Categorie | Robotica

Philadelphia onderzoekt sociale robot in de zorg

philadelphia

Philadelphia gaat als eerste organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking een eigen sociale robot inzetten. Met robot Phi wil Philadelphia onderzoeken of en hoe de zorg kan verbeteren. Het bijzondere is dat de sociale robot met eigen software op maat wordt geprogrammeerd. De inhoudelijke bijdrage van wat Phi moet kunnen komt dus helemaal van cliënten, medewerkers en verwanten zelf.

Sociale robotica is een technologische ontwikkeling die zich in snel tempo doorzet en veel tongen losmaakt. Philadelphia vindt het belangrijk dat cliënten en medewerkers nu in de praktijk kennis maken met deze ontwikkeling. Daarom wordt op enkele locaties onderzocht of en hoe een sociale robot kan bijdragen aan het welzijn van zowel cliënten als medewerkers door het bieden van meer persoonlijke aandacht en ondersteuning bij bijvoorbeeld beweging, beleving, zorgen en wonen.

Verkenning
Projectleider innovaties Xenia Kuiper benadrukt dat het om een sociale robot gaat. ‘’Phi kan niet afwassen, maar bijvoorbeeld wel muziek luisteren met iemand en daarop reageren, sporten of een spelletje doen. Ook kan Phi uitleggen hoe iets werkt en dat desgewenst heel vaak herhalen. Of aansporen medicijnen op tijd in te nemen. De robot kan cliënten in hun ontwikkeling helpen en uitdagen om een bepaalde actie te ondernemen. Phi is een kei in het herkennen van emoties en gezichten. Hoe meer aandacht ze krijgt, hoe beter ze jou leert kennen. Wij denken dat Phi cliënten zelfstandiger maakt en medewerkers ondersteunt.’’

Kuiper stelt nadrukkelijk dat het om een verkenning gaat. Of Phi in de toekomst wordt ingezet is nog geen uitgemaakte zaak. ‘’Omdat we altijd op zoek zijn naar hoe we onze mensen het beste kunnen ondersteunen staan we open voor alle mogelijkheden. De toepassing van technologie voor mensen met een verstandelijke beperking vraagt om veel specifieke kennis en inlevingsgevoel, twee zaken waarover wij als 55-jarige VG-aanbieder in grote mate beschikken. Wij hopen met Phi zoveel mogelijk collega zorgaanbieders te inspireren om samen te werken. We kunnen van elkaar leren en hoeven niet allemaal het wiel steeds opnieuw uit te vinden. ‘

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter