn een combinatie van software en/of hardware waarmee mensen met chronische aandoeningen (zoals diabetes, hartziektes en COPD) samen met zorgverleners hun ziekte beter kunnen controleren.

Eerste resultaten nog dit jaar bekend
Eind december 2014 zal ZO! op zijn website een eerste overzicht publiceren van ICT-systemen die aan de eisen voldoen. Daarmee krijgen zorgaanbieders een overzichtelijke lijst van goedgekeurde systemen. De uiteindelijke keuze voor een platform is en blijft overigens aan de partijen in de markt. Zelfzorg Ondersteund kan zorgverleners in hun keuzeproces met informatie ondersteunen en hen in contact brengen met andere gebruikers van goedgekeurde zelfzorgplatforms. Tevens zullen zorgverzekeraars de kwaliteitseisen vertalen naar de inkoopvoorwaarden.

Gebruiksvriendelijkheid, beveiliging en communicatie
Die systemen moeten volgens ZO! dan wel voldoen aan belangrijke minimum eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, standaardisatie en efficiënte, laagdrempelige communicatie. Voor al deze gebieden heeft ZO! heldere minimum eisen geformuleerd in een document “Basiseisen voor zelfzorg platforms”. Dit document biedt achtergrondinformatie, uitleg en technische informatie over de minimum eisen voor bovengenoemde aspecten. De basiseisen zijn toepasbaar voor diabetes mellitus type 2, maar generiek geformuleerd. Ze zijn dus ook bruikbaar voor andere chronische aandoeningen, zoals COPD en cardiovasculaire aandoeningen.

Volgens de initiatiefnemers van ZO! kunnen digitale zelfzorgplatforms een grote bijdrage leveren aan de beloften van ondersteunde zelfzorg: een betere kwaliteit van leven voor mensen met een chronische aandoening, een vermindering van de ziektelast en daarmee een grotere doelmatigheid in de zorg.

Versnippering voorkomen
Met de basiseisen willen de partijen die in ZO! samenwerken ervoor zorgen dat er een kwalitatief hoogwaardig aanbod van systemen voor zelfzorg beschikbaar komt dat breed door de verschillende betrokken groepen wordt gedragen, en bovendien kan steunen op de ervaring die door deze partijen samen is opgedaan. Daarmee wordt volgens de deelnemers tevens een versnippering van standaarden, werkwijzen en systemen voorkomen.

Bron: ZO! (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter