Categorie | EPD

NPCF: online inzage in eigen patientendossier is stap in goede richting

Patiënten van het UMC St Radboud in Nijmegen kunnen binnenkort thuis hun labuitslagen en operatieverslagen bekijken in een eigen patiëntendossier. Daarnaast biedt het ziekenhuis een digitale poliklinieken waar verpleegkundigen vragen beantwoorden en chatten met patiënten.

De NPCF vindt het initiatief een belangrijke stap in de goede richting op weg naar eenvoudige toegang voor patiënten tot hun eigen medische gegevens. Het UMC st Radboud is een van de eerste ziekenhuizen die alle patienten toegang geeft tot al hun gegevens. Medisch Centrum Haaglanden biedt dit sinds vorig jaar via haar partner MedischeGegevens.nl.

Er zijn inmiddels al meer dan vijftig patiëntportalen waarbij patienten online toegang hebben tot (een selectie van) hun medische gegevens. Zo bieden ziekenhuizen zoals het St. Franciscus Gasthuis in Rotterdam, het Westfries Gasthuis in Hoorn en het Flevoziekenhuis in Almere een portaal waarbij patiënten een deel van hun ziekenhuisdossier kunnen zien en afspraken kunnen inplannen. Ook het UMC Utrecht biedt een portaal waarin patiënten een e-consult kunnen krijgen, hun medische gegevens kunnen bekijken en waar ze een dagboek kunnen bijhouden.

De NPCF vindt het belangrijk dat mensen de mogelijkheid krijgen om online hun eigen medische gegevens te raadplegen. Daarnaast is het een goede ontwikkeling dat steeds meer ziekenhuizen online diensten leveren zoals emailconsulten, afspraken inplannen en toegang verlenen tot dossiers, zorgplannen en patiëntenfora.

Al wordt de behoefte aan dergelijke online portalen steeds groter, nog steeds zijn veel mensen niet voldoende op de hoogte van de mogelijkheden die er al zijn om online de eigen zorg te organiseren. De NPCF vindt het van belang dat eigenlijk iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn en die er komen.

Zo zet de NPCF momenteel stappen om te komen tot een Persoonlijk Gezondheidsdossier. Dat is een beveiligde onlineomgeving waar patiënten zelf hun gezondheidsgegevens kunnen beheren. Daarnaast kunnen patiënten eenvoudig informatie inwinnen, ervaringen uitwisselen met lotgenoten en contact leggen met dokters.

De NPCF juicht het toe dat ziekenhuizen en andere zorgaanbieders eigen initiatieven ontwikkelen die patiënten in staat stelt hun medische gegevens online te raadplegen. Het online patiëntendossier van UMC st. Radboud maakt samen met een digitale poli waar patiënten en zorgverleners met elkaar kunnen communiceren, deel uit van een pilotproject. Er is bijvoorbeeld een community voor reumapatiënten en voor zwangere vrouwen. Op de digitale poli kunnen patienten chatten met verpleegkundigen en andere patiënten.

Bron: NPCF (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter