Categorie | eHealth

Keurmerk borgt patientveiligheid

De Stichting Quality Assurance E-health (QAEH) heeft gisteren 3 certificaten uitgereikt aan organisaties die op een veilige manier zorg op afstand verlenen.

De onafhankelijke stichting toetst of organisaties aan de eisen voldoen die zijn gebaseerd op de nationale norm NEN 8028 (Medische informatica – Kwaliteitseisen telemedicine). Deze norm voor zorg of afstand is de voorloper van de internationale norm voor E-health. De stichting heeft als doel om middels keurmerkverlening de patientveiligheid en de kwaliteit van de bestaande en toekomstige E-health diensten te waarborgen.

Zorg op afstand wordt door minister Schippers als de belangrijke hedendaagse innovatie in de zorg gezien. Uiteraard moet deze manier van zorgverlening wel veilig worden toegepast. QAEH heeft de NEN 8028 vertaald naar toetsbare eisen. De eisen hebben betrekking op het in kaart brengen van de risico’s, het voorkomen of verkleinen ervan en het borgen van samenwerking tussen de partijen die gezamenlijk de zorg op afstand leveren.

Bij het opstellen van de eisen zijn alle betrokken ketenzorgpartijen, zoals de patienten, zorgprofessionals, zorginstellingen, leveranciers en fabrikanten betrokken geweest. Hierdoor is de patientveiligheid en kwaliteit in de gehele zorgketen zeker gesteld. De organisaties zijn getoetst door onafhankelijke toetsers en voldoen aan de eisen zodat de door hen geleverde zorg op afstand veilig is. QAEH stimuleert de ketenzorgpartijen om de kwaliteit te verhogen en de patientveiligheid te borgen door hen te helpen en te ondersteunen. Zo biedt de stichting de mogelijkheid om een opstapcertificaat te verkrijgen met als verplichting dat de betreffende partij binnen drie jaar volledig aan alle eisen voldoet.

De organisaties die vandaag het certificaat ontvangen voldoen aan de eisen en zijn: Medizorg, KSYOS TeleMedisch Centrum en ZuidZorg. De gebieden waarop de certificaten zijn afgegeven zijn: “Het leveren van zorg op afstand betreffende UVB lichttherapie”, “het als zorginstelling leveren van TeleEerstelijnsDiagnostiek, TeleConsultatie en TeleMonitoring met bij haar aangesloten huisartsen, medisch specialisten en paramedici ten behoeve van haar patienten” en “Verzorgende en verpleegkundige interventies bij thuiszorg clienten met behulp van Informatie- en Telecommunicatie- technologie en het scheppen van condities het beheer van de processen en de ontwikkeling ten behoeve van zorg op afstand”.

Patientenfederatie NPCF is actief betrokken geweest bij de ontwerp van de NEN-norm Telemedicin ( NEN8020). In een apart hoofdstuk wordt in deze norm aandacht besteed aan het gebruikersperpectief. Ook bevat de NEN-norm kwaiteitseisen voor het gebruikersperpectief. Ook heeft de patientenfederatie meegewerkt aan de vertaling van de norm in toetsbare eisen voor een zorgverlener en/ of leverancier.

Bron: NPCF (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter