Categorie | Actueel

Havenziekenhuis succesvol in productie met zorgvraag gericht werken van NEXUS

ScreenHunter 25

NEXUS Nederland heeft succesvol ‘Zorgvraag gericht werken’ van het NEXUS / EPD geïmplementeerd bij het Havenziekenhuis. Na een project van enkele maanden is het Havenziekenhuis overgegaan van het episode gebaseerde statusvoeren naar de nieuwe zorgvraag gestuurde manier van statusvoeren. Een automatisch gevolg van deze overgang is dat de logistieke en medische processen van het Havenziekenhuis vereenvoudigd worden.

Het elektronisch statusvoeren, het chronologisch vastleggen van medisch relevante informatie tijdens de behandelingen van een patiënt, is een essentieel en geïntegreerd onderdeel binnen het NEXUS / EPD. Een belangrijk verschil met traditionele statusvoering is dat met zorgvraag gericht werken, multidisciplinair samenwerken rondom één of meerdere zorgvragen van een patiënt vergemakkelijkt wordt. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat, naast de zorgverleners binnen een ziekenhuis, ook andere zorgverleners in de zorgketen en de patiënt zelf, kunnen worden toegevoegd aan de status van de behandeling.

Tijdens de implementatie bij het Havenziekenhuis is er veel aandacht besteed aan de methodiek en impact van de omslag naar zorgvraag gericht werken. Boudewijn Krenning, cardioloog en tevens projectleider Havenziekenhuis heeft hierin een voortrekkersrol in de vakgroepen gespeeld. Per vakgroep was een medisch specialist aanspreekpunt voor de werkgroep en er is per specialisme specifieke aandacht en scholing besteed aan deze nieuwe manier van werken. Gevolg van deze gerichte aanpak is dat er een unieke aanpassing is doorgevoerd in de formulieren van de verschillende specialismen, waardoor de keuze van de zorgvraag eenvoudiger wordt.

‘Het personeel van NEXUS heeft in dit project nauw samengewerkt met de applicatiebeheerders en de projectleden binnen het project ‘Zorgvraag gestuurd EPD’ in het Havenziekenhuis om alles op tijd af te krijgen, in een relatief kort tijdsbestek.
Dit is op een prima manier en in goede samenwerking verlopen’, aldus Nicole van den Bergh, projectmanager NEXUS en Wijnand Weerdenburg, extern adviseur. ‘Dagelijks is een ronde langs alle poliklinieken gelopen om te kijken hoe er na enkele dagen gewerkt wordt met het zorgvraag gericht werken. We zien een snelle adaptatie van de nieuwe werkwijze’.
Weerdenburg vervolgt: ‘Nadat in december 2016 het projectplan de status definitief kreeg hebben we binnen 14 weken alle voorbereidingen getroffen, met specialisten getest, specialisten getraind en een (bijna) vlekkeloze overgang. Met een gerust hart sluiten we volgende week dinsdag conform planning het project formeel af”. Cor Gunther, manager IT Havenziekenhuis beaamt: ‘Het project is goed voorbereid en dankzij de gemeenschappelijke inzet van het personeel van het Havenziekenhuis en NEXUS is het project binnen budget én tijd succesvol afgerond. Mede door hen kunnen we terugkijken op – wederom – een fijne samenwerking’!

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter