Categorie | ZorgICT en recht

Zorg ICT en recht: LSP – waar wachten we op?

Het zomerreces is bijna afgelopen en dus gaan de politieke molens binnenkort draaien. Daarmee gaat de vraag wat te doen met het landelijk schakelpunt (“LSP”) ook weer spelen. Nadat het EPD wetsvoorstel was gesneuveld, is er een “private” doorstart geopperd. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten in de nabije toekomst?

Op 11 april j.l. heeft Minister Schippers een brief gestuurd aan het bestuur van Nictiz met de vraag om met een voorstel te komen voor een eventuele doorstart en een stop te zetten op het aanmelden van nieuwe patiënten bij het LSP. Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer leden Omzigt en Kuiken, is er aan het verzoek toegevoegd dat consumenten en patiënten (en hun vertegenwoordigers) betrokken moeten worden bij onderhandelingen die gaande zijn over de mogelijke doorstart en bij de totstandkoming van het voorstel. Het onderhandelingsresultaat zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Staten-Generaal.

Voorts eisen de Tweede Kamer leden Leijten en Gerbrands in een motie dat er een opt-in systeem gehanteerd zal gaan worden bij een doorstart van het LSP. Een opt-in systeem houdt in dat er voorafgaande aan het opnemen van de indexgegevens in iemands dossier, uitdrukkelijke toestemming moet worden gevraagd aan die persoon. De indexgegevens maken toegang tot (delen van) het dossier via het LSP mogelijk. De voorheen gehanteerde opt-out regeling waarbij men per brief op de hoogte werd gesteld van de opname van de indexgegevens in het dossier en men de mogelijkheid van bezwaar werd aangeboden, is dan niet langer toegestaan. Ook met deze motie moet Nictiz rekening houden bij het doen van haar voorstel.

Het uiteindelijke voorstel van Nictiz kunnen we volgende week (22 augustus) verwachten. Hierin zal worden ingegaan op de vraag of er een toekomstperspectief is voor het LSP zonder overheidssteun. Dus zonder de beleidsmatige, financiële en organisatorische medewerking van het ministerie. Minister Schippers stelt in haar brief aan de eerste kamer van 27 juni j.l. dat het primair de zorgaanbieders zelf zijn die verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van de netwerken van elektronische gegevensuitwisseling (het LSP). Uit het voorstel van Nictiz zal moeten blijken of de zorg hiertoe ook in staat en bereid is en welke verdeling van kosten er dan wordt voorgesteld.

In mijn volgende blog zal ik ingaan op het uiteindelijke voorstel, het Doorstartmodel landelijke infrastructuur, van Nictiz.


Itte Overing is juridisch adviseur bij ICTRecht. Zij heeft zich gespecialiseerd op de juridische aspecten van het gebruik van ICT in de zorg. Itte geeft via Digitalezorg.nl haar visie over onderwerpen die actueel zijn in het ZorgICT en Recht.

Lees meer over Itte Overing op www.ictrecht.nl.

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter