Categorie | Software

Digitalisering faxverkeer in zorginstellingen helpt bij verkleinen van de papierberg en het terugdringen van zorgkosten

In recente berichtgeving over verplichte registraties in ziekenhuizen komt naar voren dat het bijhouden van papierwerk jaarlijks rond de 80 miljoen euro kost. Een groot onderdeel van de papierberg betreft het faxverkeer, variërend van 200.000 tot 300.000 stuks, per ziekenhuis, per jaar. Faxination, de software die faxverkeer digitaliseert, helpt bij het verlagen van de fysieke stapels papier en de zorgkosten en draagt daarmee actief bij aan de verbetering van kwaliteit in de zorg.

Het is berekend dat het handmatig versturen van een fax 4 euro kost en het digitaal verzenden van een fax slechts 1 euro. Zorginstellingen kunnen hierdoor miljoenen euro’s besparen op het faxverkeer door deze te digitaliseren. Het digitaliseren van documenten draagt tevens bij aan het beter toegankelijk en uitwisselbaar maken van patiëntendossiers. De privacy van de patiëntgegevens is hierbij gegarandeerd doordat de informatie alleen toegankelijk wordt gemaakt voor de betrokken medici. Door faxverkeer te digitaliseren wordt mede voorkomen dat papieren met privacy gevoelige informatie ‘rondslingeren’ waardoor de vertrouwelijkheid van gegevens nog beter gewaarborgd is.

Actuele gegevens
Door de integratie van Faxination met het bestaande Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) zijn de actuele gegevens van de patiënt direct beschikbaar waardoor deze sneller zorg op maat krijgt. Zorgverleners, die gebruik maken van de informatiesystemen, merken weinig van de invoering van de nieuwe software door de naadloze integratie met bestaande applicaties. Faxination kan worden geïntegreerd met elk type multifunctional (apparaat met meerdere functies als printen, kopiëren en scannen en faxen).

Kostenbesparing
Verdere verlaging van de zorgkosten wordt bereikt door de afname van het aantal benodigde manuren, minder beheer-en onderhoudskosten en door de daling van het gebruik van papier, inkt en stroom. Met Faxination kan een besparing op het faxverkeer worden behaald die kan oplopen tot 75%.

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter