Categorie | Domotica

Helft senioren in Zwolle en Kampen wil meer thuistechnologie

Ongeveer 1.000 senioren uit Zwolle en Kampen hebben begin dit jaar meegewerkt aan een onderzoek naar thuistechnologie in de gemeenten Zwolle en Kampen. Thuistechnologie draagt er aan bij dat senioren zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Onderzoeksbureau Atrive onderzocht in opdracht van beide gemeenten de bekendheid, de gebruiksbehoefte en de voordelen van thuistechnologie.

Thuistechnologie is enerzijds het besturen van elektronische toepassingen in de woning, zoals het verwarmen, ventileren en verlichten. Anderzijds gaat het om het gebruik van diensten uit de woonomgeving zoals alarmeren en telefoneren. Thuistechnologie kan in overleg met de bewoners flexibel worden toegepast, op elke plek, op elk tijdstip, met een gebruikersvriendelijke bediening en desgewenst op afstand.

Bijna 1.000 senioren uit Zwolle en Kampen hebben de enquete schriftelijk of digitaal ingevuld en 23 senioren namen deel aan een workshop. Het onderzoek is daarmee zeer representatief. De gemeenten Zwolle en Kampen danken alle senioren die deel hebben genomen aan de enquetes of workshops voor hun tijd en inzet!

De resultaten
Bijna een derde van de ondervraagde senioren heeft weleens gehoord van thuistechnologie. De groep geeft aan behoefte te hebben aan thuistechnologie op het gebied van veiligheid, comfort en energiebesparing. Technologie als middel voor sociaal contact en zorg op afstand is minder bekend bij de ondervraagden. Ruim 80% wil in de huidige woning blijven wonen en de meerderheid denkt dat thuistechnologie daarbij kan helpen. De onderzoekers onderstrepen dat de inzet van thuistechnologie positieve maatschappelijke effecten teweeg brengt. Mensen voelen zich veiliger, hebben meer comfort, raken uit hun sociale isolement of gaan zuiniger om met energie. Tegelijk worden mantelzorgers en andere hulpverleners ontlast.

Het onderzoek naar thuistechnologie bij senioren in Zwolle en Kampen is onderdeel van het programma `Innovatie in de Zorg Zwolle Kampen Netwerkstad’ waarvoor de Provincie Overijssel middelen beschikbaar heeft gesteld. In een tweede tranche projecten krijgt het onderzoek nu een direct vervolg en streven de gemeenten naar concrete invulling ervan.

Bron: Gemeente Kampen (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter