Categorie | Domotica

Leefstijlmonitoring biedt uitkomst in zorg voor kwetsbare ouderen

Bij kwetsbare ouderen die alleen thuis wonen, kunnen schrijnende situaties ontstaan. Dat blijkt opnieuw uit recent onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Leefstijlmonitoring kan helpen dit te voorkomen. Deze technologie maakt het mogelijk problemen te herkennen voordat zich een crisissituatie voordoet. Daarom stimuleert kenniscentrum Vilans de inzet van leefstijlmonitoring.

Wat is het?
Leefstijl- of leefpatroonmonitoring geeft zorgorganisaties inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende cliënten. Sensoren in de woning registreren over een langere periode de activiteiten van de cliënt. Zorgmedewerkers, casemanagers en mantelzorgers kunnen daardoor veranderingen in het activiteitenpatroon van de cliënt vaststellen, bijvoorbeeld als de cliënt ’s nachts gaat dwalen. Acute veranderingen kunnen direct worden gemeld aan een zorgmedewerker.

Toegevoegde waarde
Leefstijlmonitoring maakt het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Uit onderzoek bij onder andere zorgorganisaties Proteion en Bruggerbosch is gebleken dat leefstijlmonitoring ook een verbetering van de kwaliteit van de zorg geeft, doordat zorgverleners beter op de hoogte zijn van de actuele situatie. Daarnaast zijn minder huisbezoeken nodig door bijvoorbeeld de eerstverantwoordelijk verpleegkundige en vermindert het de stress van elders wonende mantelzorgers.
Vooral bij alleenwonende kwetsbare ouderen met een progressief ziektebeeld zoals dementie kan leefstijlmonitoring van grote betekenis zijn.

Hoe werkt het?
In een aantal ruimtes van de woning van de cliënt bevinden zich sensoren. Deze communiceren draadloos met een centrale unit die is verbonden met internet. De sensoren registreren de activiteiten van de cliënt. Een computerprogramma interpreteert de gegevens en stelt deze online beschikbaar aan de zorgmedewerker, casemanager en ook mantelzorgers via een beveiligde website. Zij kunnen hiermee veranderingen in het activiteitenpatroon opmerken. Het systeem werkt alleen bij eenpersoonshuishoudens.

De technologie is in principe minder geschikt om zeer snel, bijvoorbeeld binnen een kwartier, noodsituaties te signaleren. Wel kan het systeem vaststellen dat iemand langdurig op de grond ligt: dit wordt na een aantal uren gesignaleerd. Dit voorkomt dat een alleenwonende oudere na een val een hele nacht op de grond ligt voordat hij of zij wordt gevonden door de thuiszorg of mantelzorg.

Bewezen technologie
Er zijn in Nederland twee systemen voor leefstijlmonitoring op de markt die de status hebben van ‘bewezen technologie’ volgens de criteria die Vilans hanteert: minimaal 1 jaar in de praktijk van de langdurende zorg toegepast met een positief evaluatieonderzoek. Het gaat om Tunstall ADLife (UK) en het Livind ADL-systeem. Daarnaast is er het UAS-systeem van Dutch Domotics, dat technisch dezelfde opbouw heeft als de leefstijlmonitoringsystemen; dit systeem is specifiek gericht op detectie van mogelijke noodsituaties en omvat (nog) geen leefstijlmonitoring.

Meer informatie hier.

Bron: Vilans (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter