Categorie | EPD

Normontwerp NEN 7503 ter commentaar

De voornorm NVN 7503 uit 2004 wordt momenteel gereviseerd tot een volwaardige norm. De nieuwe norm NEN 7503 beoogt een brug te slaan tussen de Geneesmiddelenwet en de ondersteuning van zorgprocessen met een elektronisch medicatiedossier en heeft betrekking op de uitwisseling van elektronische berichten over het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg.

Normontwerp NEN 7503:2010 ‘Medische Informatica – Berichtenverkeer – Elektronische uitwisseling van Recept- en verstrekkingsberichten’ is gepubliceerd. NEN nodigt alle belangstellenden uit commentaar te leveren op dit ontwerp. Dit is mogelijk tot 1 mei 2011.

Veel medische beroepsbeoefenaren gebruiken computersystemen voor het opslaan en verwerken van informatie. Huisartsen en specialisten willen in toenemende mate van deze systemen gebruik kunnen maken voor het voorschrijven van geneesmiddelen en voor het versturen van recepten naar apotheken. Evenzo willen apothekers hun computersystemen kunnen gebruiken voor de afhandeling van recepten en, waar gewenst, voor rapportage over de verstrekking van geneesmiddelen aan huisartsen en specialisten.

Normontwerp NEN 7503 is bedoeld voor de ontwikkeling en toepassing van elektronische recept- en verstrekkingsberichten. Deze berichten worden in toenemende mate uitgewisseld in het kader van het elektronisch medicatiedossier (EMD) – onderdeel van het elektronisch patiëntendossier (EPD) – via het landelijk schakelpunt dat van overheidswege is ingericht. De norm sluit aan op de documentatie van dit EMD. Het normontwerp is ook van belang wanneer op een andere wijze, bijvoorbeeld met andere standaarden voor receptberichten, zoals MEDREC, in een regionale uitwisseling met deze berichten wordt gewerkt.

Normontwerp inzien en commentaar leveren
NEN streeft een open en transparant normalisatieproces na. De betrokkenheid van belanghebbende marktpartijen is daarbij belangrijk. Voor het inzien van normontwerpen en het leveren van commentaar heeft NEN een systeem ontwikkeld dat beschikbaar is via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie (e-mailadres, naam en organisatie) kunt u op eenvoudige wijze het normontwerp NEN 7503 inzien en commentaar leveren. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Alle commentaren worden gebundeld en besproken met de partijen die substantieel commentaar hebben geleverd. Na het leveren van commentaar ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst van de projectgroep die bezig is met deze revisie.

Meer informatie
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met NEN.

Bron: NEN

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter