Categorie | 5 vragen aan...

Een paar vragen aan… Alma Schaafstal

Op 18 januari organiseerde Stichting Toekomstbeeld der Techniek het symposium ‘Play on: gaming voor de nieuwe generatie senioren. Doel van de dag was om inspirerende toekomstvisies te ontwikkelen op hoe gaming een bijdrage levert aan het fysiek-sociale welzijn van de volgende generatie ouderen.

Tijdens het symposium stelde Mylène Ragon een paar vragen aan Alma Schaafstal, directeur Taskforce Innovatie regio Utrecht.

Wat zijn de kansen en barrières voor het toepassen van games in de zorg?
“Ik denk dat er al veel games zijn die je nu al kunt inzetten. Ik denk daarnaast dat je zonder al teveel moeite games geschikt kan laten maken voor ouderen. Wat ik een belangrijke belemmering vind is dat er niet goed wordt nagedacht over wat ouderen nu eigenlijk zelf willen. Er wordt nu nog teveel gedacht uit eigen perspectief vanuit de ontwikkelaar en te weinig vanuit degene die de game straks moet spelen. Ik denk dat heel goed is om na te denken hoe je gebruiker eruit ziet en doet. En volgens mij weten veel mensen niet wat ouderen beweegt”.

Wat willen ouderen nu eigenlijk?
“Ik weet ook niet wat senioren eigenlijk willen. Ik denk dat je het ze moet vragen. Ik denk wel als er onderwerpen gaan spelen zoals afnemende gezondheid en afnemende mobiliteit. Je zou je kunnen voorstellen dat je daar op gaat focussen. Maar je moet het vragen! Veel mensen blijven fit, maar er zijn ook mensen in de 60 die zich al gedragen als een kasplant. Je moet dus heel goed kijken naar de mensen die je tegenover je hebt”.

Zijn de ontwikkelingen dan zo recent dat de game-industrie voor het eerst met deze vraag vanuit de ouderenzorg wordt geconfronteerd?

“Het speelt al veel langer, maar er spelen wel interessante facetten mee. Veel jonge mensen die van een bepaalde opleiding komen willen een mooie game ontwikkelen wat ze zelf vooral erg leuk vinden. En dat is wat anders wanneer je een game wilt maken voor een bepaalde groep binnen een bepaalde context. Je moet dan ook een beetje gaan houden van die context. Je moet jezelf willen verbazen en inleven in de doelgroep. Sommige serious games zijn echt niet leuk of ze zijn te plat. Veel games zijn nu gericht op bewegen. Uit ons onderzoek gericht op obesitas moet je in een game juist niet beginnen over bewegen en gezond eten. Het gaat dan meer over zelf verantwoordelijkheid en keuzes maken in je eigen leven. Je ziet dat al die games hun doel voorbij schieten, want die steken in op bewegen. Het stikt van de kansen om te bewegen en die doelgroep wilt dat niet. Je moet nadenken over wat mensen echt beweegt. Ik wil de game-industrie vooral meegeven dat zij echt van ouderen moeten gaan houden”.

Meer informatie over het symposium Play on en de toekomstverkenning Serious Games voor Senioren op www.stt.nl/gamesvoorsenioren

Auteur: Mylène Ragon en Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

© Digitalezorg.nl

One Response to “Een paar vragen aan… Alma Schaafstal”

  1. marij schreef:

    Interessant om te lezen dat hierbij, net als bij vele andere (technologische) vernieuwingen, de gebruiker niet centraal staat. Zonder het betrekken van de ‘user’ in een vroeg stadium van het ontwikkelproces, zal een ‘producer’ geen succesvol product kunnen leveren. Zo blijkt uit diverse theorieën, o.a. user-producer interaction in het kader van innovatie-theorie, maar ook marketing theorien beschrijven de rol van de gebruiker.
    Hierbij vraag ik me dan weer af: wat kunnen we daaraan doen: hoe zorgen we ervoor dat de producent in goed contact komt met de gebruiker?
    Ontbreekt het aan gelegenheden waarop deze twee groepen elkaar kunnen leren kennen?

Trackbacks/Pingbacks


Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter