Categorie | Software

Antonius Ziekenhuis Sneek vergroot medicatieveiligheid met MedEye

MedEye_verkleind

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek kiest ziekenhuisbreed voor de MedEye-oplossing. Met deze oplossing wil het ziekenhuis de medicatieveiligheid vergroten. De MedEye-oplossing zorgt voor een extra controle bij het toedienen van medicijnen aan het bed van de patiënt.

Internationale cijfers geven aan dat er bij het toedienen van medicijnen nu nog bij één op de vijf patiënten iets mis gaat. Met deze oplossing wil het ziekenhuis toe naar foutloze medicatietoediening. MedEye is ontwikkeld door de Nederlands-IJslandse medische startup Mint Solutions. Mint Solutions wil met de MedEye-oplossing medicatiefouten tegengaan en de medicatieveiligheid naar een hoger plan te brengen. De MedEye-oplossing garandeert dat patiënten de juiste medicatie op het juiste moment krijgen, verbetert de veiligheid, redt levens en vermindert wereldwijd de kosten van medicatiefouten.

Medicatiefouten komen relatief vaak voor
Het Antonius was het eerste ziekenhuis in Nederland dat op een klinische afdeling een pilot deed met de MedEye. Het is het tweede ziekenhuis dat ziekenhuisbreed kiest voor MedEye. Ziekenhuisapotheker Michiel Duyvendak: “Patiënttevredenheid staat voorop in het Antonius Ziekenhuis. Daarbij hoort de beste zorg en dus vanzelfsprekend is patiëntveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Uit de landelijke monitor van medicatiefouten blijkt dat 32% van alle fouten plaatsvinden in het toedienproces. Het Antonius Ziekenhuis gebruikt al zowel een digitaal voorschrijf- als toedieningssysteem. Door het gebruik van barcodes in het Antonius is er al een zeer hoge graad van medicatieveiligheid. Om nog een echte doorbraak in het aantal fouten te bereiken was daarom ook verdere innovatie nodig. Uit het pilotonderzoek dat het Antonius Ziekenhuis heeft doorlopen met de MedEye bleken toch nog 20% extra fouten te worden voorkomen.”

De MedEye helpt de cirkel van kwaliteitscontroles rond medicatie te sluiten. Het volledige proces van het voorschrijven van medicatie door een arts, tot het samenstellen en de toediening aan het bed wordt voortaan digitaal ondersteund. Ziekenhuisapotheker Michiel Duyvendak van het Antonius Ziekenhuis is dan ook blij met deze introductie: “In 2011 heeft het Antonius Ziekenhuis zowel een digitaal voorschrijf- als toediensysteem geïmplementeerd. Daarbij werd direct, naast de controle door de verpleegkundige, een controle met een barcode op elk medicijn geïmplementeerd. Dat het volledige assortiment van het ziekenhuis met barcode controleerbaar is tot nu toe slechts in 3 ziekenhuizen in Nederland gerealiseerd. Voor de tabletten en capsules maakt het Antonius Ziekenhuis ook al gebruik van een zogenaamde baxterrobot die de medicatie per patiënt in zakjes verpakt en van een barcode voorziet. Vervolgens analyseert een fotorobot of de juiste medicatie in de zakjes verpakt is. Met al deze maatregelen wordt al een groot deel van de foutkans vermindert.”

Medicatiecontrole aan bed
Ziekenhuisapotheker Duyvendak vervolgt: “Hierbij komt nu dus ook de MedEye die voor de tabletten en capsules de volledige medicatiecontrole aan het bed doet. Het systeem ondersteunt niet alleen de barcodecontrole maar heeft ook een scanner waarbij medicatie, die volgens de barcodecontrole niet meer klopt, alsnog visueel gecontroleerd kan worden. Dit gebeurt op meer kenmerken dan het menselijk oog kan onderscheiden. Door deze werkwijze krijgt de patiënt altijd de juiste medicatie die volgens het laatste medicatievoorschrift van de arts is voorgeschreven. Tussen het moment van klaarmaken van de medicatie door de ziekenhuisapotheek en het moment van toedienen kan er namelijk iets gewijzigd zijn. Ook maakt het systeem de controle van het aantallen pillen en bijvoorbeeld halve tabletten mogelijk. Iets wat met barcodetechnologie niet mogelijk is. Daarnaast wordt de MedEye-oplossing ook gebruikt voor losse medicatie en in het merendeel van de gevallen ook voor medicatie die van thuis is meegenomen. Hiermee verhogen we echt de medicatieveiligheid.”

Ook Zorggroepmanager Joost Wijnbergen is tevreden over de in gebruik genomen oplossing: “Naast de verhoogde medicatieveiligheid was een onverwachts effect de efficiëntere werkwijze en de patiënttevredenheid die de MedEye-oplossing met zich meebracht. De verpleging heeft meer tijd om aan zorg te besteden. Ook de betrokken patiënten zijn zeer tevreden over de ingezette technologie. Het gaf hen een veilig gevoel.”

Ziekenhuisbrede uitrol
De succesvolle pilot heeft geleid tot de keuze van het ziekenhuis om de MedEye-oplossing ziekenhuisbreed uit te rollen. Daarnaast gaat het Antonius Ziekenhuis samenwerken met Mint Solutions, het bedrijf achter de MedEye. De partijen gaan gezamenlijk een automatische scanoplossing ontwikkelen voor het controleren van de meest risicovolle middelen. Duyvendak: “De ernstigste fouten worden vaak met middelen gemaakt die geïnjecteerd worden. De dubbele controles die nu ingezet worden zorgen voor een onderbreking in de taken van de verpleegkundige en kunnen daardoor onbedoeld ook tot fouten leiden. Degene die medicatie, die geïnjecteerd moet worden, klaarmaakt en toedient moet nog beter ondersteund worden. Hiertoe wordt een traject ingezet om stappen die veiliger geautomatiseerd kunnen worden met een mix van barcode en scantechnologie te onderzoeken. Te denken valt aan controle van volumes, injectiehoeveelheden bij insulinespuiten en pompstanden. Op die manier wil het Antonius Ziekenhuis een belangrijke innovatieve stap zetten om de toediening van geneesmiddelen met de hoogste risico’s nog veiliger te maken.”

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter