Categorie | Software

Zorggroep de Bevelanden zet stap vooruit in de ketenzorg

Zorggroep de Bevelanden is een samenwerkingsverband van zorgverleners uit Noord en Zuid Beveland. Huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten van deze zorggroep werken samen met andere gespecialiseerde zorgaanbieders in de keten. Zorggroep de Bevelanden heeft gekozen voor de gezamenlijke propositie van SHL-Groep en VitalHealth. SHL-Groep levert  diensten voor Datamanagement, RDC-gevalideerde rapportage en ondersteuning bij de financieel-administratieve processen. Het VitalHealth Keten Informatie Systeem (KIS) maakt een belangrijk onderdeel uit van deze totaaloplossing.

Na een zorgvuldig selectietraject heeft Zorggroep de Bevelanden voor deze samenwerking gekozen. Met ruim 6.000 chronische patiënten start de zorggroep met de modules Diabetes, COPD en CVRM van het VitalHealth KIS. Hierbij is het KIS van VitalHealth functioneel gekoppeld met de diensten die SHL-Groep levert via ZIP (Zorggroep Informatie Portaal), zodat naast de beschikbaarheid van de KIS-functionaliteiten ook de declaratie, facturatie en rapportage optimaal geregeld zijn.

“Een KIS geeft beter overzicht voor alle betrokken zorgverleners, betere afstemming van zorg en meer betrokkenheid van de patiënt. Eigenlijk is het voor multidisciplinaire ketenzorg op dit moment de “missing link”. Het KIS van VitalHealth is ingebed  in structuren waar de zorggroep al mee werkt.  Ik verwacht dat we, door de modulaire opbouw van het VitalHealth KIS in de toekomst de beste mogelijkheden hebben voor uitbouw naar andere zorgprogramma’s. Ik heb veel vertrouwen in de samenwerking tussen VitalHealth en SHL-Groep om het KIS in een korte termijn in onze regio op te zetten. Met dit KIS kunnen we als zorggroep een grote stap vooruit maken!” aldus de heer Rim Posthumus, huisarts en voorzitter van Zorggroep de Bevelanden.

Met de keuze voor de combinatie van SHL-Groep en VitalHealth kiest Zorggroep de Bevelanden voor een oplossing die zorginhoudelijke ondersteuning geeft bij de diverse zorgprogramma’s, zoals die nodig is voor de contractering vanuit de zorgverzekeraars. Bovendien is er ondersteuning bij declaratie, uitbetaling huisartsen en ketenpartners en krijgen alle betrokken zorgdisciplines in de keten een eigen portaal waarin ze hun eigen financiële afwikkeling kunnen monitoren.

In het najaar van 2013 start Zorggroep de Bevelanden met de implementatie. Dit project wordt begeleid op  basis van de kennis en expertise van SHL-Groep, ondersteund door VitalHealth. Het streven is om in januari 2014 operationeel te zijn met de zorgprogramma’s Diabetes, COPD en CVRM. Daarna volgt ZelfManagement en voor de toekomst staan Ouderenzorg en Basis-GGZ op de agenda.

Eerder hebben Zorggroep West-Brabant en de Vereniging van Ondernemende Huisartsen Gorinchem e.o. al gekozen voor deze gezamenlijke propositie.

Bron: VitalHealth Software (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter