Categorie | Internet

E-learningmodules ‘Ouderen in Veilige Handen’ beschikbaar

In het kader van het VWS-Actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’ hebben Stichting Leerstation Zorg, het lectoraat Langdurige Zorg van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Noordhoff Uitgevers in samenwerking met MOVISIE in opdracht van het Ministerie van VWS drie doelgroepgerichte e-learningmodules ontwikkeld.

Naar schatting 200.000 ouderen worden jaarlijks slachtoffer van ouderenmishandeling.  Met het Actieplan Ouderen in Veilige Handen richt het ministerie zich op preventie, signaleren, melden en verbetering van de ondersteuning van slachtoffers. Eén van de concrete acties is het ontwikkelen en verspreiden van een e-learningmodule.

Professionals moeten getraind en opgeleid worden in het signaleren van ouderenmishandeling, anders missen zij signalen. Vervolgens moeten zij weten wat zij met deze signalen kunnen doen.

E-learningmodules ‘Ouderen in Veilige Handen’
Er zijn drie verschillende modules ontwikkeld, gericht op drie doelgroepen: (student)verpleegkundigen, (student)verzorgenden en (student)medici. De modules zijn online te volgen en worden voorafgegaan door en afgesloten met een toets. De modules kunnen een belangrijke rol spelen bij de implementatie van de meldcode in instellingen en leiden tot een certificaat met accreditatiepunten erkend voor het kwaliteitsregister V&V. Accreditatie voor module medici is bij GAIA aangevraagd. Gebruikers van de modules wordt gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar de effecten van de module, uitgevoerd door het lectoraat Langdurige Zorg van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Met de resultaten kan ouderenmishandeling nog beter worden aangepakt.

Tot 15 december gratis toegang
Tijdens het druk bezochte symposium ‘Signaleren Ouderenmishandeling’ op 8 oktober jl. zijn de modules online gezet en dus nu beschikbaar. Ter introductie zijn de modules tot 15 december 2012 gratis te doorlopen. De modules zijn in groepsverband en individueel te volgen.

Direct aan de slag
De modules zijn online te vinden op www.leerstationzorg.nl/ouderenmishandeling.

Bron: Noodhoff Uitgevers (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter