Categorie | eHealth

Eerste uitkomsten grootste klinische thuiszorgstudie

Koninklijke Philips Electronics was verheugd over de resultaten van een klinische thuiszorgstudie die vandaag door het Britse ministerie van Volksgezondheid werden gepubliceerd. Met een onderzoekspopulatie van circa 6000 patiënten op drie locaties verspreid door Groot-Brittannië is deze twee jaar durende studie wereldwijd de grootste in zijn soort die ooit is uitgevoerd, voor zover bekend. De klinische studie, genaamd `WSD (Whole System Demonstrator)-programma, werd gesubsidieerd door het Britse ministerie van Volksgezondheid. De studie had tot doel om wetenschappelijk bewijslijst te vergaren die de meerwaarde van de inzet van telezorgsystemen in de zorg onderbouwt. De ingezette oplossingen waren gericht op het verlagen van de financiële druk op de zorg voor chronisch zieken.

De eerste resultaten van het WSD-programma laten zien dat indien correct ingezet klinische telezorg een afname van 15% van het aantal personen dat op de afdeling Spoedeisende Hulp werd opgenomen, 20% afname van spoedopnames, 14% afname van ziekenhuisopnames, 14% afname in het aantal ligdagen en 8% reductie van de zorgkosten. Het meest opmerkelijk was een 45% afname van het sterftecijfer.

Philips werd geselecteerd als een van de slechts drie leveranciers van TeleHealth-technologieën in het kader van het WSD-programma. Philips leverde het patiëntbewakingssysteem op afstand Motiva aan circa 550 patiënten met hartfalen, COPD (chronic obstructive pulmonary disease) en diabetes in het Londense stadsdeel Newham. Newham worstelt met de zware taak om langdurige zorg te leveren aan meer dan 17% van de populatie. Bovendien heeft het stadsdeel het hoogste percentage diabetespatiënten en de hoogste sterftecijfers als gevolg van beroerte. Dat bewijst eens te meer hoezeer het zorgstelsel onder druk staat in het Verenigd Koninkrijk. Philips leverde verder een bijdrage aan de WSD-studie in de vorm van een zogeheten `zorgtraject’: het plan dat bepaalt hoe de patiënt wordt bewaakt en hoe deze informatie verstrekt en ontvangt.

“Philips vervult al meer dan tien jaar een voorhoederol als aanbieder van thuiszorgoplossingen. Wij blijven ons inzetten voor het leveren van innovatieve thuiszorgoplossingen die patiënt en zorgverlener met elkaar in contact brengen, en voor het faciliteren van de bewaking en behandeling van chronische aandoeningen. Op deze manier kunnen wij een wezenlijke rol spelen bij het leveren van betere zorgkwaliteit tegen lagere kosten,” aldus Steve Rusckowski, CEO bij Philips Healthcare. “De bemoedigende eerste resultaten van de WSD-studie bevestigen de waarde van onze strategie en geven een impuls aan een duurzame vorm van samenwerking met zorg- en thuiszorgverleners. Ze stellen ons in staat wezenlijke innovaties te ontwikkelen die voorzien in klinische behoeften en die de patiënt een betere kwaliteit van leven bieden.”

Wat betreft de extra kosten die de invoering van TeleHealth-technologieën met zich meebrengt, gaf Malcolm Hart, hoofd van de afdeling thuisbewaking van Philips UK, de volgende reactie: “De behandeling van chronische aandoeningen kost de Britse NHS miljarden per jaar. Invoering van het Philips-patiëntbewakingssysteem Motiva zou maximaal EUR100 per patiënt per maand aan zorgkosten betekenen. De eerste resultaten van het WSD-programma laten zien dat thuisbewakingstechnologieën, indien correct toegepast, kunnen leiden tot een daling van het aantal ziekenhuisbezoeken van patiënten met een chronische aandoening. Als je dan bedenkt dat vervoer naar Spoedeisende Hulp of een ziekenhuisopname al gauw EUR3500 kost, zouden thuisbewakingstechnologieën tot een efficiënter middelengebruik van de NHS kunnen leiden, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgkwaliteit.”

Het Philips-patiëntbewakingssysteem Motiva analyseert de vitale functies van de patiënt (bloeddruk, gewicht en bloedsuikerconcentraties) via thuisbewakingssystemen die draadloos met de tv van de patiënt thuis zijn verbonden. Eventuele afwijkingen in de vitale functies worden via een beveiligde breedbandverbinding verzonden naar zorgprofessionals, die de gegevens op afstand beoordelen. Via Motiva ontvangen patiënten al in een vroege fase meldingen over hun gezondheidstoestand, zodat ze thuis actie kunnen ondernemen om hun gezondheid te verbeteren. Ze hoeven dus niet te wachten tot hun situatie is verergerd en ze de Spoedeisende Hulp moeten bezoeken of ziekenhuisopname noodzakelijk is geworden.

Motiva verstrekt educatieve zorginformatie in de vorm van video’s, herinneringen voor het innemen van medicatie en gezondheidstips op basis van evaluaties op afstand door zorgprofessionals van de doorlopend bewaakte vitale functies, en verschilt in dat opzicht van traditionele thuisbewakingstechnologieën. De educatieve informatie is bedoeld om de patiënt te `stimuleren’ hun dagelijkse gewoonten op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en medicatie zo aan te passen dat ze beter omgaan met hun chronische aandoening.

Yvonne Fenn werkt als algemeen hoofd bij de afdeling Noord-Oost van de NHS Foundation Trust Oost-Londen. Met betrekking tot de voordelen voor patiënten en zorgverleners merkte ze het volgende op: “Motiva laat zich eenvoudig afstemmen op de behoeften van zowel patiënten als zorgprofessionals. Zorgteams kunnen klinische gegevens van de patiënt bekijken en het ziekteproces analyseren om te zien of de klinische waarden een stijgende of dalende trend vertonen, en waar nodig voor de juiste follow-up zorgen. Op hun beurt hebben patiënten meer het gevoel dat iemand over hun gezondheid waakt, terwijl ze toch gewoon thuis hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. Bovendien ontvangen ze ondersteuning in de vorm van instructievideo’s met onderwerpen die zijn afgestemd op hun zorgbehoeften. Daardoor krijgen ze meer greep op hun aandoening en kunnen ze hun gedrag aanpassen, waardoor de kans op toekomstige complicaties en heropnamen wordt verkleind.”

Gewapend met de eerste resultaten van het WSD-programma kan Philips samen met zorgprofessionals gaan bekijken hoe technologieën als Motiva breder beschikbaar kunnen worden gesteld aan patiënten met bijvoorbeeld een chronische hartaandoening, COPD of diabetes. Malcolm Hart zei verder: “Ik ben enthousiast over de positieve resultaten die we vandaag. Bij Philips geloven wij immers dat er ruimte is voor een bredere toepassing van thuisbewakingstechnologieën, ook bij patiënten met minder ernstige aandoeningen of bij mensen die simpelweg een actievere rol willen spelen bij het bewaken van hun gezondheid. Gesterkt door de gisteren gepubliceerde resultaten blijven wij dan ook zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor thuisbewakingstechnologieën in de toekomst.”

Bron: Philips

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter