Categorie | Infrastructuur

NPCF: Patient kan helpen bij voorkomen van fouten

Zorgverleners moeten uiterlijk in 2013 de uitwisseling van medische gegevens van patiënten verbeteren. Dat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het rapport `Staat van de Gezondheidszorg 2011′. Als zorgverleners dat niet doen krijgen ze een uitwisselingssysteem opgelegd.

Patiënt kind van de rekening
Dossiers met medische gegevens van patiënten zijn vaak niet actueel, niet compleet en bevatten lang niet altijd de informatie die voor zorgverleners relevant is. De uitwisseling van medische gegevens tussen zorginstellingen is een groot knelpunt. De IGZ stelt ook vast dat ICT de knelpunten niet automatisch oplost. In een reactie zegt NPCF-directeur Wilna Wind: “Opnieuw wordt aangetoond dat de patiënt het kind van de rekening is van gebrekkige informatie-uitwisseling.” Alleen al door verkeerd medicijngebruik worden jaarlijks 16.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Een belangrijke oorzaak is gebrekkige informatie-uitwisseling tussen zorgverleners.

Concrete maatregelen
De NPCF is blij dat de IGZ een aantal concrete maatregelen voorstelt. Zo zegt de inspectie dat zorgverleners veertien maanden de tijd hebben om zelf regels op te stellen voor een veilige uitwisseling van informatie over patiënten. Er moet een standaard komen voor gebruikte terminologie, zodat zorginstellingen en disciplines dezelfde taal spreken in (elektronische) dossiers. En de IGZ wil dat er één dossier per patiënt komt dat alle betrokken professionals – na toestemming van de patiënt – gebruiken.

Patiënt kan bijdragen
“Elektronische inzage van patiënten in hun dossiers staat hoop op onze verlanglijst,” zegt Wilna Wind van de NPCF. Patiënten worden nog altijd onvoldoende in staat gesteld om hun dossier in te zien en betrokken te zijn bij de eigen zorg. Terwijl de patiënt wezenlijk kan bijdragen aan het voorkomen van medische fouten. NPCF-directeur Wilna Wind. “De patiënt of de mantelzorger weet welke medicatie hij gebruikt en in welke dosis, welke hij niet gebruikt, de patiënt heeft deskundigheid, en hij is de enige die het hele zorgproces doorloopt. De patiënt is in die zin de verbindende schakel. Daar moeten zorgverleners meer gebruik van maken en daar moet ook de patiënt zich beter bewust van zijn.”

Patientveiligheidskaart
De NPCF heeft daarom bij de presentatie van het onderzoek voorgesteld om samen met de Inspectie een patientveiligheidskaart (www.mijnzorgveilig.nl) te ontwikkelen om dat bewustzijn te vergroten.

Bron: NPCF

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter