Categorie | Software

Zorggroep Oude en Nieuwe Land kiest “Puur” van Ecare

Zorggroep Oude en Nieuwe Land, met circa 2000 medewerkers de grootste zorgaanbieder en werkgever in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland, heeft gekozen om te werken met “Puur” van Ecare. Een belangrijke reden hiervoor is dat “Puur” goed aansluit bij de werkwijze en belevingswereld van de professional en bij de visie op Betrokken zorg van de organisatie Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Kanteling
Het jaar 2016 is een belangrijke voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De organisatie staat een stevige kanteling voor omdat zij hun zorg- en dienstverlening willen organiseren voor cliënten vanuit zelfverantwoordelijke teams. De focus ligt in eerste instantie op de extramurale wijkteams. Bovendien heeft de Zorggroep besloten om de wijkverpleging verder te professionaliseren, mede met behulp van de invoering van het Omaha System. De professional in zijn/haar kracht zetten om die zorg te geven die echt nodig is staat komend jaar centraal en juist dat is wat de Zorggroep sterk herkende in “Puur” van Ecare.

Proof of Concept & ervaringsdeskundigen
De beslissing om “Puur” van Ecare te gaan implementeren ging niet over één nacht ijs. Dankzij onder meer een Proof of Concept is zowel het zorginhoudelijke als het administratieve gedeelte van Puur beoordeeld door toekomstige gebruikers. Centrale uitleg en zelfstandig werken in Puur werd afgewisseld en gaf positieve reacties. Daarnaast heeft Amstelring Wijkzorg toegelicht hoe zij een soortgelijke kanteling hebben doorgevoerd en hoe ze daar bij ondersteund werden (en nog steeds worden) door Puur. Deze sessies en een zorgvuldig uitgewerkte impactanalyse gaven de Zorggroep voldoende houvast om hun keuze te maken en daarbij is de voorkeur uitgesproken voor Ecare.

Organisatie advies en implementatie
Het kantelen naar zelfverantwoordelijke teams is geen vanzelfsprekendheid en vraagt om moed en daadkracht van alle betrokkenen. De samenwerking tussen de Zorggroep en Ecare staat hierbij voorop, want beiden hebben hetzelfde doel; optimale ondersteuning bieden aan zorgprofessionals om hen te kunnen laten doen waar het om gaat: het bieden van deskundige zorg, die uitgaat van de cliënt en diens context. Begin 2016 wordt gestart met de implementatie van Puur, waarbij het streven is dat vanaf juli 2016 alle extramurale teams werken met de applicatie. Daarna zullen gesprekken plaatsvinden over een mogelijk vervolg voor de intramurale teams.

Frank Kodden: “Ik ben erg blij met de gemaakte keuze en zie uit naar een mooie duurzame samenwerking met Ecare. Mede vanwege de voorkeur van de deelnemende verpleegkundigen in het selectieproces ben ik ervan overtuigd dat door het gebruik van ‘Puur’, als ook het Omaha system onze zorgprofessionals optimaal worden gefaciliteerd en ondersteund. Ik heb vertrouwen in de professionaliteit van onze medewerkers en daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. Dit is het begin van ons bouwproces richting zelfverantwoordelijke teams.”

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter