Categorie | eHealth

Nog te weinig rendement met online behandelplatformen in de GGZ

1_39

Er wordt nog te weinig rendement behaald met de inzet van online behandelplatformen in de GGZ.
Weliswaar beschikt meer dan de helft van de GGZ-behandelaren over een online behandelplatform, maar zij bieden dit weinig aan cliënten aan. Minder dan 1 op de 10 GGZ-cliënten komt in aanraking met e-health als onderdeel van de behandeling. Er is veel winst te behalen in de implementatie door behandelaren beter te ondersteunen, e-health te integreren in het zorgproces en te sturen op de positieve effecten die de cliënt ervaart. Dit blijkt uit een onderzoek van M&I/Partners bij 22 grote GGZ-instellingen naar de stand van zaken op het gebied van e-health.

Te weinig rendement
Er wordt nog te weinig rendement behaald met de inzet van online behandelplatformen in de GGZ.
Ongeveer de helft van alle GGZ-behandelaren beschikt over een behandelplatform, maar zij zetten het relatief weinig in hun behandelpraktijk in. Minder dan 1 op de 10 cliënten volgt daadwerkelijk een behandeling waarin e-health een onderdeel is, ook wel een blended behandeling genoemd. En dat terwijl instellingen gemiddeld al vier jaar over een online behandelplatform beschikken en verzekeraars de inzet belonen met hogere tarieven.

Integratie met het zorgproces ontbreekt
GGZ-instellingen hebben moeite om een nieuwe blended behandelprocessen te ontwikkelen, waarin de kracht van face-to-face contact en e-health mogelijkheden goed op elkaar zijn afgestemd. Dit heeft twee gevolgen. Enerzijds ontstaat er onduidelijkheid bij behandelaren over de inzet van online behandelplatformen waardoor de inzet achterblijft. Anderzijds leidt het ontbreken van een geïntegreerd proces tot een stapeling van reguliere zorg en e-health, waardoor de totale zorg juist duurder wordt. 8 op de 10 GGZ-instellingen geeft aan dat het belangrijk is om het nieuwe blended zorgproces vooraf uit te werken. 6 op de 10 instellingen heeft dit niet gedaan, 3 op de 10 instellingen heeft wel deels zogeheten blended zorgpaden uitgewerkt.

Meer ondersteuning van de behandelaar nodig
De implementatie van e-mental health blijft volgens ggz-instellingen achter doordat de behandelaar onvoldoende in staat is om het online behandelplatform in te zetten. Dat hangt samen met een gebrek aan tijd en geld voor de implementatie, maar ook door een gebrek aan vaardigheden bij de behandelaar. De onduidelijkheid over het blended zorgproces en een gebrekkige behoefte bij behandelaren wordt door ggz-instellingen ook als belemmering benoemd. De kwaliteit van de online behandelplatformen wordt door instellingen als voldoende beoordeeld en niet als belemmering voor het gebruik gezien.

Meer rendement in drie stappen
M&I/Partners benoemt drie stappen om meer rendement uit online behandelplatformen te halen. Help de behandelaar in het zadel, transformeer het zorgaanbod en stuur met batenmanagement op de effecten van blended behandeling. Dit moet leiden tot nieuwe blended zorgconcepten die worden gedragen door behandelaren. Door te sturen op de positieve effecten voor cliënten vormt kwaliteitsverbetering de basis voor implementatie en niet de mate van gebruik of doelmatigheid.

One Response to “Nog te weinig rendement met online behandelplatformen in de GGZ”

  1. Marion schreef:

    Goed idee. Wat zijn precies de positieve effecten voor de cliënt?

Trackbacks/Pingbacks


Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter