Categorie | Zorginnovatie

Jan Rietsema geïnstalleerd als lector bij Zuyd

Op vrijdag 25 november wordt dr. Jan Rietsema officieel geïnstalleerd als lector Technologie in de Zorg aan Zuyd Onderzoek. De titel van zijn lectorale rede heet ‘Betekenisvolle Technologie in de Zorg’. Jan Rietsema versterkt sinds augustus 2011 dit lectoraat bij Zuyd.

Betekenisvolle Technologie in de Zorg
Het Lectoraat Technologie in de Zorg speelt een initiërende en stimulerende rol bij innovaties in de langdurige zorg. Zorginstellingen, professionals en bedrijven doen onderzoek bij cliënten van zorg- en kennisinstellingen. Dit levert nieuwe kennis op waar professionals en cliënten in de zorg baat bij hebben en deze kennis wordt weer geïmplementeerd in de zorgopleidingen van Zuyd. Het gaat daarbij steeds om de toepassing van technologie.

Multistakeholder community
Hoewel er voldoende aanleiding en urgentie is om technologie in de zorg verder te ontwikkelen, is er nog steeds sprake van een kloof tussen technologie en zorg. Eveneens van een traag verlopend innovatieproces. De beschikbare technologie wordt niet altijd succesvol toegepast omdat de betekenis ervan niet altijd vanzelf­sprekend is. Gebruikers bepalen of iets betekenis heeft of niet. Dit wordt beschouwd als een sleutel voor succesvolle implementatie van technologie in de zorg.

Het zijn de patiënt en de zorgprofessional voor wie de betekenis duidelijk moet zijn. Om aan zorginnovaties betekenis te geven, is het raadzaam de direct betrokkenen al in een vroeg stadium bij het zorgontwikkelingsproces te betrekken. Hierdoor wordt een ‘multistakeholder community’ gevormd. Deze samenwerking vraagt om nieuwe businessmodellen waarin alle drie de sectoren uit de trias zorg, onderwijs en bedrijfsleven zich ondernemend dienen op te stellen. Vanuit het lectoraat willen wij eraan bijdragen dat technologie betekenis krijgt en ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

Rietsema
Jan Rietsema (1964) heeft experimentele natuurkunde gestudeerd en is afgestudeerd in de medische fysica. Na zijn promotieonderzoek werkte hij aan de Technische Universiteit Eindhoven en heeft het Instituut voor Gerontechnologie mee opgebouwd.

Binnen dit instituut wordt onderzoek gedaan naar ouderen in hun technische omgeving. Ruim 10 jaar heeft Rietsema zich bezig gehouden met toegepast onderzoek en onderwijs aan de universiteit. Daarna is hij als business developer medische technologie bij TNO Industrie en Techniek gaan werken. Hierna waren kenniscirculatie en innovatie voor de ‘human health’ leidende thema’s als innovatie adviseur en teamleider bij Syntens, innovatie netwerk voor MKB ondernemers. Vanaf 2009 is hij senior consultant bij Minase in Tilburg. Minase richt zich op de definitie en inrichting van innovatieve businessmodellen waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn, onder andere in life sciences, medische technologie en zorg.

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter