Categorie | Zorginnovatie

Amphia primeur met robotchirurgie in M-W Brabant

Gynaecologen van Amphia gebruiken voortaan ook de geavanceerde operatierobot (da Vinci) voor het verwijderen van de baarmoeder. Amphia is het eerste ziekenhuis in Midden- en West Brabant dat zo opereert. Gynaecoloog Anneke Jeurgens: “Deze manier van opereren biedt veel voordelen voor de vrouw: minder pijn, korter verblijf in het ziekenhuis en een veel sneller herstel.” In eerste instantie komen vrouwen met een vergrote baarmoeder in aanmerking voor deze techniek. Later is het ook mogelijk voor vrouwen met andere gynaecologische aandoeningen. De urologen van Amphia gebruiken de robot al sinds april dit jaar voor het verwijderen van de prostaat. In de toekomst wil Amphia de robot bij nog meer chirurgische ingrepen inzetten.

Het verwijderen van de baarmoeder gebeurt bij voorkeur via de vagina omdat dit voor de patiënt de minst ingrijpende methode is. Soms is echter een buikoperatie met een grote snee nodig. Bijvoorbeeld als de baarmoeder vergroot is door vleesbomen. Of als de baarmoeder te weinig beweeglijk is doordat een vrouw geen kinderen heeft gebaard of veel verklevingen heeft door bijvoorbeeld endometriose. De gynaecoloog bepaalt of opereren met de robot zinvol is. Hiermee zijn dus veel vrouwen beter geholpen. De gynaecologen in Amphia verwijderen jaarlijks bij zo’n 240 vrouwen de baarmoeder. De inschatting is dat ongeveer 50 van deze vrouwen in aanmerking komen voor de ingreep met de operatierobot.

Geavanceerde vorm van kijkoperatie
Jeurgens: “De term robot kan voor verwarring zorgen. Daarom wil ik benadrukken dat het nog altijd de gynaecoloog is die de operatie uitvoert. Patiënten worden dus niet door een robot geopereerd, alleen met hulp ervan. Robotchirurgie kun je beschouwen als een geavanceerde vorm van een kijkoperatie.”

Voordelen
Het grote voordeel bij kijkoperaties en robotchirurgie is dat maar kleine sneetjes van 0,5 tot 1 cm nodig zijn voor de ingreep. Ook mag de patiënt veel eerder naar huis, meestal al na twee dagen in plaats van na vier dagen. De patiënt herstelt bovendien sneller. Jeurgens: “Vaak kan de vrouw na twee weken al weer wat doen. Dat is bij een gewone buikoperatie meestal pas na zes weken. Wel blijft het belangrijk dat een vrouw na zo’n ingreep voldoende rust houdt. Het blijft een grote ingreep.” Robotchirurgie zorgt bovendien voor nog minder bloedverlies, minder pijn achteraf en minder kans op infecties als een reguliere kijkoperatie.

Hoe het werkt
De operatierobot bestaat aan de ene kant uit een bedieningspaneel of console waaraan de gynaecoloog plaatsneemt en een systeem dat zich boven de operatietafel bevindt. Via kleine insnijdingen gaan vier dunne robotarmen in de buik van de patiënt. Drie van de armen zijn voorzien van instrumenten die kunnen grijpen, snijden en hechten. Een vierde bevat een camera die het beeld doorstuurt naar de console. Vervolgens wordt de buik gevuld met lucht, zodat ruimte ontstaat om in de buik te kunnen opereren. De voordelen van het systeem zijn groot. Jeurgens: “Als gynaecoloog kijk je naar een 3D-beeld dat wel 10 keer vergroot kan worden. Je stuurt zelf de camera, waardoor je perfect in kunt zoomen op wat je wilt bekijken. Ook bij heel diepe ingrepen in het bekken heb je nog een prima zicht. Hierdoor kun je veel preciezer opereren. Dankzij de robotarmen beschik je als het ware over drie handen in plaats van twee.”

Bron: Amphia Ziekenhuis

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter