Categorie | EPD

Laurens zet ECD mijnCaress in voor het vernieuwen van de zorg

Op 28 november sloot zorgorganisatie Laurens een overeenkomst met PinkRoccade Healthcare voor de invoering van het elektronisch cliëntdossier (ECD) mijnCaress. Vanaf januari 2015 maken de medewerkers van Laurens gebruik van mijnCaress voor de integrale ondersteuning van de dienstverlening.

Migratie naar één ECD
Na een brede marktoriëntatie en een intensief selectietraject koos Laurens voor mijnCaress van PinkRoccade Healthcare. Afgelopen maanden is gestart met het opstellen van een projectplan en op 28 november tekenden beide partijen het contract. Hiermee startte ook de formele kick-off van het migratieproject. Laurens zal van de huidige zes verschillende cliëntinformatiesystemen migreren naar één ECD, mijnCaress van PinkRoccade Healthcare.

Zelfstandig en betekenisvol leven
Laurens stelt haar cliënten in staat om zelfredzaam te zijn en een betekenisvol leven te leiden als zij ouder worden of specialistische hulp nodig hebben. Uitgangspunt is dat iedere cliënt – met de mensen in zijn sociale netwerk en afhankelijk van zijn mogelijkheden – een eigen invulling geeft aan het zelfstandig en betekenisvol leven en dus ook aan de dienstverlening die hij daarvoor nodig heeft.

Integraal werken
Deze veranderende positie van de cliënt vraagt om aanpassing van de werkwijze van Laurens. Marc Scholten (lid Raad van Bestuur bij Laurens): “De dienstverlening van Laurens verandert van zorgen vóór naar zorgen dát. De inzet van de medewerkers volgt de afspraken die met cliënten zijn gemaakt. Om de dialoog met de cliënt te faciliteren, koos Laurens voor een informatiesysteem dat de onderlinge samenwerking ondersteunt van iedereen die bij de dienstverlening betrokken is en dat voor alle financieringsvormen van Laurens van toepassing is.”  Het ECD mijnCaress van PinkRoccade Healthcare zorgt ervoor dat de betrokken medewerkers van Laurens over een actueel totaalbeeld van een cliënt beschikken en over gegevens om de dienstverlening beter te monitoren en te sturen. Het zorgt er ook voor dat de geleverde dienstverlening vanuit één systeem voor alle financieringsvormen eenvoudig kan worden gefactureerd.

BronL PinkRoccade Healthcare (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter