Archief | Datacommunicatie 1ste lijn

Een nuttig overzicht van ICT-standaarden in de zorg

Door toename van multidisciplinaire zorg en de introductie van elektronische patiëntendossiers wordt het nut en de noodzaak van uitwisseling van medische gegevens steeds duidelijker. Het uitwisselen van medische gegevens zorgt voor continuïteit van zorg, vermijdt dubbele onderzoeken, voorkomt medicatiefouten, waarborgt kennis en allergieën van de patiënt. Bovendien vereisen medische richtlijnen en rapportages dat gegevens eenduidig worden vastgelegd. […]

Lees meer

Geplaatst in Datacommunicatie 1ste lijn0 Reacties

Kwaliteitsnorm voor dataverwerking in de eerste lijn

Als onderdeel van het contract met de zorgverzekeraar, rapporteren zorggroepen periodiek over de kwaliteit van zorg in de vorm van indicatoren. Maar er blijken in de praktijk grote verschillen in de wijze van berekening te bestaan. Met hulp van de LVG en het Jan van Es Instituut hebben zes RDC’s en twee zorggroepen het platform Regionale Data Centra […]

Lees meer

Geplaatst in Datacommunicatie 1ste lijn0 Reacties

Eenduidige afspraken uitwisseling patiëntinformatie en gebruik van ICT

Zorgveld moet eenduidige afspraken maken over uitwisseling patiëntinformatie en gebruik van ICT daarbij. Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat de risico’s die in de zorg ontstaan door gebrekkige informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en instellingen niet automatisch kunnen worden opgelost door de toepassing van ICT. Er moeten eerst duidelijke afspraken zijn over welke […]

Lees meer

Geplaatst in Datacommunicatie 1ste lijn0 Reacties

Koepels & zorgverzekeraars moeten eisen stellen aan ICT

Zorgverleners moeten steeds intensiever met elkaar communiceren om zo een samenhangend en op de patiënt gericht zorgaanbod te kunnen leveren. Dit stelt eisen aan zorginformatiesystemen. Probleem is echter dat systemen vooral functionaliteit inbouwen gericht op de individuele zorgverlener en nauwelijks voor samenwerking. Dat heeft enerzijds te maken met het ontbreken van voldoende marktvraag, maar anderzijds […]

Lees meer

Geplaatst in Datacommunicatie 1ste lijn5 Reacties

OZIS pleit voor behoud infrastructuur

Inleiding De wet op het EPD is in april door de Eerste Kamer verworpen en de minister van VWS is verzocht haar financiële en beleidsmatige betrokkenheid bij de landelijke infrastructuur voor elektronische communicatie in de zorg (AORTA / LSP) af te bouwen. Nictiz heeft verkend hoe het elektronisch uitwisselen van medische gegevens anders kan worden georganiseerd. […]

Lees meer

Geplaatst in Datacommunicatie 1ste lijn0 Reacties


Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter