Categorie | Zorginnovatie

Zuyderland is hét “living Lab” voor eHealth CZ

Zuyderland Medisch Centrum wordt voor CZ hét Living Lab voor eHealth in Nederland. CZ en Zuyderland zijn hierover op woensdag 20 januari een meerjarige samenwerking aangegaan tot 2019 met een optie tot verlenging. Besloten is dat zij gedurende die periode een aantal pilots opzetten op het gebied van substitutie van zorg door eHealth.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om alleen maar nieuwe zaken te gaan ontwikkelen, maar vooral om reeds bestaande toepassingen uit de markt te nemen en deze grootschalig te implementeren. In de praktijk wordt eHealth vaak nog als “add on” (iets extra’s) ingezet, waardoor de zorg hierdoor vaak alleen maar duurder wordt. In dit project gaan Zuyderland en CZ echter kijken hoe ze bestaande zorgvormen kunnen substitueren of aanvullen met effectieve eHealth toepassingen.

Efficiency
Het betreft dus toepassingen die –bij voorkeur- niet alleen de tevredenheid en kwaliteit voor de patiënt vergroten, maar ook leiden tot een efficiency slag binnen het proces. Zuyderland en CZ gaan bij hun keuzes wel uit van de behoeften van de patiënten, en gaan daar ook eerst onderzoek naar doen. Deze grootschalige samenwerking over meerdere jaren tussen Zuyderland en CZ is vrij uniek. Met name de integrale aanpak om als hier verzekeraar én ziekenhuis gezamenlijk aan te werken en het geen geïsoleerd project te laten zijn, maakt het bijzonder. Ook het feit dat er ná het project vervolg wordt gegeven en wel zodanig dat de eHealth toepassing blijft bestaan ook als het project is afgelopen. Het is namelijk de bedoeling dat de toepassing dan verder wordt uitgerold en dat, indien nodig CZ, zoekt naar structurele bekostiging voor ná het project. Vaak zijn het projectsubsidies, die na het aflopen van een project, ertoe leiden dat alles stopt.

Mammacarcinoom
Het eerste eHealth‐project richt zich op de behandeling van het mammacarcinoom in de volle breedte. Dit past binnen de Centre of Excellence filosofie van Zuyderland. Hierdoor is het bovendien mogelijk bij concentratie van de oncologie op afstand virtueel aangesloten te blijven, waardoor minder vervoer nodig is en Zuyderland zorg op afstand in de eigen thuissituatie kan leveren. Deze pilot wordt uitgevoerd binnen het oncologisch centrum van Zuyderland.

Het eHealth‐project wordt ingebouwd in het proces, waarbij Zuyderland uiteraard rekening houdt met de mensen die niet digitaal aangesloten zijn, of voor wie dit te complex is. Voor de efficiency winst moet dit project wel zo veel mogelijk worden toegepast. De patiënten hebben evenwel altijd een keuze mogelijkheid. Patiënten gaan hiervan voor de zomervakantie al iets merken.

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter