Categorie | eHealth

Centric ontwikkelt app voor coaching op afstand

Centric heeft samen met het UMCG Centrum voor Revalidatie een app ontwikkeld waarmee cliënten en coaches op afstand met elkaar communiceren via iPads.

De app – Rehab-4-life – is onlangs als Proof of Concept (PoC) in gebruik genomen bij UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord in Haren. In de komende maanden worden alle ervaringen vastgelegd en wordt onderzocht hoe de toepassing op de iPad het beste kan worden ingezet bij het coachen op afstand.

De app biedt met name ondersteuning bij problemen van praktische aard, zoals het gebruik van hulpmiddelen of bij hulpvragen op sociaal-emotioneel vlak. Met de camera’s in de iPad is het voor de cliënt mogelijk elkaar te zien tijdens het spreken en bepaalde voorwerpen of handelingen aan de coach te tonen.

Op basis van de ervaringen tijdens de verschillende fases van de PoC wordt besloten of er na 1 oktober een uitrol plaatsvindt.

Vernieuwingsproject Rehab-4-Life
De app is ontwikkeld in het kader van Rehab-4-Life, een vernieuwingsproject voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de regio Groningen. In Rehab-4-Life onderzoekt het UMCG samen met ketenpartners als zorgverzekeraars en gemeenten hoe de coach zo effectief mogelijk ingezet kan worden in een netwerk van NAH-getroffenen en hun naasten.

Het project heeft drie pijlers: coachen aan huis, coachen over afstand en kennis- en informatie-uitwisseling. Reden voor het project is onder meer een studie van het UMCG Centrum voor Revalidatie waaruit blijkt dat de thuissituatie van mensen met NAH vaak schrijnend is. Veel patiënten komen na ontslag uit het revalidatiecentrum in een neerwaartse spiraal terecht van functieverlies, langdurige nabehandelingen, arbeidsongeschiktheid, relatieproblemen, depressie en sociaal isolement.

Bron: Centric (nieuwsbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter