Categorie | eHealth

Zorg Binnen Bereik aan de slag met zelfmanagement chronisch zieken

Stichting Zorg Binnen Bereik. Een stichting die voor mensen met een chronische ziekte als diabetes, chronisch hartfalen en COPD goede zorg toegankelijk en betaalbaar wil houden. Rond het onderwerp diabetes wordt samengewerkt met Diabetes Vereniging Nederland en het Kenniscentrum voor Ketenzorg. Zorg Binnen Bereik wil ‘zorg op afstand’ inzetten om haar doelen te verwezenlijken, en heeft VitalHealth Software als leverancier van de te bouwen software geselecteerd. In december 2011 werd het contract getekend en inmiddels zijn de ontwikkelingen in volle gang. Uniek aan dit initiatief is dat er een interactief zorgplatform wordt gerealiseerd, waarin zorgverlener en zorgvrager zoveel mogelijk samenwerken aan gezondheid en kwaliteit van leven.

Zorg Binnen Bereik heeft gekozen voor een realisatie in drie fasen, waarbij aan elke fase wetenschappelijk onderzoek verbonden is om de effectiviteit van het platform op gebied van kwaliteit van leven, zelfregie en zorgkosten vast te stellen.

De eerste fase is gericht op de ondersteuning van patiënten met diabetes type 2. Hierbij ontvangt de patiënt educatie op maat, waarbij educatieve informatie van Stichting September gebruikt wordt. Wanneer de patiënt een educatiemodule succesvol heeft afgesloten op het interactieve zorgplatform dan gaat er een signaal naar de huisarts/praktijkondersteuner via het HIS. Het is de bedoeling dat er werkenderwijs functionaliteiten toegevoegd worden en het bijbehorend onderzoek uitgebreid wordt naar de aandoeningen chronisch hartfalen en COPD. Voor deze doelgroep blijven gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid belangrijke uitgangspunten.

Bij de realisatie van het zorgplatform gaat geen tijd verloren omdat VitalHealth enkele innovatieve producten beschikbaar heeft. Hierdoor kon er snel gestart worden met de bouw. VitalHealth heeft al veel ervaring opgedaan bij het realiseren van portalen en heeft inmiddels een breed inzetbare vorm van zelfmanagement ontwikkeld. Verder kan de applicatie VitalHealth QuestManager op verantwoorde wijze het wetenschappelijk onderzoek faciliteren. De bedoeling is om in het tweede kwartaal van 2012 bij Huisartsen Zorg Drenthe de eerste fase uit te rollen.

Bron: VitalHealth Software

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter