Categorie | EPD

Eindelijk veilige elektronische uitwisseling…

Als de patiënt er toestemming voor geeft kunnen medische gegevens straks veilig, betrouwbaar en elektronisch worden uitgewisseld. “Eindelijk”, zegt NPCF-directeur Wilna Wind. “We zijn blij dat we nu met de zorgaanbieders tot een akkoord zijn gekomen. Ze zien in dat een elektronische uitwisseling leidt tot verdere verbetering van kwaliteit van zorg.” Vandaag wordt een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de zorgaanbieders en de NPCF bekend maken tot een akkoord te zijn gekomen over een definitieve doorstart van elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt.

Doorstart
De NPCF is blij dat zorgaanbieders hebben afgesproken dat ze aansluiting bij het Landelijk Schakelpunt in 2012 als kwaliteitseis vaststellen. Zorgverzekeraars gaan dit hanteren als voorwaarde voor het inkopen van zorg. En dat is goed nieuws voor de patiënt. “Want dan kan de onderlinge afstemming tussen zorgverleners verder verbeteren en kunnen de gevolgen van fouten in overdracht beperkt worden. Patiënten vinden het een belangrijke voorwaarde dat ze eerst expliciet toestemming moeten geven voordat zijn of haar medische gegevens kunnen worden uitgewisseld. Deze eis wordt opgelegd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het veld neemt het nu over, en de patiënt kan kiezen. Dit vinden wij het best denkbare scenario.”

Persoonlijk Gezondheidsdossier
Er is bij eerdere pogingen om elektronische uitwisseling van de grond te krijgen vaak gesproken over het inzagerecht van patiënten. De NPCF heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat het voor patiënten mogelijk wordt om de eigen medische gegevens elektronisch in te zien. De NPCF start met ingang van 1 januari 2012 een project met als doel te komen tot inzage en zeggenschap voor de patiënt. De NPCF wil er met dit project naartoe dat iedereen die gebruik maakt van de gezondheidszorg straks toegang heeft tot een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD). “Er zijn op dit moment al een paar goede voorbeelden van dit soort initiatieven vanuit zorgverleners. MijnZorgnet is er een van,” noemt Wilna Wind. “Wij gaan hier nu concreet mee aan de slag. Patiënten zijn als het aan ons ligt niet meer afhankelijk van de artsen om hen toegang te geven tot de eigen medische gegevens.”

Bron: NPCF

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter