Categorie | Zorginnovatie

Dag 2 en 3 Digital Health Innovation Masterclass, Inzichten & Take Out’s

Waar de avond van dag 1 mij voldoende tijd gaf om op de hotelkamer rustig een blog te schrijven, waren dag 2 en 3 van de J&J Digitale Health Innovation Masterclass helemaal vol gestopt; overdag verschillende sprekers en workshops, ’s avonds borrel, diner en netwerkbijeenkomst met de Berlijnse Health 2.0 fractie. Dus nu pas het vervolg, met het voordeel dat ik een en ander heb kunnen laten bezinken en de belangrijkste inzichten en ‘take out’s’ met jullie kan delen.

Business Model Generation
We begonnen dag 2 met de Business Model Generation Canvas. Een onmisbaar instrument bij het analyseren, evalueren en innoveren van je business model. We kregen uitleg van de structuur, onderdelen van de ‘canvas’ en huiswerk om het voor je eigen bedrijf uit te werken voor de 2e masterclass van 9 tm 11 oktober in Barcelona. Zelf geef ik ook workshops Business Model Generation; het was leuk om te zien hoe vakgenoten Benson Garner en Jasper Bouwsma ermee omgingen. Ik moest me wel inhouden om niet bij de hand te lopen doen. Maar kon het toch niet laten ze even aan te scherpen over het onderdeel ‘waarde propositie’….

Evidence Based data
Bijzonder interessant onderdeel op dag 2 was de presentatie van Zack Cooper en Koen Torfs. Ze gingen in op de RCT (Randomized Controlled Trial) methodiek bekend binnen Farma.  Zij gaven aan dat RCT ‘the new hot thing to do in eCommerce’ is. RCT is volgens wikipedia: gerandomiseerd onderzoek met controlegroep. Het gaat om het valideren van je assumpties en dat dat heel goed kan aan de hand van Big Data. Sterker nog, het is eigenlijk een ‘sine qua non’ om te zorgen voor acceptatie (en daarmee financiering) van je innovatie. Pas als je echt kan aantonen dat je innovatie daadwerkelijk een verschil/voordeel oplevert, krijg je de handen op elkaar. Het willen hebben van tastbaar bewijs dat een innovatie effectief is, is ook niet zo onlogisch. Het schijnt dat ook rondom nieuwe medicijnen steeds meer afspraken worden gemaakt met farmaceuten dat ze pas volledige vergoeding krijgen als het middel daadwerkelijk op langere termijn bewijst beter te zijn. Uit de discussie die volgde, bleek dat het opzoeken van samenwerking met academische centra en ziekenhuizen hiervoor heel goed werkt omdat ook zij op zoek zijn naar interventies met nieuwe methodieken om beter onderzoek te kunnen doen. Zo krijg je co-creatie om innovaties door te kunnen voeren. Overigens voor ons met OWise weer een klein hoera momentje van op het goede spoor zitten; onze samenwerking met het UMC Utrecht om de positieve invloed van OWise op de behandeling van borstkanker patiënten te bewijzen loopt al en wordt naar verwachting begin 2014 gepubliceerd…

Health consumers – Trends & Perspectives
Jane Savage, bij Johnson & Johnson verantwoordelijk voor digitale innovaties in Noord Europa geeft vervolgens haar visie op de trends en ontwikkelingen op consumenten niveau. Heel herkenbaar zijn de de trends gericht op authenticiteit, integriteit en ‘personalized’; Jane gaf ze mooie beschrijvingen: ‘Custom made’ en ‘Tried & Trial’ (men wil bewijs en zekerheid dat iets echt goed is). ‘Harm Less’ vond ik ook treffend; men is steeds meer gericht op de ‘environmental impact’ van producten en diensten en iets waar elke onderneming rekening moet houden. ‘Keeping Pace’ en ‘The evolution of wired lives’ zijn meer gericht op de zoektocht naar oplossingen die zorgen dat het leven in alle hectiek beheersbaar blijft; men staat steeds meer open voor – digitale – oplossingen die hierin voorzien en het leven makkelijker maken. Tot slot was de trend ‘The evolution of Magic Moments’ een eye-opener: men is op zoek naar leuke, inspirerende en verrassende momenten. Weliswaar vluchtige ‘magic’ momenten, maar krachtig als je daar als product of dienst in slaagt. We hebben allemaal een stukje Harry Potter in ons…..

Benefit Edge Part 1 – Identifying your Core Value Proposition
Dag 3 was eigenlijk – naast de bedrijfspresentaties van deelnemers – geheel gewijd aan definiëren van je kerncompetenties en de waarde ervan voor je eindgebruikers. Centraal staat  dat klantcentrisch opereren cruciaal is (overigens zoals in elk management boek staat anno nu…). Rowan Jackson formuleerde het treffend: ‘Customer driven organizations deliver more shareholder value that financially driven organizations’. Probleem alleen binnen de zorg is: wie is je customer? Is dat de patiënt, de verzekeraar, de overheid, de zorginstelling? Per land verschilt het ook; in Engeland is de overheid gestuurde NHS alles bepalend, in Nederland zijn de verzekeraars meestal leidend. Binnen health care is de ‘buying proces’ cruciaal binnen je klant strategie; je moet goed in beeld hebben wie gaat betalen… Overigens, zoals in mijn vorige blog al aangegeven, blijf ik van mening dat je altijd de patiënt zelf voorop moet stellen; wij bepalen uiteindelijk wat wel en niet gaat werken… Boeiend was de theorie van Rowan dat ‘Value’ wordt bepaald door de ‘Product Quality’ + ‘Service Quality’ gedeeld door de ‘Price’ + ‘Cost of doing business from the customer perspective’. Oftewel de waarde zoals die wordt gepercipieerd gaat omhoog als de prijs lager is en er geen ‘hassel’ is om het product te kopen/gebruiken. Maar vooral als de product & service kwaliteit hoog ligt, zal de waarde direct hoger zijn. Als ik het zo teruglees een redelijk open deur maar met name op echte goede service geven, gaan veel bedrijven nat. Overigens blijkt voor klanten de ‘hassel’ oftewel het gedoe rondom een product of dienst gebruiken in 70% van de gevallen de reden te zijn dat ze weglopen. Als iets bijvoorbeeld te ingewikkeld is, haken ze af. Producten en diensten die naadloos aansluiten bij bestaande processen, hebben dus de grootste kans van slagen.

Privacy & CE markering
Hot item in Nederland maar ook elders in Europa: veiligheid van patiëntengegevens en privacy. Boodschap: zorg dat je al vanaf het allereerste begin dat goed regelt want als je het later moet doen, ga je de prijzenkast in… Toch ook hier weer een nieuw inzicht: privacy is zeker een issue, vooral als die wordt misbruikt. Ik begreep dat tijdens de masterclass een uitzending van Zembla hierover ging. Toch had Bleddyn Rees een mooie nadenker: als iemand ziek is, wil hij of zij de beste behandeling. Zeker wanneer het een zeldzame ziekte is, dan zal diegene graag het eigen medisch dossier open willen stellen om elke input te vragen dat kan leiden tot een betere behandeling. Privacy tegen misbruik moet dus keihard worden gehandhaafd, maar privacy als het gaat om delen van informatie ten behoeve van betere behandeling is echt een ander verhaal… Ergens moeten we die tweedeling in onze wetgeving zien in te bouwen.

Wederom dus een zeer waardevolle onderdompeling in de wereld van zorg innovatie. Wat ik niet beschreven heb, zijn de verschillende bedrijfspresentaties. Bijzonder boeiend om te zien hoe andere bedrijven bezig zijn met intelligente oplossingen. Die ga ik nog wel met jullie delen, maar laat ik voor nu als cliffhanger voor mijn volgende blog tussen nu en de Barcelona masterclass over 2 weken. Blijf tenslotte marketeer….

Rutger van der Lee

Meer over Rutger: http://www.linkedin.com/in/rutgervanderlee

Over ons…?
OWise is onderdeel van Px Healthcare, opgericht door Dr. Anne Bruinvels. OWise ondersteunt borstkanker patiënten, artsen en wetenschappers om samen te werken aan betere behandeling van borstkanker. OWise is winnaar van de aanmoedigingsprijs van de Artsennet Health App Awards 2013. Voor meer informatie:www.owise.nl en www.pxhealthcare.com

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter