Categorie | Software

Ecare versterkt zorgaanbieders in de focus op kwalitatieve uitkomsten van zorg

Ecare heeft een expertiseteam opgezet om zorgaanbieders te voorzien van de juiste zorginhoudelijke informatie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarmee staan zorgaanbieders sterker in de dialoog met de financier en bij (externe) zorginhoudelijke inspecties.

Focus op kwaliteit van zorg
Zorgverzekeraars Nederland liet onlangs weten dat de dialoog met zorgaanbieders een prominentere plek krijgt in de zorginkoopprocedure. Ecare speelt in op deze verschuiving naar focus op de kwalitatieve uitkomsten zorg, met behulp van een Health Analytics expertiseteam dat zorgaanbieders o.a. ondersteunt in de dialoog met financiers en bij (externe) zorginhoudelijke inspecties.

Health Analytics
De Ecare software die het primaire zorgproces beslaan, zijn gebaseerd op het Omaha System. Met deze eenheid van taal is een enorme hoeveelheid gegevens te verzamelen m.b.t. de inhoud en kwaliteit van zorg, zoals het in kaart brengen van de doorlooptijd van cliënten met een bepaalde interventie. Met toestemming van cliënten voor geanonimiseerd gebruik van de dossiergegevens, filtert, analyseert en interpreteert Ecare deze gegevens en deelt de belangrijkste conclusies en aanbevelingen met de zorgaanbieder, zoals direct toepasbare, concrete hands on stappen en acties. Samen bereiden zij het gesprek met de financier voor.

Verbeteren van zorg
Health Analytics zijn daarnaast van essentieel belang bij het verbeteren van de zorg. Het helpt zorgorganisaties bij het identificeren van trends in zorg- en behandelingsresultaten en mogelijke speerpunten voor de organisatie en omvang van bepaalde problematiek inzichtelijk te maken. De zorginhoudelijke software van Ecare werkt sinds 2009 volgens de classificatiemethode Omaha System. Hierdoor zijn gegevens op eenduidige wijze, volgens een bewezen wetenschappelijke methode, geregistreerd en zeer geschikt voor Health Analytics.

Bron: Ecare

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter