Categorie | EPD

Ondertekening convenant Zorginfrastructuur

Maandag 5 november vond de ondertekening plaats van het convenant ‘Gebruik landelijke zorginfrastructuur 2013 – 2016’.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de patientenfederatie NPCF, de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV, VHN en NVZ), organisaties van apotheekeigenaren (NAPCO, ASKA VKAN), stichting OZIS en diverse ICT-leveranciers, Nictiz en de VZVZ spreken met de ondertekening van het convenant hun commitment uit om de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan een efficientere, betere en veiligere zorgverlening.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst stonden diverse partijen stil bij deze belangrijke mijlpaal voor de zorginfrastructuur. Edwin Velzel, bestuurder van de VZVZ, kenschetste de ondertekening als een ‘duidelijk signaal van diverse partijen dat er commitment is om door te gaan met het LSP. Een prachtig sluitstuk na een periode van constructieve dialoog om tot structurele financieringsafspraken te komen.’

Adriaan Mol, voorzitter van de gebruikersraad van de VZVZ, gaf een korte terugblik op de geschiedenis van het LSP en bedankte de koepels van zorgaanbieders, ICT-leveranciers en het Servicecentrum Zorgcommunicatie voor hun inzet. ‘We geven vandaag het signaal af dat we de zorginfrastructuur waardevol vinden.’

Namens de patientenfederatie NPCF noemde algemeen directeur Wilna Wind het ondertekende convenant goed nieuws voor de patient. ‘Het medicatiedossier is zo altijd inzichtelijk wat leidt tot betere zorgverlening. Het feit dat de patient zelf toestemming moet geven voor het uitwisselen van zijn of haar gegevens is belangrijk voor de betrokkenheid bij de eigen behandeling.’

Andre Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, gaf eveneens aan blij te zijn met het resultaat. ‘Een veilige uitwisseling van gegevens komt de patient ten goede. En voor de patient doen we het uiteindelijk allemaal. De komende drie jaar moeten we bewijzen dat het LSP gaat beklijven. Dat kan alleen met commitment van alle partijen.’

Het convenant is hier te lezen.

Bron: NPCF (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter