Categorie | eHealth

Eerste Onlinehulpstempels voor ‘Alcohol en Ik’ en ‘Praten Online’

De internetprogramma’s ‘Alcohol en Ik’ en ‘Praten Online’ hebben als eerste officieel een Onlinehulpstempel toegekend gekregen. Dit betekent dat deze programma’s voldoen aan de kwaliteitscriteria voor e-mental health interventies.

Het Onlinehulpstempel is een keurmerk dat consumenten en hulpverleners duidelijkheid wil bieden over de kwaliteit van online hulpprogramma’s op het gebied van de geestelijke gezondheid.

‘Alcohol en Ik’ van Bouman GGZ is een online training voor volwassenen die je helpt bewust te worden van je alcoholgebruik en – als je dat wilt – om te minderen of stoppen. ‘Praten Online’ van Jeugdriagg Noord Holland Zuid is bedoeld voor jongeren met depressieve en angstklachten. Via Praten Online kunnen deze jongeren kosteloos, anoniem en laagdrempelig chatten met professionele hulpverleners.

Toetscriteria en gebruikersoordeel
Om het Onlinehulpstempel te verwerven moet de aanbieder eerst met behulp van een vragenlijst  het eigen aanbod beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van criteria als effectiviteit, transparantie, gebruikersvriendelijkheid en techniek en veiligheid. De lijst moet vervolgens formeel worden ingediend voor beoordeling door ggz en e-health experts. Deze experts, waarvan de meeste zelf werkzaam zijn bij ggz instellingen en/of op het terrein van e-mental health, controleren of aan de criteria is voldaan. Experts keuren alleen programma’s waar ze zelf niet bij betrokken zijn. Nadat experts hun oordeel hebben gegeven zijn de gebruikers aan zet. Via een link op www.alcoholenik.nl en www.pratenonline.nl kunnen zij de programma’s een rapportcijfer geven en hun ervaringen delen. Het expertoordeel en gebruikerservaringen geven consumenten een beter beeld van de betrouwbaarheid en effectiviteit van een programma.

Achtergrond Onlinehulpstempel
Er komt steeds meer online hulpaanbod op de markt. Mensen beoordelen de betrouwbaarheid van een website voor bijna 50% op het uiterlijk, terwijl dit niets zegt over de kwaliteit van het aanbod. Consumenten, maar ook huisartsen of maatschappelijk werkers, kunnen daardoor moeilijk beoordelen welk aanbod deugt en welk niet. Het Onlinehulpstempel moet daarin verandering brengen. De consument ziet met het Stempel welk aanbod betrouwbaar is, hulpverleners biedt het meer zekerheid dat ze patiënten naar een goede site doorverwijzen.

Het Onlinehulpstempel is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS in samenwerking met ggz-professionals die aan de wieg hebben gestaan van e-Mental Health in Nederland.  De volgende organisaties zijn betrokken bij het Onlinehulpstempel: 113 Online, Altrecht, AMC-UVA, Dimence, GGZ Nederland, Interapy, Jeugdriagg Noord Holland Zuid, Lentis, Stichting E-hulp.nl, Netwerk Online Hulp, Tactus, TNO, Trimbos-instituut en VNN (Verslavingzorg Noord Nederland).

Kijk op www.onlinehulpstempel.nl voor meer informatie over het Onlinehulpstempel.

Bron: Trimbos

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter