Categorie | Infrastructuur

Dimence start met elektronische berichten aan huisartsen

Dimence verbetert de uitwisseling van patiëntinformatie met huisartsen door het elektronisch versturen van brieven en berichten. Deze service verhoogt de kwaliteit van de zorg en werkt tijdbesparend.

Naast de mogelijkheid om patiënten elektronisch te verwijzen, kunnen huisartsen nu ook elektronisch informatie over hun patiënt ontvangen van Dimence. Op deze manier kan de huisarts de informatie automatisch opnemen in het huisartseninformatiesysteem (HIS). Het gaat om berichten over patiënten die zijn opgenomen bij Dimence, bijvoorbeeld bij een interne overplaatsing of ontslag. Aanvullende elektronische brieven informeren de huisarts bijvoorbeeld over de intake, een voortgangsevaluatie of een crisissituatie. Dimence verstuurt de informatie via ZorgMail, een elektronisch communicatieplatform voor het veilig uitwisselen van berichten en veilige e-mail. De benodigde techniek is ontwikkeld in samenwerking met Impulse Info Systems en wordt toegepast in hun EPD/zorginformatiesysteem USER. Huisartsen die geen gebruik willen maken van de service, kunnen hun brieven per post blijven ontvangen.

Richtlijn
Dimence implementeert met deze nieuwe service de richtlijn ‘Informatie-uitwisseling huisarts tweedelijns ggz’. Deze is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en
GGZ Nederland in samenwerking met het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz). De richtlijn beschrijft de momenten waarop huisarts en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) informatie uitwisselen en om welke gegevens het gaat.

Kwaliteitverhogend en tijdbesparend
Een goede informatie-uitwisseling tussen huisarts en Dimence luistert extra nauw vanwege de precaire en vaak complexe problemen van patiënten. De behandeling bij Dimence is vaak langdurig. Een goede samenwerking tussen huisarts en Dimence is hierbij van groot belang. Bij de ontwikkeling van de richtlijn is voortdurend aandacht besteed aan het versterken van de samenwerking op een manier die niet alleen kwaliteitverhogend maar ook tijdbesparend werkt. De uitwisseling gebeurt volgens een gestructureerd format waardoor huisarts en ggz de inhoud van de rubrieken grotendeels kunnen overnemen vanuit hun informatiesysteem. Hierdoor voorzien ze elkaar met een geringe inspanning van adequate informatie die in het systeem van de ander wordt overgenomen.

Bron: Dimence

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter