Categorie | Medische Technologie

Arts snapt apparatuur niet, patiënt onnodig in gevaar

De NPCF vindt het onbegrijpelijk dat patiënten nog steeds grote risico’s lopen en zelfs overlijden omdat onder andere artsen en verpleegkundig personeel niet weten hoe medische apparatuur werkt.

Uit het rapport van de Expertgroep Medische Technologie (EMT) dat volgende maand verschijnt, wordt duidelijk dat personeel slordig omgaat met medische technologie, artsen en verpleegkundigen apparaten of gebruiksaanwijzingen niet begrijpen, het onderhoud slecht is en veel incidenten verzwegen worden.

‘Dit is onnodig en kan echt niet meer in deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen. De risico’s moeten dan ook zoveel en zo snel mogelijk de wereld uit,’ zegt Wilna Wind, directeur NPCF.

Risico’s bekend
Uit eerder onderzoek van de inspectie bleek ook al dat zorginstellingen en zorgverleners zich veel te weinig bewust zijn van de risico’s die medische technologie (apparatuur en hulpmiddelen) met zich meebrengt. De NPCF vindt dit zorgelijk. Wilna Wind: ‘Dit is iets wat dus al jaren bekend is en door de toekomstige complexere medische technologie alleen maar zal toenemen. Kennelijk onderschatten ziekenhuizen en zorgverleners nog steeds de gevaren.’

Wat te doen?
De NPCF pleit voor meer aandacht in de opleiding voor medische technologie en voor een verplichte klinische les ‘omgaan met medische apparatuur’. Iedereen die een apparaat of hulpmiddel gebruikt moet sowieso eerst met goed gevolg een training hebben afgerond en weten hoe het werkt.

Daarnaast is de NPCF, net zoals het EMT, voor een centraal landelijk meldpunt voor incidenten. Het moet daarbij wel duidelijk zijn waar zorgverleners onderhoudsproblemen, defecten, of onduidelijke gebruiksaanwijzingen moeten melden. Bij de leverancier of het interne meldsysteem en/of een landelijk meldpunt waar dan vervolgens ook actie op wordt ondernomen.

Ook vindt de NPCF dat er meer eenduidigheid en helderheid moet komen in apparatuur en gebruiksaanwijzingen. De NPCF pleit ervoor dat al bij zorginnovatie hier rekening mee gehouden wordt.

En tot slot vindt de NPCF het belangrijk dat er in ziekenhuizen een coördinator medische technologie is, die overzicht heeft over de gebruikte apparaten. Op die manier beperken we de risico’s en besparen we onnodig leed voor patiënten en hun familie. En dat willen we toch allemaal.’

Bron: NPCF

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter