Categorie | Infrastructuur

Integratie e-Overdracht in Gino Transfer

Jaarlijks worden 300.000 verpleegkundige overdrachten uitgeschreven door verpleegkundigen en verzorgenden waarbij de patiënt van de ene naar de andere zorginstelling wordt overgeplaatst. Een tijdrovend proces dat door het ontbreken van een berichtenstandaard veel knelpunten kent. Om de kwaliteit en de continuïteit van de verpleegkundige zorg tussen organisaties te verbeteren heeft het Nictiz onlangs het elektronisch verpleegkundig overdrachtsbericht (e-Overdracht) ontwikkeld. Gino heeft zich ingezet om dit overdrachtsbericht te realiseren en zal e-Overdracht gaan implementeren in Gino Transfer.

Er zijn verschillende knelpunten in de verpleegkundige overdracht. Zo is de administratielast hoog en is eenduidige uitwisseling en hergebruik van gegevens niet mogelijk. Het komt dan ook vaak voor dat een patiënt bij binnenkomst in de ontvangende instelling vragen moet beantwoorden die niet in de overdracht staan, maar wel bekend waren in de zorginstelling waar de patiënt vandaan komt. Met het elektronisch verpleegkundig overdrachtsbericht is het mogelijk om informatie eenduidig uit te wisselen, informatie te hergebruiken, dubbelregistratie te voorkomen en een volledige overdracht te realiseren. Hierdoor wordt de efficiëntie en de kwaliteit van de verpleegkundige overdracht verbeterd.

Het overgrote deel van de e-Overdracht gegevens zijn reeds beschikbaar in het overdrachtsformulier van Gino Transfer. Dit maakt Gino Transfer al een zeer effectief hulpmiddel in het overdrachtsproces, dat de registratielast radicaal vermindert en de kwaliteit en de continuïteit van de verpleegkundige overdracht verbetert. In de loop van 2012 zal de nieuwe berichtenstandaard volledig  worden geïntegreerd in de applicatie.

Ten behoeve van het elektronisch overdrachtsbericht is een dataset ontwikkeld. Deze dataset bevat zorginhoudelijke gegevens voor het uitwisselen van informatie tussen verpleegkundigen en verzorgende in de zorgketen. Deze dataset is getoetst aan de toepasbaarheid in alle sectoren in de zorg en is tot stand gekomen op initiatief van het V&VN en Actiz. De dataset is beschikbaar op de website van het Nictiz.

Bron: Gino (nieuwsbrief)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter