Categorie | Zorginnovatie

E-hulp.nl en Center for eHealth Research bundelen krachten

E-hulp.nl en het Center for eHealth Research & Disease Management (CeHReS) gaan samenwerken op het gebied van implementatie en onderzoek naar online hulpverlening. Door de samenwerking kunnen gecombineerde trajecten van implementatie en praktijkgericht onderzoek aangeboden worden. Doel is om de kwaliteit van online hulpverlening te verbeteren en opschaling te versnellen. De samenwerking is 11 maart 2013 bekrachtigd.

Onderzoek
Stichting E-hulp.nl, kennis- en adviescentrum voor online hulpverlening, helpt instellingen en hulpverleners om online en blended zorg- en welzijnconcepten te ontwikkelen en in te voeren. Michael Milo van E-hulp.nl “De onderzoeken die CeHReS de afgelopen jaren heeft gedaan leveren veel bruikbare kennis op voor organisaties die online hulpverlening willen implementeren. Door aan onze implementatietrajecten onderzoek te koppelen ontstaat meer kennis over de werkende factoren binnen online interventies en de succesfactoren van opschaling. CeHReS heeft goede onderzoekers die zowel het proces als de uitkomsten kunnen monitoren.”

Implementatie
Het Center for eHealth Research & Disease Management van de Universiteit Twente onderzoekt hoe technologie bij kan dragen aan gezondheid, betere hulpverlening en kosteneffectievere zorg. De samenwerking met E-hulp.nl is er mede op gericht om te zorgen dat de verschillende onderzoeken beter met elkaar vergeleken kunnen gaan worden. Lisette van Gemert van CeHReS: “Als wij willen onderzoeken wat wel en niet werkt binnen online hulpverlening wil je dat de interventie zorgvuldig ontwikkeld en geïmplementeerd is, volgens de meeste recente inzichten. Met ruim tien jaar ervaring is dat bij E-hulp.nl in goede handen.”

Visie
Beide organisaties hebben dezelfde visie ten aanzien van implementeren en de wijze waarop interventies moeten worden aangeboden. Van Gemert: “Voor succesvolle invoering van online hulpverlening is betrokkenheid van verschillende stakeholders, zoals cliënten, zorgverleners, bestuurders en financiers, noodzakelijk. Daarnaast kunnen persuasive technieken ervoor zorgen dat mensen de interventie op de juiste manier gebruiken.” De samenwerking leidt tot gecombineerde trajecten van implementatie en praktijkgericht onderzoek die in een kort cyclisch proces tot verbetering van online hulpverlening leiden.

Zorg en Welzijnorganisaties worden geholpen met:

  • Vormgeven en monitoren van een praktische businesscase. Wat levert online hulpverlening op? Welke keuzes zijn hierbij te maken?
  • Vormgeven aan de beste inhoudelijke mix van blended behandeling
  • Monitoren, evalueren en bijstellen van het gebruik en resultaat van online hulp door hulpverleners en cliënten

Ook kunnen E-hulp.nl en CeHReS instellingen samen helpen om bijvoorbeeld mHealth of e-triage op de juiste manier in te zetten.

Bron: Stichting E-hulp.nl (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter